Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Sanela Tunović

OSCE, Aida Bešić

EUPM, Monja Koluder

EUFOR, Jem Thomas


 


OHR


OHR poziva zastupnike u Parlamentu FBiH da usvoje
Zakon o Radio-televiziji FBIH


OHR poziva Parlament Federacije BiH da usvoji Zakon o Radio-televiziji
Federacije BiH koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom o Javnom RTV sistemu.
Ovo pitanje je uvršteno u dnevne redove sjednica oba Doma, koje bi trebale biti
održane ove sedmice. OHR podsjeća zastupnike federalnog parlamenta da je
Parlament BiH usvojio okvirni Zakon o Javnom RTV sistemu na državnom nivou te
usklađeni Zakon o Javnom RTV servisu (BHRT) na državnom nivou.


Parlment Federacije BiH mora pokazati liderstvo kod ovog pitanja, jasno
navodeći da je Vladina verzija nacrta zakona, sa tekstom koji sadrži koncept
osnivača, u suprotnosti sa državnim okvirnim zakonom i kao takva neprihvatljiva.
Nadamo se da će Parlament izbaciti ovu klauzulu. Ako to ne urade, vlasti
Federacije dovode u rizik dvije stvari – samu reformu javnog emitiranja i
ispunjenje jednog od važnih preduslova u procesu stabilizacije i
pridruživanja.


Vlasti Federacije BiH i Republike Srpske već dva mjeseca kasne u ispunjavanju
obaveze usklađivanja zakona.


Amandmani Zastupničkog doma o prekršajnom sistemu moraju biti
odbačeni


 Prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler pozvao je Dom naroda
Parlamenta Federacije BiH da na sutrašnjoj sjednici podrži zakon koji će
modernizirati način procesuiranja prekršaja u BiH.


“Reforma sudova za prekršaje ključni je element u konsolidaciji vladavine
prava u BiH,” rekao je ambasador Butler. “Tražiti od poreskih obveznika u
Federaciji BiH da finansiraju rad čak 71 suda za prekršaje kao potpuno odvojene
strukture unutar postojećeg sudskog sistema jednostavno je neprihvatljivo.”
Ambasador Butler je istaknuo da “neki od ovih sudova čak nemaju dovoljno
predmeta kako bi njihovi uposlenici imali što raditi, a ipak sistemu sudova
širom BiH neophodne su investicije u infrastrukturu i tehnologiju kako bi se
ubrzalo provođenje pravde.”


Ambasador Butler istaknuo je kako je Zakon o sudovima u svom izvornom obliku,
kako ga je predložila Vlada Federacije BiH, potpuno zadovoljavajući i
prihvatljiv. Ovim zakonom su sudovi za prekršaje smješteni u okviru redovnih
sudova, što znači da bi se ušteđena sredstva mogla koristiti za unapređenje
sistema sudova u cjelosti. Međutim, Zastupnički dom Federalnog parlamenta prošle
je sedmice izmijenio Vladin prijedlog. Verzija koju je usvojio Zastupnički dom
ne omogućava uštede predviđene u verziji koju je ponudila Vlada Federacije BiH.
Zbog toga je od ključnog značaja da Dom naroda usvoji Vladin prijedlog – na taj
način, kroz harmonizaciju, moguće je uštediti novac poreskih obveznika.


Na sjednici održanoj prošle sedmice Zastupnički dom Federalnog parlamenta
također je usvojio nekoliko izmjena i dopuna nacrta Zakona o prekršajima koji
zadržavaju postojeću odvojenu strukturu sudova za prekršaje, ali također uvode
zatvorsku kaznu kao jednu od sankcija za prekršaj, iako to nije u skladu sa
Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te sudske procedure čine dužim i
komplikovanijim. “Da bi reforma uspjela ovi amandmani moraju biti odbačeni,”
naglasio je ambasador Butler.


SDHR u Banja Luci


Viši zamjenik visokog predstavnika, Peter Bas-Backer, će sutra, po prvi put u
tom kapacitetu, posjetiti Banja Luku. Tokom posjete, ambasador će se sastati sa
novo- izabranom Vladom Republike Srpske i drugim zvaničnicima RS-e. Detalji za
medije će biti objavljeni u toku dana.OSCE


Nije bilo izjava.


 


EUPM


Brigadni general VincenzoCoppola želi pohvaliti Državnu graničnu službu zbog
profesionalno obavljenog policijskog posla, dobrog rukovođenja slučajem i dobre
saradnje između svih agencija koje su bile uključene u nedavnu akciju usmjerenu
protiv krijumčarenja drogom na području Trebinja.


EUPM je 2. marta, 2006. godine nadgledao akciju i istragu koja je provedena u
slučaju pokušaja krijumčarenja droge preko BiH granica.  U izvještaju
EUPM-a se zaključuje da su članovi DGS-a to profesionalno obavili. “Dva
pripadnika DGS-a koja su ranjena u akciji zaslužuju visoko priznanje jer su
rizikovali svoje živote kako bi zaštitili granice Bosne i Hercegovine i njene
građane”, izjavio je BG Coppola.


DGS je ključno sredstvo u borbi protiv krijumčarenja drogom i ostalih vidova
organiziranog kriminala. U ovom posebnom slučaju, EUPM želi naglasiti
profesionalnu i efikasnu saradnju između bh agencija za sprovedbu zakona i MUP-a
Crne Gore. Ovaj primjer jasno ukazuje da je što bolja saradnja između policije u
BiH i ostalih sličnih istražnih jedinica širom Evrope od ključne važnosti
ukoliko BiH želi efikasno suzbiti organizirani kriminal, budući da kao što svi
dobro znamo kriminal nikada nije limitiran granicama jedne države.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


Pitanja i odgovori:


Zumra Arnautović, TV Hayat:


Za glasnogovornicu OHR-a. Da li ste ikada dobili od Vlada Republike Srpske
tražene podatke o oficirima vojske RS-a koji su pomagali Mladiću, odnosi se na
osobe iz kasarne na Han Pijesku?


 


OHR:


Jedina stvar koje se ja u ovom trenutku mogu sjetiti jeste da smo konkretno
Mladića spominjali nekad u decembru 2004. godine ja mislim, kada smo činjenicu
da je primio penziju i nakon što je optužen za ratne zločine, da je nastavio
primati penziju, i tu činjenicu smo iskoristili kao dokaz da je potrebno
izvršiti reformu sigurnosnog sektora. Ali, sada tačno o kojem ili na kojem
izvještaju se vi pozivate ja zaista ne znam, jedino da se čujemo kasnije u toku
dana da ja to provjerim.

Europa.ba