Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

OSCE, Aida Bešić

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Steven Marshall

 


OHR


Nije bilo izjava.


 


OSCE


Inicijativa za komuniciranje s javnošću ima za cilj poboljšanje
komunikacije s vlastima


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, tokom februara i marta, nastavlja s
Inicijativom za komuniciranje s javnošću, projektom kojem je cilj
povećanje angažiranja građana i njihovog učešća u političkom životu BiH. Serije
petodnevnih seminara okupit će više od 40 predstavnika općinskih uprava,
aktivista NVO-a i novinara, širom države. 


Cilj programa Inicijativa za komuniciranje s javnošću je stimuliranje
interaktivne komunikacije između upravnih organa i građana, kroz medije i NVO-e.
Tokom seminara, učesnici će razgovarati o važnosti dvosmjerne komunikacije u
demokratskom društvu i stvaranju pozitivne društvene atmosfere.


Građani rijetko komuniciraju s predstavnicima viših nivoa vlasti. Iz tih
razloga Misija OSCE-a u BiH nastavlja rad s  predstavnicima lokalnih nivoa
vlasti, ali također planira i rad s  predstavnicima viših nivoa vlasti na
poboljšanju njihove komunikacije s javnošću.


Misija OSCE-a u BiH nada se da će poruka koju  će učesnici seminara sa
sobom ponijeti ta, da je dobra komunikacija između svih učesnika, jedan od
važnih preduslova potrebnih za jačanje demokratije.


Seminari će se održavati tokom pet sedmica; svakog utorka u Banjoj Luci i
svakog četvrtka u Mostaru, a prvi će se održati danas, 21. februara 2006.
godine. 


 


EUPM


Brigadni general Coppola u posjeti Zeničko-dobojskom kantonu u
četvrtak


U sklopu posjeta uredima Policijske misije Evropske unije širom Bosne i
Hercegovine, brigadni general Vincenzo Coppola, šef misije EUPM-a, će u četvrtak
23. februara po prvi put boraviti u službenoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu.


U okviru ove posjete, brigadni general Coppola će se sresti sa osobljem
EUPM-a zaposlenim u zeničkom uredu, kao i sa Muhidinom Alićem, ministrom
unutarnjih poslova, te Fahrudinom Bećirovićem, ispred Ureda policijskog
komesara. On će iskoristiti ovu priliku da sa njima porazgovara o trenutnoj
situaciji u kantonu, aktivnostima policije na tom području, te njihovom viđenju
saradnje sa EUPM-om. Brigadni general Coppola će svoje sagovornike ukratko
upoznati sa refokusiranim pristupom provođenju mandata EUPM-a, novim
prioritetima misije, kao i planovima za naredni period.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


Pitanja i odgovori:


AFP:


Oleg, povodom ovih pregovora o ustavnim promjenama – dobro, ja znam da vi tu
niste direktno uključeni ali me zanima ovo – da li ćete možda predložiti, ako
neki napredak se desi ove sedmice, promjenu Izbornog zakona recimo? S obzirom da
sve promjene Ustava moraju biti ugrađene u Izborni zakon šest mjeseci prije
izbora, što će biti za koji dan. Da li se razmišlja o tome uopšte?


OHR:


Dakle, opet nije to – u pravu ste – pitanje u koje je OHR direktno uključen.
Ali proces kojim bi se to radilo jeste da se prvo dogovore ustavne reforme,
odnosno promjene, i to bi onda moralo ići na Parlament i onda nakon toga se svi
ostali zakoni izrađuju prema ustavnim promjenama.


AFP:


Snimak pitanja nije razumljiv.


OHR:


To je pitanje na koje bi odgovor morali dati Parlament, odnosno lideri koji
su uključeni u ovaj proces. Postoji legalan tok koji se mora slijediti. Sada je
na njih da donesu što prije ta rješenja kako bi se to moglo dakle,
napraviti.


AFP:


Ne znam znaš li taj detalj, ali je li to 1.mart ili je to šest mjeseci od
tačnog datuma, ne znam kad subota pada u oktobru?


OHR:


To bi morao provjeriti u zakonu. Ali opet, više bi volio da dobijete odgovor
od Izborne komisije što se tiče tih stvari. Sve je to u njihovoj nadležnosti.

Europa.ba