Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Ljiljana Radetić

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR


OHR  pozdravlja kompletiranje zakonske osnove za reformu
odbrane


OHR pozdravlja usvajanje svih preostalih zakonskih akata od strane Narodne
skupštine RS i Parlamenta Federacije, neophodnih za kompletiranje zakonske
osnove za reformu odbrane. OHR takođe pozdravlja potpisivanje sporazuma o
prenosu odbrane od strane entitetskih vlada.


Usvajanje ove legislative predstavlja značajan korak naprijed za BiH i znači
da je ova faza reforme odbrane završena prema rasporedu.


Kada budu implementirani, ovi zakoni će transformisati entitetske armije u
profesionalnu BiH vojnu snagu, kompatibilnu NATO-u, i ta će vojna snaga efikasno
funkcionisati u kontekstu integracije u NATO i regionalnu bezbjednost. Ti zakoni
će uspostaviti pun demokratski nadzor nad oružanim snagama i osigurati da vojna
struktura Bosne i Hercegovine funkcioniše u skladu sa bezbjednosnim potrebama i
kapacitetima zemlje.


Visoki predstavnik poziva parlamentarce na brifing o procesu provjere
kandidata


Tokom ove sedmice, visoki predstavnik će uputiti pismo parlamentarcima BiH,
kojim će ih pozvati da prisustvuju brifingu od strane osoblja OHR-a, na kojem će
im biti objašnjen nacrt zakona na osnovu kojeg će domaće institucije
provjeravati kanidate za državne ministarske pozicije. Sjetićete se da je visoki
predstavnik prošlog mjeseca najavio nacrt amandmana na državni zakon kojim bi
proces provjere kandidata, koji trenutno sprovodi OHR, prešao u nadležnost
Predstavničkog doma BiH.


Cilj nacrta ove legislative je da se limitira imunitet političara. Ova
legislativa će  parlamentarce BiH učiniti odgovornim da su kandidati za
funkcije odgovarajući, tako što će uspostaviti javni proces parlamentarne
provjere kandidata za ključne izvršne pozicije. Cilj je da se ova legislativa
usvoji do proljeća ove godine, kako bi se mogla primjenjivati od izbora u
oktobru.


 


EUFOR


Fabrika namjenske industrije Vitezit


Tokom narednih nekoliko sedmica EUFOR će pomagati Ministarstvu odbrane BiH i
Programu za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) na rješavanju pitanja u vezi sa
velikom količinom nestabilnih i nesigurnih eksploziva i materijala u Fabrici
namjenske industrije Vitezit.


Nestabilni eksplozivi i materijali prevoze se iz Fabrike namjenske industrije
Vitezit u proizvodni pogon gdje će naknadno biti uništeni. S obzirom da
posjeduje značajnu tehničku stručnost za eksplozivne naprave i kako bi se
održalo sigurno i stabilno okruženje u BiH, EUFOR će pružiti tehnički nadzor
ovom programu.


Sredstva koja se nalaze u Vitezitu predstavljaju značajnu opasnost po okoliš
i stanovništvo u BiH. EUFOR pozdravlja inicijative Vlade BiH i UNDP-a usmjerene
ka borbi protiv takvih opasnosti i izuzetno je zadovoljan odgovornim pristupom
državnog Ministarstva odbrane u smislu rješavanja ovih pitanja.


Za više pojedinosti o programu uništenja, obratite se državnom Ministarstvu
odbrane ili UNDP-u.

Europa.ba