Transkript konferencije za medije visokog predstavnika i glavne tužiteljice Haškog tribunala

Visoki predstavnik, Christian
Schwarz-Schilling

Dobar dan dame i gospodo. Imao sam zadovoljstvo da se sastanem sa glavnom
tužiteljicom Haškog tribunala Carlom del Ponte. Ne moram vam je predstavljati
jer je veoma poznata u ovoj zemlji, a ne samo ovdje već i u međunarodnoj
zajednici kao i u regionu.  


Veoma sam sretan što smo imali konstruktivan sastanak. Govorili smo o
prioritetima i kao što možda već znate, a spomenuo sam to jučer, ključni
prioritet Ureda visokog predstavnika je da osigura da se uspostavi bliska
saradnja ne samo između Ureda visokog predstavnika i Haškog tribunala već i
bosansko-hercegovačkih političara. Znate i da sam rekao daje vrijeme da bh.
političari preuzmu odgovornost. A to također znači da je ove godine jedan od
najvažnijih prioriteta za napredak u ovoj zemlji veoma bliska saradnja sa Haškim
tribunalom, te da se finaliziraju stvari koje do sada nisu obavljene.


Sada ću govoriti o tim stvarima koje još uvijek nisu obavljene. Vodili smo
dobar razgovor o tome, kako sa vlastima Federacije tako i sa vlastima Republike
Srpske. A bilo nam je izuzetno zanimljivo čuti ovu razmjenu mišljenja, jer sam
jučer imao priliku čuti mišljenja političara u Banja Luci. Razmotrili smo i neka
druga pitanja.To će također biti jedan od značajnijih pitanja u pregovorima o
Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i preduslov Srbiji i Crnoj Gori
za započinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Smatram
da ćemo biti u dobroj poziciji ako uspostavimo blisku saradnju sa Evropskom
komisijom koja podržava ove pregovore. 


Mislim da  postoje i druga pitanja, ali ovo su ključne stvari. Što se
tiče vremena koliko ćemo raditi zajedno smatram da u toku tog perioda ja moram
privesti posao Ureda visokog predstavnika kraju, a vi posao tužiteljice. Smatram
da ćemo dobro raditi zajedno i nadam se da ćemo svi biti zadovoljni i misliti da
smo dobro obavili svoj posao. 


 


Glavna tužiteljica Haškog tribunala, Carla del
Ponte


Hvala vam mnogo visoki predstavniče. Kao što znate došla sam ovdje u Sarajevo
iz Beograda. Ovo  je jedna od mojih redovitih posjeta. Još uvijek putujem
po regionu. Zašto? – zbog toga što je šest osoba koje je Haški tribunal
osumnjičio za počinjene ratne zločine još uvijek na slobodi i zbog toga što
nemam punu saradnju zvaničnog Beograda, a naročito Republike Srpske. 


Veoma sam zadovoljna sastankom sa novim visokim predstavnikom, odnosno
njegovim obećanjima da će nam pružiti punu podršku i svu pomoć koja nam je
potrebna, naročito našim istraživačima na terenu. Nažalost iz razloga što još
nismo kompletirali našu strategiju ja kao tužilac još uvijek putujem umjesto da
sjedim u kancelariji ili da se pojavljujem u sudnici. Šest optuženika je još na
slobodi, i što je najvažnije među njima su i Karadžić i Mladić. Od kada je
Pretresno vijeće 19. aprila 2004. godine izrekao presudu za genocid u Srebrenici
više nema nikakve sumnje, objektivno, da se on dogodio u Srebrenici. Međutim,
Karadžić i Mladić, dvojica koja su najodgovornija za to što se desilo u
Srebrenici su još uvijek na slobodi.     


Ja to više ne mogu prihvatiti. A posebno ne mogu više prihvatiti samo riječi
– riječi i obećanja o punoj saradnji koja nikada nije
ostvarena.   


Jučer sam u Beogradu rekla da su mi potrebni konkretni rezultati. To
ponavljam i ovdje. A ponovila sam to i danas na sastanku sa vlastima Republike
Srpske. Sastala sam se i sa predstavnicima međunarodnih organizacija ovdje u
Sarajevu – sa EUFOR-om i NATO-om. Na sastanku smo naročito govorili o Karadžiću
i o tome gdje se on zapravo nalazi. Očekujem više aktivnosti, aktivnije
pronalaženje informacija i obavještajnih podataka, jer ne znam gdje se Karadžić
nalazi. Ne znam da li je Karadžić u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili
Srbiji i Crnoj Gori. Moram znati gdje je kako bi mogla usredotočiti svoj rad na
pronalaženju Karadžića na jednu određenu
regiju.       


Mogu potvrditi da se Mladić nalazi u Srbiji. Znam da to govorim već šest
godina, ali prema našim informacijama Mladić se i dalje nalazi u Srbiji. Ne znam
gdje se Karadžić tačno nalazi. Sigurno je da se nalazi u regiji, samo ne znam
tačno u kojoj zemlji.  


Dakle, kao što je visoki predstavnik već rekao, ovo nam je zadnja godina,
tačnije godina i pol, da završimo svoj posao ovdje.  


Visoki predstavniče, hvala vam mnogo.


 


Pitanja i odgovori


Nick Hawton, BBC :


Carla del Ponte, prije manje od godinu dana rekli ste da ćete na kraju prošle
godine reći istinu o tome zašto Mladić i Karadžić još nisu uhapšeni. Gdje je ta
istina ili je ona kao i vaši dosadašnji rokovi – prošla i promašena? 


Glavna tužiteljica Haškog tribunala, Carla del Ponte :


Mislim da sam u svom govoru pred Vijećem sigurnosti UN-a objasnila zašto
Mladić i Karadžić još nisu uhapšeni. Neću to sada ovdje ponavljati. Međutim, ako
pročitate govor koji sam dala pred Vijećem sigurnosti vidjeti ćete koji su to
tačno razlozi zbog kojih Mladić i Karadžić nisu do sada uhapšeni. Ja sada gledam
prema budućnosti. Želim da se oni uhapse.


Boris Grubešić, BHTV:


Pitanje za gospodina visokog predstavnika. Dakle, evidentno je da strukture
policijske i političke, kao i neke druge u Republici Srpskoj ne surađuju sa
Haškim tužiteljstvom i Haškim tribunalom. Da li će gospodin visoki predstavnik
upotrebiti svoje moći i ovlasti kako bi prinudio policijske i političke
strukture, jer ima ovlasti da prinudi ih na suradnju da se ovo pitanje konačno
okonča? Od kraja rata je prošlo deset godina i svi su izgledi da neke optuženike
nećemo vidjeti žive u pritvoru tribunala.


Visoki predstavnik, Christian Schwarz-Schilling:


Mislim da je dovoljno da samo ponovim ono što sam jučer rekao u Banja Luci.
Neću koristiti bonske ovlasti u normalnim slučajevima, primjerice za donošenje
zakona, ispravke i amandmana, smjenjivanje zvaničnika, administracije. To su
stvari koje sada bosansko-hercegovački političari moraju
rješavati.    


Međutim napraviti ću iznimku u dva slučaja. Kao prvo, u slučaju da se na bilo
kakav način ugrozi Dejtonski mirovni sporazum, odnosno mir u ovoj zemlji. A kao
drugo, u situaciji u kojoj je ugrožena ili dovedena u pitanje saradnja sa Haškim
tribunalom u potpunosti ću iskoristiti svoje bonske ovlasti kako bi normalizirao
situaciju. To su dvije ključne situacije u kojima ću i u kojima moram koristiti
svoja ovlaštenja. Nema nikakve sumnje o tome. Državni tužitelj BiH mi je također
postavio ovo pitanje te sam i njemu ovo isto rekao. 

Europa.ba