Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Prvi zamjenik Visokog predstavnika u posjeti
Mostaru i Trebinju

Prvi zamjenik Visokog predstavnika, Larry Butler, upriličit će dvodnevnu
posjetu Hercegovini u četvrtak 25. i petak 26. avgusta/kolovoza. Općinski i
kantonalni dužnosnici informirat će ambasadora Butlera o koracima koji su
pokrenuti u pogledu unapređenja kvalitete uprave u regiji, te poboljšanja
prilika koje vladaju u poslovnom okruženju. On će održati razgovore i sa
poduzetnicima iz regije, te sa sucima novouspostavljenih odjela za privredne
sporove u regiji. Naglasak ovih razgovora bit će na uklanjanju prepreka za
unutrašnja ulaganja, te poboljšanju izgleda za širenje poslovanja i stvaranja
prilika za nova radna mjesta u BiH. 


Na početku posjeta ambasador Butler će se sastati sa premijerom Hercegovačko
– neretvanskog kantona, Miroslavom Ćorićem, te sa kantonalnim ministrima
ekonomije i pravosuđa.


Ambasador Butler posjetit će gradske dužnosnike Mostara u Gradskoj upravi.
Među temama o kojima će se razgovarati bit će i napredak koji je ostvaren u
procesu ujedinjenja gradske administracije.


Nešto kasnije ambasador Butler posjetit će Općinski sud u Mostaru, nakon čega
će se sastati sa poduzetnicima iz regije, s kojima će razgovarati o izazovima s
kojima su suočeni.


U petak, 26. avgusta/kolovoza, ambasador Butler sastat će se s načelnicima
općina istočne Hercegovine. U središtu ovog sastanka bit će razgovor o hitnoj
potrebi za unapređenje prilika koje vladaju u poslovnom okruženju, u cilju
privlačenja ulaganja i stvaranja prilika za nova radna mjesta.

Europa.ba