Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Kevin Sullivan

ICMP, Doune Porter

OSCE, Elmira
Bayrasli

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Bridget Rose

NATO, Derek Chappell

 


OHR


Visoki predstavnik lobira za BiH kod Velike Britanije, budućeg
predsjedavajućeg Evropske unije


Visoki predstavnik Paddy Ashdown boraviće sutra u Briselu i Londonu. Kao
specijalni predstavnik Evropske unije, u Briselu će prisustvovati sastanku kojim
će predsjedavati visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku i
sigurnosnu politiku Javier Solana. Sastanku će također prisustvovati ostali
specijalni predstavnici EU (njih sedam). Razgovori će biti fokusirani na buduću
vanjsku politiku EU.


Ovaj sastanak održava se nakon što je Vijeće za implementaciju mira prošle
sedmice najavilo da što prije BiH otpočne proces stabilizacije i pridruživanja,
prije će Vijeće za implementaciju mira doći u poziciju da pokrene proces
postepenog povlačenja OHR-a i prelazak na Ured specijalnog predstavika Evropske
unije.


Što se tiče Balkana, na sastanku će se razmatrati politika EU u pogledu
ambicija ove regije da otpočne proces pristupanja Evropskoj uniji. Veoma
značajan ekonomski, vojni i politički angažman EU u ovoj regiji, a posebno u
BiH, najbolji je pokazatalj opredijeljenosti Evropske unije. Međutim, učesnici
sastanka također će konstatirati da i BiH mora dokazati da je opredijeljena za
početak procesa pristupanja EU, i to provedbom neophodnih reformi. Sudionici
sastanka će ukazati da političke izjave moraju biti poduprijete rezultatima. Sve
dok se ne realizuju neophodne reforme, napredak BiH ka EU će biti blokiran.


Kasnije tokom dana visoki predstavnik će otputovati u London, gdje će se
sastati sa ministrom vanjskih poslova Velike Britanije Jackom Strawom. Tema ovog
sastanka također će biti trenutni status BiH u napretku ka evro-atlantskim
integracijama. Kao što vam je poznato, Velika Britanija uskoro preuzima
šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. U razgovorima sa ministrom
vanjskih poslova visoki predstavnik će obrazložiti politički i parlamentarni
plan kako bi BiH maskimalno iskoristila preostalu šansu da pređe prag ka
pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju prije obilježavanja
desete godišnjice Dejtona.


 


Poljoprivrednici u BiH imaju puno pravo da zahtijevaju koordiniranu
poljoprivrednu politiku


Ured visokog predstavnika sa žaljenjem konstatuje da su bh. poljoprivrednici
dovedeni u poziciju da osjećaju da moraju protestirati protiv sporazuma o
slobodnoj trgovini. Suština problema uvoza poljoprivrednih proizvoda ne leži u
samim sporazumima o slobodnoj trgovini, već u neuspjehu bh. organa vlasti, na
državnom i entitetskom nivou, da organiziraju, upravljaju i pružaju podršku
poljoprivrednom sektoru na kompetentan i optimalan način.


Ured visokog predstavnika podržava apel poljoprivrednika za adekvatno
koordiniranom poljoprivrednom politikom na nivou BiH. S tim u vezi OHR poziva
državne i entitetske vlasti da bez odlaganja sazovu sastanak Radne grupe za
poljoprivredna pitanja, kako bi se implementirale preporuke date u Pregledima
Evropske unije po sektorima – Pregled poljoprivrede u BiH.


Poljoprivrednici u BiH protestiraju jer vlasti nisu uspjele da uspostave
koordiniranu poljoprivrednu politiku koja postoji u svakoj drugoj evropskoj
zemlji. Kada ova koordinirana politika bude formulirana i implementirana, bh.
poljoprivrednici i potrošači će imati koristi od Sporazuma o slobodnoj trgovini
o kojima je pregovaralo Vijeće ministara BiH.


 


Viši zamjenik visokog predstavnika u posjeti Mostaru


Viši zamjenik visokog predstavnika Martin Ney u četvrtak će prvi put službeno
posjetiti Mostar. Tokom ove posjete ambasador Ney će se susresti sa gradskim i
kantonalnim zvaničnicima, uključujući načelnika Ljubu Bešlića i predsjednika
Gradske skupštine Murata Čorića. Nakon sastanka sa načelnikom i predsjenikom
Skupštine biće upriličena kratka izjava za medije u zgradi Gradske uprave, u
12:45 sati. Detaljnije informacije o ovom događaju dostavit će Ured za odnose sa
javnošću Gradske uprave. Na završetku ove posjete zamjenik visokog predstavnika
Martin Ney sastat će se sa kantonalnim premijerom Miroslavom Čorićem.


Tokom njegove prve posjete ambasador Ney će biti informiran o napretku koji
je do sada ostvaren u provedbi novog Statuta Mostara i dosadašnjim uspjesima u
ukidanju paralelnih struktura i pretvaranju Mostara u normalan evropski
grad.


 


Prvi zamjenik visokog predstavnika, poslodavci i buldožer komisija
razgovaraju o načinima unapređenja metoda za utvrđivanje politika u
BiH


Prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler će se pridružiti
predstavnicima sindikata i poslovnog sektora na današnjem okruglom stolu koji se
održava u prostorijama sjedišta Sindikata u Sarajevu, kako bi istražili načine
za davanje značajnije uloge radnicima, poduzetnicima i poslodavcima u procesu
utvrđivanja i donošenja politika u BiH. Po završetku okruglog stola organizovat
će se kratko obraćanje medijima, od 14:15 do 14:30 sati.


 


Dom naroda može osigurati mnoge prednosti za građane BiH


Sutra je u Domu naroda BiH zakazano konačno čitanje Okvirnog zakona o dugu,
Zakona o željeznicama i Zakona o javnom RTV sistemu.


Svaki od ovih zakona, kada bude implementiran, će donijeti značajne koristi
građanima Bosne i Hercegovine.


Zakonom o javnom RTV sistemu će se uspostaviti moderan, ekonomičan i
jedinstven sistem javnog emitiranja za cijelu zemlju, sistem koji će odražavati
kulturne, jezičke i vjerske raznolikosti svih konstitutivnih naroda u BiH. Pored
toga ovaj zakon je, kao što znate, jedan od dva preostala uslova iz Studije
izvodljivosti Evropske komisije. Ukoliko zakon bude usvojen, Dom naroda BiH će
ukloniti jednu od posljednjih prepreka na putu ka Evropi.


Okvirnim zakonom o dugu stvorit će se uslovi za formiranje funkcionalnog
tržišta obveznicama. To će organima vlasti u BiH osigurati mehanizam, kakav
koriste vlasti u svim razvijenim ekonomijama, da prikupljaju novac izdavanjem
obveznica. Ovaj zakon je dio sveobuhvatnog plana za izmirenje duga kojim je
predviđena dodjela naknada svim stranama koje imaju potraživanja prema organima
vlasti, dok je istovremeno osigurano da organi vlasti mogu podnijeti izmirenje
obaveza. Time će se ukloniti dosadašnja posljednja prepreka unutarnjim
ulaganjima. Uklanjanjem ove prepreke otvorit će se mogućnosti za nova radna
mjesta.


Zakon o željeznicama dio je opsežnijeg procesa transformacije sektora
željeznica u BiH i otvaranja tog sektora za strana i domaća ulaganja. Činjenica
je da se privreda može razvijati samo do izvjesne granice sa željezničkim
sistemom koji je u tako lošem stanju. Preduzeća bi mogla proizvoditi više robe,
ali tu robu ne mogu plasirati na tržište ako ne postoji adekvatan željeznički
vozni park za transport takvih roba. Dakle, ovdje se ne radi samo o
željeznicama, već o privredi u cjelosti.


Dakle, ako Dom naroda može obavljati svoje dužnosti efikasno i racionalno,
osigurat će mnoge prednosti za građane ove zemlje. Ukoliko ne uspije u tome,
napredak cijele zemlje će biti blokiran.


 


ICMP


Kako se približava obilježavanje desetogodišnjice pada Srebrenice, željala
bih vam dati najnovije podatke o identifikaciji srebreničkih žrtava.

Do
danas, ukupan broj žrtava iz Srebrenice koje je identifikovao ICMP je
2070.

Ovaj broj uključuje više od petsto žrtava koje će biti ukopane u
Potočarima 11. jula ove godine.

Jutros je forenzički patolog ICMP-a dr.
Rifat Kešetović završio identifikaciju 570. žrtve iz Srebrenice koja će biti
sahranjena za vrijeme ceremonije.

Prošle sedmice rekli smo kako vjerujemo
da će oko 550 tijela biti sahranjeno, ali kao što možete da vidite, radili smo
naporno na identifikaciji što je više moguće žrtava i već smo premašili tu
brojku.

Međutim, u ovom trenutku nismo sigurni koliko će vremena trebati
da se sva identifikovana tijela pripreme za ukop, tako da u ovom trenutku neću
pokušati dati precizniju procjenu koliko će srebreničkih žrtava biti ukopano
tokom ceremonije.

Do sada 350 tijela je premješteno iz ICMP-ovog
identifikacijskog projekta Podrinje u Tuzli u Gradska groblja Visoko koja će
pripremiti tijela za ukop. Sljedeće sedmice i preostala tijela će biti prebačena
u Visoko.
Također želim reći da je Međunarodna komisija za nestale osobe
poslala još dva stručnjaka u Phuket na Tajlandu da pomognu u naporima da se
identifikuju žrtve cunamija.

ICMP-ev DNK stručnjak Rijad Konjhodžić, koji
inače radi u sjedištu ICMP-a u Sarajevu, i stručnjak za kompjuterski program za
DNK podudarnost Zlatan Bajunović, koji radi u ICMP-om Odjelu za koordinaciju
identifikaciji u Tuzli, otputovali su jučer na Tajland.
U laboratoriji ICMP-a
u Sarajevu trenutno izdvajamo DNK profile iz uzoraka kostiju žrtava cunamija
koji su poslani s Tajlanda, te vršimo njihovo podudaranje s referentnim DNK
uzorcima, također dobijenim s Tajlanda. Rijad i Zlatan će vršiti konačnu
provjeru izvještaja o podudarnosti uzoraka na Tajlandu prije nego ih predaju
vlastima Tajlanda.

Na kraju želim naglasiti da napori koje ICMP ulaže u
identifikaciju žrtava cunamija ni na koji način ne ugrožavaju identifikaciju
nestalih s područja bivše Jugoslavije. Kao što možete vidjeti na osnovu broja
identifikovanih srebreničkih žrtava do sada, naša predanost ovoj regiji nije
oslabila. Štaviše, Vlada Tajlanda financira rad na identifikaciji žrtava
cunamija. Donacije Vlada za ovaj region se isključivo koriste ovdje.


 


OSCE


Nije bilo izjava.


 


EUPM


Nije bilo izjava.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


NATO


Nije bilo izjava.

Europa.ba