Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Visoki predstavnik i minister Kebo pokreću
intervencioni Fond

Visoki predstavnik i BiH Ministar za ljudska prava i izbjeglice Mirsad Kebo,
će sutra pokrenuti novu inicijativu kojoj će biti cilj da obezbijedi praktičnu
ekonomsku pomoć povratnicima u cijeloj BiH na brži i fokusiraniji način. Ova
inicijativa uključuje intervencioni Fond koji će između ostalog, obezbijeđivati
grantove do 5000 KM povratnicima, kako bi mogli nabaviti alatke i materijal koji
su im potrebni da bi pokrenuli komercijalne ili agrikulturne aktivnosti.
Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica će tijekom dana objaviti informacije za
medije sa više detalja o mogućnostima medijskog praćenja ovog događaja.


 


PDV ne treba uzrokovati rast cijena


Sutra će glavni zamjenik Larry Butler, posjetiti Klas pekaru u Sarajevu.
Tijekom sastanka ambasadora Butler sa menadžmentom Klas-a razgovarat će se o
trenutnim jakim i slabim stranama BiH poslovnog okruženja. Također će se
razgovarati o Klas-ovom pristupu uvođenja PDV. Kao što znate, pažnja medija o
ovom pitanju je bila fokusirana na predviđanja velikog – u ovom slučaju
neopravdanog – rasta cijena kao rezultat uvođenja PDV-a. Nakon uvođenja PDV-a 1
januara, neke firme su iskoristile PDV da jednostavno povećaju svoje profitne
granice. Klas, uspješno i konkurento preduzeće, nije povisilo cijene hljeba.
Menadžment Klasa će obavjestiti ambasadora Butlera kako su to uspijeli.
Ambasador će obići proizvodne pogone Klasa I odgovarati na pitanja medija od
1500 do 1545 sutra.

Europa.ba