Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Dom naroda Federacije može pokazati
predanost EU

OHR pozdravlja jučerašnje usvajanje Sporazuma o reformi policije u
Zastupničkom domu Federacije BiH I nada se da će sutra Dom naroda Federacije
iskoristiti priliku da pokaže svoju predanost Evropi kada budu glasali o ovom
sporazumu.


OHR očekuje od svih strana da ne obstruiraju usvajanje ovog sporazuma


Želimo naglasiti da je ovaj sporazum odobren I pozdravljen od strane Evropske
komisije I Vlade SAD-a I koji će otvoriti vrata za početak pregovora o
Sporazumu, I tako staviti BiH na put prema EU – put kojim su već krenuli
Hrvatska, Srbija I Crna Gora kao I sve ostale zemlje u regionu. 


Ovaj sporazum ne potkopava prava bilo kojeg BiH naroda, nego vodi ka mnogo
efikasnijem policijskom sistemu.


OHR će očekivati od državnog ministarstva sigurnosti da vodi Direktore u
planiranju implementacije ovog sporazuma, na svim nivoima BiH vlasti,
uključujući I kantone, koji će biti zastupljeni u samom Direktoratu.


Treba biti sasvim jasno da će ovaj Sporazum građanima Bosne i Hercegovine
osigurati policijske snage koje su zasnovane na tri principa Evropske komisije:  • Nema političkog uplitanja u rad policije.
  • Sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva
    pitanja policije moraju se nalaziti na državnom nivou.
  • Funkcionalne lokalne policijske oblasti moraju se utvrditi na osnovu
    tehničkih kriterija za rad policije, pri čemu se operativna komanda provodi na
    lokalnom nivou.

To znači da će postojati samo jedno ministarstvo unutrašnjih poslova na
državnom nivou, bez ministarstava na nižim nivoima i policijske
regije će se zasnivati na tehničkim, a ne političkim kriterijima, i
gdje to bude neophodno mogu prelaziti međuentitetsku liniju razgraničenja.


OHR poziva parlamentarce da podrže ovaj Sporazum i otvore put za pokretanje
pregovora o potpisivanju Sporazuma o stablizaciji i pridruživanju u cilju
uspostave sistema modernih, demokratskih i efikasnih policijskih snaga u
BiH.

Europa.ba