Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Otvaranje sudnice sa visokim mjerama
sigurnosti

Visoki predstavnik će prisustvovati otvaranju nove sudnice sa visokim mjerama
sigurnosti u Sudu BiH danas, prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler će
također prisustvovati ovom događaju.


Sud BiH je počeo sa radom 2003 i već je načinio veliki doprinos u borbi
protiv organizovanog kriminala. Prostorija koja će danas biti zvanično otvorena
– najmodernija sudnica sa visokim mjerama sigurnosti u ovom dijelu svijeta –
značajno će poboljšati logistički kapacitet Suda.


Finansijski kriminal, korupcija i organizovani kriminal direktno prijete
ljudima BiH. Ovaj kriminal predstavlja trn u svakodnevnom životu. Također
potkopavaju napore koji se čine da bi se privukle investicije u BiH, i na taj
način stvorili nova radna mjesta. Tako da se sa ovim kriminalom mora uhvatiti u
koštac bez odlaganja. Sud BiH predvodi napore u borbi protiv kriminala. Sud već
radi na slučajevima protiv osoba za koje se smatralo, prije samo godinu ili
dvije, da su van dosega zakona BiH. Sud je već stavio iza rešetaka  neke od
krupnih kriminalaca. Nova sudnica je vrijedan dodatak kapacitetu Suda u borbi
protiv kriminala i korupcije.


Najava press konferencije u vezi sa pukovnikom
Palićem


Visoki predstavnik će sutra održati konferenciju za novinare na kojoj će se
osvrnuti na propust Vlade Republike Srpske da osigura odgovarajuće pojedinosti o
sudbini pukovnika Avde Palića, koji je nestao jula/srpnja 1995.


Konferencija za novinare će uslijediti nakon odluke Komisije za ljudska prava
objavljene početkom ove sedmice u kojoj stoji da vlasti RS nisu uspjele
osigurati dovoljno pojedinosti o ovome. Nakon što je razmotrila najnoviju
informaciju koju je dostavila Vlada RS, Komisija je zaključila da nije ispunjena
njezina ranija odluka u kojoj se tražilo od Vlade da dostavi dostupne
informacije o ovome slučaju. Odluka Komisije za ljudska prava od 3.
oktobra/listopada 2005. ostavila je tri mjeseca vremena vlastima u RS da dostave
podatke o pukovniku Paliću.


Visoki predstavnik će iznijeti ocjenu da je bilo ozbiljnog ometanja pravde. I
kao što je bio slučaj na početku rada Komisije za Srebrenicu, on će izjaviti da
su informacije koje su mogle otkriti sudbinu pukovnika Palića namjerno skrivane.
Visoki predstavnik će najaviti mjere koje će osigurati da vlasti Republike
Srpske ispunjavaju svoje pravne obaveze.


Najava oproštajne posjete Visokog predstavnika


Jednako tako, danas najavljujem da će Visoki predstavnik Paddy Ashdown
boraviti u Hercegovini u svome oproštajnom posjetu u ponedjeljak 23.
januara/siječnja. Više pojedinosti o ovome posjetu dostavit ćemo vam u sljedećim
danima.

Europa.ba