Izjava OHR-a na konferenciji za tisak međunarodnih organizacija u Mostaru

Proračun je od ključne važnosti za funkcioniranje grada

OHR poziva Gradsku upravu (Mostara) da što je moguće prije izradi izbalansirani konačni prijedlog proračuna za 2006. godinu i uputi ga Gradskome vijeću na usvajanje.


Kao što vam je poznato, od početka godine do sada upravna tijela Mostara su funkcionirala zahvaljujući odluci o privremenome financiranju. Međutim, ova se odluka odnosi samo na prva tri mjeseca ove godine i prestaje važiti krajem ovoga mjeseca.


Prema tome, od silne je važnosti da se proračun usvoji što je moguće prije, kako bi administracija mogla nastaviti funkcionirati.


OHR koristi ovu prigodu da podsjeti Gradsko vijeće (Mostara) na tešku situaciju koja se pojavila prošle godine, jer je proračun kasno usvojen. OHR se nada da će sjednica Gradskoga vijeća na kojoj će se naći prijedlog proračuna biti zakazana što prije te da će se proračun za 2006. godinu usvojiti u zakonskome roku, a to je 31. ožujka/marta 2006.


Osim usvajanja proračuna, Gradska uprava se treba pozabaviti brojnim drugim pitanjima kako bi ispunila svoju osnovnu svrhu da se organizira kako bi služila građanima Mostara na funkcionalan i učinkovit način.


Pitanja kojima se Gradska uprava treba baviti su: njihova unutarnja organizacija, program otpuštanja za osoblje koje će ostati bez posla uslijed preustroja Gradske uprave i uspostava ujedinjene institucije za urbanizam. Tek nakon što dovrše ove poslove, gradske vlasti će moći preusmjeriti svoju pozornost od vlastitog uspostavljanja na izuzetno važna pitanja i poboljšanje uvjeta života u Mostaru za građane Mostara.


OHR očekuje od gradskih vlasti da poduzmu potrebne korake kojima će se posvetiti rješavanju navedenih pitanja.


BiH vodeća u regiji u alternativnom rješavanju sporova


Bosna i Hercegovina je vodeća u stvaranju pozitivne okoline za alternativno rješavanje sporova u Jugoistočnoj Europi, rekao je jutros Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling na konferenciji u Sarajevu. 


Kao što mnogi od vas znaju, alternativno rješavanje sporova – kada strane u pravnome sporu istražuju mogućnosti postizanja rješenja izvan suda – je metoda po kojoj u nekim zemljama bude riješeno oko 50 posto pravnih sporova. Ovo oslobađa sudove velikog pritiska, i znači da tvrtke, na primjer, imaju alternativu dugim i skupim sudskim procesima, ukoliko budu uključeni u spor. Razvijanje alternativnog rješavanja sporova je važan element u privlačenju ulaganja kako bi bila stvorena prijeko potrebna radna mjesta.


U dodatku ekonomskim benficijama, Visoki predstavnik je naglasio ključnu ulogu koju alternativno rješavanje sporova može igrati u procesu kretanja BiH na putu post-konfliktnog oporavka – jer je alternativno rješavanje sporova unaprjeđenje dijaloga i ohrabrivanje pristupa rješavanju problema. Osobe koje rješavaju spor su same stranke u procesu, rješenja se ne nameću.


Od početka 2003. kada je program koji je organizirala Međunarodna financijska korporacija započeo, skoro tri četvrtine ekonomskih sporova koji su predani na medijaciju alternativnim rješavanjem sporova su bili riješeni, dok je u Sarajevu skoro polovica takvih slučajeva riješena. Ovo je značajan uspjeh.


Visoki predstavnik je pohvalio vlasti na kreiranju potrebnog zakonskog okvira unutar kojeg Udruženje medijatora BiH može raditi učinkovito. Visoki predstavnik je također naglasio da vlasti rijetko ovakvu vrstu nadležnosti prebacuju na organizaciju tipa nevladine organizacije, ali to se desilo ovdje u BiH. Također je rekao da ipak postoje još neka nedovoljno razvijena područja kao što su obiteljsko posredovanje, posredovanje u zajednici i posredovanje u rješavanju sporova između radnih kolega.


Turizam može imati veliki pozitivni utjecaj na jačanje bosanskohercegovačke ekonomije i životnoga standarda


“Sektor turizma u BiH  je na početku poslijeratnoga oporavka koji može biti ubrzan i može stvoriti vrlo značajne prihode kroz unutarnja ulaganja i nova radna mjesta”, kazati će prvi zamjenik Visokoga predstavnika na konferenciji o turizmu u BiH koja se organizira u Londonu.


Veleposlanik Butler će naglasiti glavne prednosti Bosne i Hercegovine kao turisitčke destinacije – netaknuto prirodno okruženje, kulturno i umjetničko naslijeđe, isplativost i pristupnost – i poznatu gostoljubivost stanovništva.


On će naglasiti da se posljednjih godina Bosna i Hercegovina odlučno odmiče od svoje ratne prošlosti. “To je mala europska demokracija s rastućom ekonomijom koja produbljuje i proširuje odnose s Europskom unijom. Za Bosnu i Hercegovinu dinamičan i kreativan razvitak turističkih resursa nudi stvarnu mogućnost privlačenja ozbiljnih ulaganja i novih radnih mjesta u odnosima koji će imati veliki pozitivan utjecaj na jačanje bosanskohercegovačke ekonomije i životnoga standarda”.


Ponijela sam i cjeloviti tekst govora veleposlanika Butlera.

Europa.ba