Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Mersiha Čaušević-Podžić

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR


PIC sastanak u
Parizu


Kao sto znate politički direktori Vijeća za provedbu mira sastat  će se
u sutra Parizu. Predstavnici bh. vlasti  predvođeni predsjedavajućim
Predsjedništva Ivom Mirom Jovićem i predsjedavajućim Vijeća ministara Adnanom
Terzićem prisustvovat će dijelu ovog sastanka.


Ovaj sastanak političkih direktora bit će prvi nakon započinjanja pregovora o
potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske
unije te će se održati na desetu godišnjicu potpisivanja Dejtonskog/Pariškog
mirovnog sporazuma.


Neuobičajeno, biti će dva komunikea. Jedan će biti izdan na završetku
jutarnje sesije, a fokusiraće se na napredak postignut u posljednjih 10 godina
te političke prioritete sadašnjeg trenutka.


Drugi komunike će biti izdan na kraju popodnevne sesije na kojoj će se
raspravljati o pitanjima vezanim za stratešku tranziciju BiH u novu fazu svog
postratnog oporavka i o euro-atlantskim integracijama. 


Direkcija za policijsku reformu


OHR poziva Vladu Federacije BiH da na svojoj sutrašnjoj sjednici predloži
kandidate za relevantne pozicije u izvršnom tijelu Direkcije za implementaciju
reforme policije, prije isteka krajnjeg roka, a to je 31. decembar. OHR takodjer
poziva kantonalne vlasti da kandidiraju svoje predstavnike u izvršnom tijelu
Direkcije. 


Reforma Sudova za prekršaje


Kako bi se u potpunosti sprovela reforma u oblasti sudova za prekršaje, uz
financijsku potporu medjunarodnih donatora, moraju biti usvojena dva važna
zakona koja su trenutačno pred entitetskim vladama. Vlada Federacije BiH će o
tome diskutirati sutra, a Vlada RS bi ih trebala razmatrati na sljedećoj
sjednici. Riječ je o Zakonu o amandmanima na Zakon o sudovima te
Zakon o prekršajima. Sve dok ovi zakoni ne budu usvojeni, sudovi za
prekršaje neće moći biti uključeni u redovni sudski sistem i Visoko sudsku i
tužilačko vijeće neće biti u mogućnosti da imenuje sudije za rad u Sudovima za
prekršaje. 


 


OSCE


Nije bilo izjava.


 


EUPM


Policijska misija Evropske unije (EUPM) radi sa g. Muhidinom Alićem,
ministrom unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na osnivanju Foruma
povratnika u ovom kantonu od decembra 2004. EUPM je podržao ministra Alića u
pokretanju dijaloga između policijskih vlasti i povratničke zajednice.
Inicijativa se pokazala uspješnom i također se reflektovala na Tuzlanski kanton.


Komesar EUPM-a Kevin Carty danas je u Doboju učestvovao na prvoj radnoj
sjednici prvog foruma ove vrste u RS.  Ministri MUP-a Zeničko-dobojskog i
Tuzlanskog kantona također su prisustvovali ovom događaju, izrazivši podršku
policiji RS i povratnicima u dobojsku regiju.


Forum okuplja povratnike, policajce i ostale predstavnike vlasti i daje im
mogućnost da raspravljaju o pitanjima sigurnosti i načinima rješavanja
postojećih problema, čime se jača ne samo cjelokupna sigurnosna situacija, nego
i čitav koncept djelovanja policije u zajednici u BiH.


EUPM-u je drago što vidi da ovaj proces napreduje u RS i nastaviće da poziva
predstavnike lokalnih policijskih vlasti u ostalim mjestima u zemlji da prate
praksu njihovih kolega u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu i u RS.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.

Europa.ba