Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

EUPM, Alun Roberts

OSCE, Aida Bešić

EUFOR, Lt Cdr Jem Thomas

NATO, Derek Chappell

 
OHRVlada RS-a konačno ispunjava svoje
obaveze


Nakon što je pažljivo razmotrio izvještaj koji je ovom Uredu dostavljen
prošlog petka Ured visokog predstavnika je spreman da danas potvrdi da je Vlada
Republike Srpske konačno ozbiljno shvatila svoje obaveze  da omogući
pristup informacijama u njenom posjedu,  a koje su u vezi sa zločinima koji
su počinjeni u Srebrenici u periodu od 11. do 19. jula 1995. godine.


Dopustite mi da naglasim da ova procjena ipak ovisi o  tome da li će svi
članovi Radne grupe za Srebrenicu potpisati ovaj izvještaj danas, kao što je to
najavljeno.


Dopustite mi da potcrtam još nekoliko stvari: 1. Nijedno ime navedeno u ovom izvještaju neće biti dato
  u javnost kako bi se osiguralo da se ne ugroze buduće istrage, krivična
  gonjenja i moguće osude.
 2. Izvještaj i dokumenti
  se prosljeđuju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji trebaju procesuirati navedene
  informacije i odlučiti kako da nastave sa bilo kakvim istragama.
 3. OHR očekuje da će Tužilaštvo BiH
  utvrditi prioritete svojih istraga  kako bi se u početku fokusirali na
  osobe koje se još uvijek nalaze na funkcijama u institucijama Republike Srpske
  i Bosne i Hercegovine.
 4. Aneksi uz Izvještaj  ne procjenjuju nivo
  odgovornosti  niti predstavljaju dokaz da je neka osoba kriva za zločin.
 5. Iako je spisak opsežan, u ovom trenutku se
  ne može se isključiti mogućnost da se pojave nova imena koja su u vezi
  sa ovim zločinima. Ako se ovo dogodi od Vlade Republike Srpske će se zatražiti
  da tu informaciju dostavi Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
 6. Da zaključimo: interesi porodica će biti najbolje zadovoljeni 
  ispunjenjem pravde – to se može ostvariti samo primjenom vladavine prava i
  potpunim pravosudnim procesom u odgovarajućim međunarodnim i domaćim
  institucijama.

 


Prvi zamjenik visokog
predstavnika Butler predsjedava Okruglim stolom koji okuplja novinare privrednih
rubrika


Prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler će predsjedavati okruglim
stolom na kojem će se okupiti novinari privrednih rubrika, a koji će se danas od
13.30 do 15.00 sati održati u Media centru u Sarajevu.


Učesnici su pozvani da razgovaraju o ključnim pitanjima koja se tiču
izvještavanja o događanjima u privredi i kritički će se osvrnuti na načine na
koje je moguće unaprijediti program ekonomskog oporavka.


Diskutiraće se o dvije kratke prezentacije pod naslovom «Koje su to greške u
privrednom novinarstvu u BiH» i «Koje su to greške u ekonomskom programu
međunarodne zajednice».


Ambasador Butler će naglasiti da je uloga međunarodne zajednice da učini
lakšim bh. vlastima da izvrše reforme nego da ne izvrše reforme što bi pokrenulo
obilje potpuno neiskorištene potencijalne preduzetničke energije u BiH.


Ambasador će i naglasiti ulogu medija koji moraju smatrati bh. vlasti
odgovornim za situaciju ali sa pozicije spoznaja o tome šta je to što su oni
trebali učiniti.


Predstavnici medija mogu prisustvovati cjelokupnom događaju.  
EUPM


EUPM o ilegalnom krijumčarenju BiH
građana


EUPM pozdravlja korake koje je poduzelo Ministarstvo unutarnjih poslova
Tuzlanskog kantona u posljednja tri dana da suspenduje dvojicu policajaca i
jednog pripadnika Specijalne jedinice MUP-a TK.


Njih trojica su suspendovani na osnovu tekuće istrage MUP-a Tuzlanskog
kantona u vezi sa aktivnostima organizovanog kriminala, odnosno ilegalnim
prebacivanjem BiH građana u Francusku. Policajci su suspendovani zbog postojanja
osnova sumnje da su povezani sa jednom od kriminalnih mreža umiješanim u ovaj
slučaj. EUPM je obaviješten da je interna disciplinska procedura pokrenuta
protiv ove trojice policajaca.  


EUPM je formirao dva specijalna istražna tima koji usko sarađuju sa MUP-om
Federacije BiH i prate istrage o slučajevima ilegalnog krijumčarenja ljudi, kao
i ostale slučajeve krupnog kriminala.  


Istrage MUP-a FBiH o ilegalnom krijumčarenju ljudi pokrenute su i u
Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, a Tužilaštvo BiH nadgleda istragu o ovim
slučajevima.


 


OSCE


Nije bilo izjave.


 


EUFOR


Nije bilo izjave.


 


NATO


Nije bilo izjave.


 


Pitanja novinara:


Nedim Dervišbegović, Reuters:


Koliko osoba se nalazi na tom spisku koji će biti proslijeđen Haškom
tribunalu?


Oleg Milišić, OHR:


Kao što sam već rekao, neću govoriti o pojedinostima koje se nalaze u
Aneksima. Mislim da bi vam to trebalo biti vrlo jasno iz izjave koju sam
prethodno dao. 


Antonio Prlenda, Oslobođenje:


Možete li nam dati komentar povodom jučerašnjih izjava ministara inostranih
poslova Evropske unije da neće biti rasprave niti pregovora na godišnjicu
Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rekli su da neće biti pregovora o pridruživanju
Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji na godišnjicu Dejtonskog mirovnog
sporazuma. 


Oleg Milišić, OHR:


Uredu. Mislima da je Visoki predstavnik jučer dao izjavu u kojoj je
istakao činjenicu da možemo vidjeti da razlika između stavova ministara
inostranih poslova Evropske unije ne može biti veća. S jedne strane imate
neposredne susjede Bosne i Hercegovine, Srbiju i Crnu Goru i Hrvatsku koji
se zajedno sa ostatkom regije kreću naprijed ka Evropskoj integraciji. A s
druge strane je Bosna i Hercegovina, mislima da ste vidjeli da je
upotrebljena riječ nažalost u vezi sa policijskom reformom. Smatram da je
ta poruka sama za sebe apsolutno jasna i da je sada na vladi Republike Srpske da
što prije krene ka pronalaženju nekog rješenja.   


Novinar #3:


Nije baš jasan stav OHR-a povodom ovog izvještaja Komisije za
Srebrenicu. Mislim šta konkretno znači “ozbiljno shvatila svoju
obaveze”?  I kakve ste promijene potpisali u dvanaest – nisam obaviješten o
tome?


Oleg Milišić, OHR:


Prema najavama koje smo mi dobili članovi Komisije će danas, odnosno bi danas
trebali u dvanaest potpisati izvještaj. U tom momentu, mislim ukoliko se to
desi, onda smo mi, kao što sam rekao, spremni da smatramo da je vlada Republike
Srpske ispunila svoje obaveze da prenese, odnosno da objavi sve detalje koje oni
imaju vezano za taj događaj. Tako da dok smo mi spremni to uraditi svejedno
moramo sačekati da se to i desi. 


Glušica Nenad, Studio 99:


Ja bih zamolio gospodina Derek-a Chappell-a da odgovori na pitanje. Znamo da
NATO snage u Bosni i Hercegovini nisu apsolutno zato tu zbog hapšenja ratnih
zločinaca, ali jesu da pomognu.  Jedne nedjelje hapsimo Mladića, druge
nedjelje Karadžića, treće nedjelje nijednog. U međuvremenu Srbija i Crna
Gora, Hrvatska odoše dalje, a mi smo sve bliže crnoj rupi.  Kako to
objašnjavate?  Vaš lični stav?


Derek Chappell, NATO:


Ako sam dobro razumio vaše pitanje vi pokušavate povući paralelu između
Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Bosne. Karla del Ponte je nedavno dala Hrvatskoj
prolaznu ocjenu što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom i na osnovu toga sada
će se započeti pregovori o pridruživanju sa Hrvatskom.   Bosna i
Hercegovina i Srbija i CrnaGora još uvijek se suočavaju sa obavezom hapšenja
preostalih osoba optuženih za ratne zločine, preostalih ratnih zločinaca. 
Kada kažete da NATO snage nisu ovdje da ih uhapse, to je ustvari dio naše glavne
misije i kao što je general Webber rekao u intervjuu koji je dao prošle sedmice,
kada bismo imali dokaze koji ukazuju na to da su oni ovdje, da znamo da su oni
ovdje, da znamo kuda se oni kreću, mi bismo veoma odlučno djelovali kako bi ih
uhapsili.  Mi također radimo u saradnji sa BiH vlastima.  Mi smo
svjesni toga da se po ovom pitanju Bosna i Hercegovina drži kao taoca u svojim
ambicijama da se pridruži Evropi i nemojte imati nikakve sumnje da sve dok je
NATO prisutan ovdje, tokom narednih godina, dok  ove osobe ne budu uhapšene
mi ćemo uložiti sve napore kako bi smo pomogli lokalnim vlastima, skupili
obavještajne podatke i uhapsili ih.  Ne samo iz razloga što nam je ovo
misija, veća zato jer to ova zemlja zaslužuje.


Oleg Milišić, OHR:


Ako nema ništa više, hvala vam.

Europa.ba