Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

 

OHR, Kevin Sullivan
OSCE, Aida Bešić
EUSR, Tim
Smith


 


OHR


Opstrukcionizam RS mora prestati


Prvi zamjenik visokog predstavnika, Larry Butler, sutra će posjetiti
Banjaluku. On će se ujutro sastati sa premijerom RS Perom Bukejlović. Kao što
vam je poznato, glavni revizor RS objavio je izvještaje u toku ove godine u
kojima se otkrivaju ogromni gubici prihoda u Elektroprivredi RS i Srpskim
šumama. Ovi gubici uzrokovani su nemarom i malverzacijama. Vlada RS je dobila
zadatak da uredi situaciju i otpusti rukovodioce koji su krivi za to. U većini
slučajeva ona to nije uradila. Ambasador Butler će pitati g. Bukejlovića da
objasni zašto.


Revizija je javni servis. Njen cilj je utvrditi nedostatke u javnim
preduzećima i preopručiti načine njihovog rješavanja. Međutim, do sada revizija
nije otkrila nedostatke nego veliku krađu i nevjerovatno lošu upravu. Građani se
pljačkaju. Vlada RS mora staviti tačku na ovu pljačku. Inače će građani početi
misliti da su i članovi vlade uključeni u to.


Na dnevnom redu za sutrašnje razgovore će također biti nemogućnost Vlade RS
da provodi reforme, koje će, po općem mišljenju, imati direktan i pozitivan
uticaj na životni standard. U ovaj spisak spada Zakon o obligacijama BiH, kojim
će se modernizirati poslovno okruženje i privući investicije za otvaranje novih
radnih mjesta, prenos odgovornosti za nadzor nad bankama na instituciju na
državnom nivou u cilju efikasnije zaštite malih štediša, donošenje zakona o
lijekovima BiH kojim će se osigurati sigurnost lijekova koji se prodaju u BiH i
podrška izdavanju državnih obveznica za izmirenje javnog duga prema građanima.
Ovo svakako nije konačan spisak.


Ovo su sve koraci koji su preduzeti da bi BiH mogla ići naprijed u proces
stabilizacije i pridruživanja. Ali ono što je isto tako važno jeste da su to i
aktivnosti koje se moraju provesti u interesu građana. Svaki dan kašnjenja je
dan u kojem građaninu nije pružena adekvatna usluga.


Na kraju ovoga sastanka će biti upriličeno obraćanje novinarima. Kasnije u
toku dana ćemo izdati obavještenje za medije sa više detalja.  


 


OSCE


Nije bilo izjava.


 


EUSR


Nema prevoda.

Europa.ba