Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Put prema naprijed je jasniji nego ikad u posljednjoj
deceniji


Visoki predstavnik, Paddy Ashdown, danas putuje u Ženevu. U četvrtak i u
petak će učestvovati na konferenciji – prvoj u nizu obilježavanja desete
godišnjice Dejtona – na kojoj će se osvrnuti na sve ono što je postignuto u
Bosni i Hercegovini u posljednjoj deceniji i na sve ono što se još treba
uraditi.


Visoki predstavnik će skrenuti pažnju na mogućnosti koje su otvorene sada
kada je postignut sporazum o policijskoj reformi koji je u skladu sa tri
principa Evropske komisije. Put prema naprijed je jasniji nego što je bio u
posljednjoj deceniji.


Visoki predstavnik će naglasiti da vladajuće strukture, koje su sada
uspostavljene da kreiraju “manje kompleksan državni nivo koji upravlja visoko
decentralizovanom zemljom”, moraju obavljati svoj posao. Ove strukture, Vijeće
ministara, Sud BiH, Administracija za indirektno oporezivanje i druge agencije
moraju dobiti osoblje i sredstva koja su im potrebna da da povedu BiH dalje od
provedbe mira, prema punoj ekonomskoj i političkoj tranziciji.


Visoki predstavnik će istaći da nekolicina promatrača “koji procjenjuju
situaciju u Bosni i Hercegovini uoči godišnjice Dejtona, prije deset godina su
predviđali da će se zemlja pripremati u 2005 (iako na samom početku procesa) za
članstvo u EU. Niko ne sumnja da je pred nama dug put. Ali je put koji je BiH
prošla mnogo teži od onog koji se nalazi pred nama. Najteži dio ovog putovanja
je završen.”


Visoki predstavnik će održati govor na ovoj konferenciji u petak ujutro.

Europa.ba