Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Kevin Sullivan

OSCE, Mersiha Čaušević

EUFOR, Tom Ryall

NATO, Derek Chappell

EUPM, Zinaida Ilaria 


OHRNovi zakon o drogama znači spašavanje ljudskih života
u BiH


Zapljena rekordne količine sintetičkih droga koju je izvršila policija
Hercegovačko-Neretvanskog kantona dovodi u prvi plan sve veći problem
krijumčarenja i proizvodnje narkotika u BiH.


Organi vlasti ne mogu više ignorirati ovaj problem koji je potrebno rješavati
punom snagom zakona.


Prema tome, postoji ozbiljna zabrinutost oko toga da Vijeće ministara tek
treba da osigura stavljanje u parlamentarnu proceduru zakona na državnom nivou o
zabranjenim supstancama čim Parlament počne sa radom početkom septembra.


Nacrt zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe narkotika modernizirat će
sistem kontrole narkotika u Bosni i Hercegovini i zatvorit će praznine koje
postoje između entitetskih zakona. Sadašnji zakoni, koji postoje samo na
entitetskom nivou, zajedno sa zastarjelim mehanizmima kontrole droga, nisu u
skladu sa međunarodnim mehanizmima kontrole narkotika koje je BiH prihvatila. To
također znači da su izvjesne kategorije građana BiH, prevenstveno mladi,
izložene potencijalno smrtonosnim drogama dok su mjere koje policija preduzima u
borbi protiv rasturača droga na najosnovnijem nivou.


Glavnina narkotika koji se proizvode ili kojima se trguje iz Bosne i
Hercegovine završava na tržištu zapadne Evrope, što je jedan od razloga da se
Studijom izvodljivosti Evropske komisije traži da Bosna i Hercegovina preduzme
mjere na prevenciji nezakonitog korištenja kemijskih prekursora i da ojača
strukture za borbu protiv trgovine narkoticima.


Moderzniziranje zastarjelih zakona i uvođenje efikasnog sistema za kontrolu
droga u BiH znači ne samo zaštitu građana BiH nego i zaštitu građana u ostalim
dijelovima Evrope. Nezakonita droga odnosi ljudske živote u Bosni i Hercegovini.


Vijeće ministara mora bez odlaganja usvojiti ovaj zakon, tako da se može
uputiti u parlamentarnu proceduru gdje će se razmotriti čim Parlament nastavi
rad u septembru.


 


OSCE


Prva konferencija o inkluzivnom obrazovanju se održava sutra na
Bjelašnici


U nastojanju da pokrene raspravu i omogući razmjenu praktičnih iskustava i
bolje povezivanje između nevladinih organizacija, te ostalih struktura koje se
bave problematikom inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a
u Bosni i Hercegovini će biti domaćin prve konferencije o inkluzivnom
obrazovanju, pod nazivom “Uloga nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini”,
koja se održava sutra, 31. augusta 2005. godine, u Hotelu „Maršal“ na
Bjelašnici.


Veliki broj nevladinih organizacija, te drugih organizacija i struktura koje
djeluju širom zemlje učestvovat će u radu konferencije, u okviru koje će se
voditi rasprave i održavati radionice o unapređenju efikasnosti nevladinih
organizacija u bosanskohercegovačkom društvu.


Uloga nastave u okviru inkluzivnog obrazovanja vrlo je značajna, naročito za
djecu sa posebnim potrebama. Kao što je navedeno u Strategiji reforme
obrazovanja, potrebno je izvršiti procjenu broja djece sa posebnim potrebama i
analizirati teškoće sa kojima se ta djeca suočavaju kako bi se mogli utvrditi
razlozi koji otežavaju njihovo uključivanje u redovnu nastavu.


 


EUFOR


Izjava nije dostupna.


 


NATO


Izjava nije dostupna.


 


EUPM


Nije bilo izjave.


 


Pitanja novinara:


 


Feđa Forto, FENA:


Kevin, molim te, da li OHR ima neku izjavu povodom preksutrašnjeg nastavka
ovih razgovora o reformi policije na Bjelašnici, obzirom da će sada sa jegulja
preći na janjetinu, pa ima li osim toga nešto drugo?


Kevin Sullivan, OHR:


Ovo je u biti pitanje za BH vlasti.  Oni su ti koji ovo organiziraju i
oni su ti koji trebaju postići neki sporazum.  Stanovište OHR-a, kao i
stanovište međunarodne zajednice se nije mijenjalo sve ovo vrijeme, a to je da
oni moraju postići dogovor koji je u skladu sa zahtjevima Evropske komisije, te
osim toga zaista nemam ništa više reći o tome. 

Europa.ba