Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

OSCE, Aida Bešić

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR


Zakon o Sistemu javnog emitiranja mora biti usklađen


Kao što vam je poznato, Parlament Federacije BiH mora u potpunosti uskladiti
svoje zakone sa Zakonom o Sistemu javnog emitiranja koji je Parlament BiH
usvojio 5. oktobra 2005. godine. Ovo je ključni preduvjet koji BiH mora ispuniti
ako želi krenuti dalje u pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju.


U pojedinim medijima objavljene su informacije o predloženim izmjenama i
dopunama Zakona o RTV Fedracije BiH, i ukoliko Zastupnički dom Parlamenta
Federacije BiH ove amandmane usvoji federalni zakon neće biti usklađen sa
državnim zakonom. Ako bi bili usvojeni, ovi amandmani bi ugrozili cjelokupan
proces.


Da bi ovaj sistem postao operativan, na entitetskom nivou moraju biti
usvojeni zakoni koji će biti u potpunosti usklađeni sa državnim zakonom. Bez
toga ne mogu biti ispunjeni uvjeti za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju.


 


Parlament Federacije BiH mora dobiti priliku da razmatra načela
lokalne samouprave


Kao što vam je poznato, već dvije godine se na nivou Vlade i komisija
odugovlači usvajanje izmjena i dopuna Ustava Federacije BiH koji se odnose na
lokalnu samoupravu i Zakon o načelima lokalne samouprave, tako da Parlament nije
ni imao priliku da podrži ovu inicijativu.


Međutim, načinjen je pozitivan korak, tako da su predložene izmjene i dopune
Ustava Federacije BiH te Prijedlog zakona o načelima lokalne samouprave sada
konačno ušli u parlamentarnu proceduru. Ured visokog predstavnika poziva
predsjedavajuće oba doma Federalnog parlamenta da interes građana stave na prvo
mjesto i ove prijedloge stave na raspravu na narednoj sjednici zakonodavnog
tijela Federacije BiH.


Postojeći zakoni koji reguliraju ovu oblast u BiH nisu jasno i precizno
utvrdili podjelu odgovornosti, odnosno koje će konkretno usluge građanima
pružati koji nivo vlasti. Posljedica takve situacije je nedostatak odgovornosti
i finansijskih sredstava, što znači da poreski obveznici ne dobijaju usluge za
koje plaćaju.


Usvajanje Zakona o načelima lokalne samouprave na entitetskom nivou
predstavlja još jedan korak ka ispunjenju međunarodne obaveze koju je BiH
preuzela kada je ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi nakon što
je postala članica Vijeća Evrope. Republika Srpska usvojila je Zakon o lokalnoj
samoupravi u septembru 2004. godine.


Moram naglasiti da su Zakon o načelima lokalne samouprave i odgovarajuće
izmjene i dopune Ustava izradili predstavnici BiH, u saradnji sa Vijećem Evrope.


 


OSCE


Ambasador Douglas Davidson sutra će posjetiti općinu
Višegrad


Ambasador Douglas Davidson, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, sutra,
1. marta 2006. godine, otići će u zvaničnu posjetu općini Višegrad. 


Ambasador Davidson će se sastati sa Miladinom Miličevićem, načelnikom Općine
Višegrad i  Redžepom Jelačićem, predsjednikom Skupštine općine Višegrad.
Ova prilika bit će iskorištena kako bi se razgovaralo o statusu programa Misije
OSCE-a u oblasti ljudskih prava, demokratizacije, obrazovanja i javne uprave u
općini Višegrad. 


Ambasador Davidson posjetit će Osnovnu školu “Međeđa”, gdje će se susresti sa
Slavčom Sandevom, direktorom škole, kao i razgovarati s učiteljima i učenicima
ove škole. Ambasador Davidson,  također, će posjetiti Osnovni sud u
Višegradu, gdje će se susresti sa predsjednicom suda, Radmilom Bogdanović, kako
bi razgovarali o važnosti vladavine zakona i poštivanja odredbi u vezi sa
ljudskim pravima i standardima na općinskom nivou.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.

Europa.ba