Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Pomilovanja direktno utječu na interese BiH
građana


U dopisu kojeg je jučer uputio Predsjedniku Federacije, Niki Lozančiću, Prvi
zamjenik Visokog predstavnika, Larry Butler, izrazio je zabrinutost OHR-a u
pogledu dodatne dokumentacije koju je OHR primio, a na čijoj je osnovi gospodin
Lozančić odobrio pomilovanje svom bivšem stranačkom kolegi Miroslavu Prceu.


Nova dokumentacija stvara nove zabrinutosti – ne samo među Međunarodnom
Zajednicom, nego i među narodom Bosne i Hercegovine, na čija prava direktno
utječe ovo kao i ostala pomilovanja koja se odobre političarima  koji se
proglase krivim zbog zloupotrebe položaja.


Kao što znate, predsjedavajući sudija u slučaju Prce bio je protiv odobrenja
pomilovanja u ovom slučaju.  U ovom trenutku ispada i da je ministrica
pravosuđa Federacije također dala preporuku da se pomilovanje Prceu ne
odobri.


Gospodin Lozančić je otišao dalje i ipak ga odobrio.


Učinio je to na osnovu medicinskih uvjerenja na kojima nije bilo pečata ili
potpisa i koja nisu bila adekvatno ovjerena. U dokumentima se potkrjepljuje
tvrdnja gospodina Prcea da je lošeg zdravstvenog stanja. Gospodinu Prceu se,
dakako, samo može poželjeti dobro zdravlje – ali ako odluka o odobravanju
pomilovanja počiva samo na zdravstvenim problemima izloženim u ovim nepotvrđenim
medicinskim dokumentima, logično je zapitati se da li obična pritužba na bol u
leđima opravdava ukidanje odluke o krivnji za ozbiljan kriminal. Bol u leđima
kod gospodina Prcea oslobađa ga od tereta izdržavanja kazne zbog krađe miliona
konvertibilnih maraka javnog novca.


Baš u vrijeme kad se Bosna i Hercegovina bori protiv duboko ukorijenjene
korupcije koja ide na ruku nekolicini povlaštenih i uništava budućnost većine,
pomilovanje za gospodina Prcea razotkriva osnovne nedostatke u cijelom sistemu
predsjedničkih pomilovanja.


Ono naglašava hitnu potrebu za donošenjem novog BiH zakona o pomilovanjima
koji je sada izrađen u formi nacrta, i kojim će biti onemogućeno odobravanje
tipa pomilovanja kao u slučaju gospodina Prcea. On će obavezati državne i
entiteske lidere da slijede striktne procedure i smjernice i omogućit će punu
javnu kontrolu nad pomilovanjima.


Novi zakoni se bez odlaganja moraju razmotriti na nivou Vijeća ministara.
Prema parlamentarnom rasporedu ovaj zakon o pomilovanjima bi se mogao
donijeti  i stupiti na snagu do sredine oktobra.


Visoki predstavnik će u nekoliko narednih dana pomno razmotriti ovo pitanje,
prije nego što odluči koje se konkretne mjere trebaju
poduzeti.

Europa.ba