Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Aida Bešić

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR


OHR i NATO o BOSS amandmanima na Zakone u oblasti reforme odbrane


Dom naroda Parlamenta FBiH će sutra razmatrati predložene amandmane na već
usvojene zakone u oblasti reformi odbrane.


Ovi amandmani, koje je predložio BOSS, bili bi korak unazad u odnosu na ono
što je postignuto u uspješnom procesu reformi u oblasti odbrane i ponovo bi
oživjeli Ministarstvo odbrane F BiH. Gašenje ovog Ministarstva, zajedno sa
Ministarstvom odbrane RS, bilo je od centralnog značaja za stvaranje jedinstvene
vojne strukture u BiH koja je kompatibilna sa NATO-om. 


Ako bi Parlament F BiH donio ove amandmane, nastala bi institucionalna i
pravna konfuzija.


Predloženi amandmani, ako bi bili usvjeni, poslali bi negativan signal o
spremnosti BiH da bude vjerodostojan kandidat za NATO-ov program Partnerstvo za
mir i o ispunjenosti uslova postojanja efikasne komande i kontrole na državnom
nivou.   


OHR i NATO ove amandmane smatraju prijetnjom reformama odbrane koje su BiH
dovele na prag Partnerstva za mir, i koje trenutno provodi Ministarstvo odbrane
BiH.


 


OSCE


Šesnaest autora udžbenika historije iz BiH na seminaru u Njemačkoj


Institut Georg-Eckert za međunarodno istraživanje udžbenika u Njemačkoj, u
saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijećem Evrope, organizirao je
seminar za šesnaest autora udžbenika historije iz BiH, u Braunschweigu, u
Njemačkoj, u periodu od 13. do 17. februara 2006. godine.


Svrha seminara je usavršavanje u osnovnim metodologijama i vještinama pisanja
udžbenika historije.


Seminar je rezultat nedavno potpisanih Smjernica za pisanje i ocjenu
udžbenika za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini. Seminar predstavlja
praktičnu implementaciju Preporuka o podučavanju historije u Evropi XXI
stoljeća, koje su usvojile države članice Vijeća Evrope, uključujući  Bosnu
i Hercegovinu.


 EUPM


Nije bilo izjave.


 


EUFOR


Nije bilo izjave.


 


Pitanja i odgovori:


Antonio Prlenda, Oslobođenje:


Mario, rekao si «pravna konfuzija» da bi bila. Samo komentar pošto je sve u
ovom trenutku ustvari pravna konfuzija, jer ustvari ne zna se recimo kada neki
bivši pripadnik oružanih snaga iz rata traži potvrdu da je bio u vojsci ne zna
kome da se obrati jeli Državnom ministarstvu ili Federalnom – to je jedna stvar.
Druga stvar, pitanje nekih pečata u Federalnom ministarstvu da ovjerite neke
dokumente ako neki pečat nije legalan onda šta da pečatiraju? Znam da moja
kolegica u piše na tu temu. Također ima još tu problema vezanih za, znači da u
biti jeste sada neka pravna konfuzija.


Mario Brkić, OHR:


To je sve u procesu tranzicije, znači sa entitetskih ministarstava u
potpunosti da pređe na državne. Ovo bi po nama bilo samo dodatno dolijevanje
konfuzije.


Antonio Prlenda, Oslobođenje:


Očekujete li neke rokove da se brže riješe ti administrativni problemi koji
sada postoje, činjenicom da je to tranzicija?


Mario Brkić, OHR:


Postoje siguran sam, određene da kažem, vremenske smjernice u kojima se
trebaju završiti određeni procesi tranzicije entitetskih ministarstava. Meni
zaista nisu poznate, ali sa ovakvim potezima – ovim amandmanima – sigurno to što
vi govorite bi bilo još, da kažem, produženo.


Antonio Prlenda, Oslobođenje:


Recite mi, ljudi koji su tužili Federalno ministarstvo odbrane za plate – sad
tko zastupa bivše Federalno ministarstvo odbrane na sudovima tim? Znači kada si
rekao «pravna konfuzija», pravna konfuzija još postoji.


Mario Brkić, OHR:


Da, ovo samo dodaje na postojeću situaciju.

Europa.ba