Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Budžet je od ključne važnosti za
grad

OHR želi primjetiti sa zabrinutošću, da iako je već april, grad Mostar još
nije usvojio budžet za 2006, dok je većina općina u BiH to već uradila. Mi
pozivamo gradsku upravu da finalizira izbalansiran nacrt budžetai da ga preda
gradskom  vijeću što je prije moguće.


Kao što znate gradska administrativna tijela ove godine funkcionišu na osnovu
odluke o privremenom finansiranju. Ova odluka je istekla krajem marta. Ukoliko
grad želi dalje da funkcioniše budžet mora biti usvojen.


Vjerujemo da ne treba podsjećati gradske zvaničnike na tešku situaciju od
prošle godine, kada budžet nije bio usvoen do juna.


OHR poziva političke stranke u Mostaru da ostave po strani svoje različite
stavove, kako bi se usvojio budžet, i kako bi Gradska uprava mogla nastaviti da
služi interesima građana.


 


Viši zamjenik Visokog predstavnika Peter Bas-Backer u posjetu
Mostaru


Viši zamjenik Visokog predstavnika Peter Bas-Backer posjetit će Mostar u
četvrtak 6. travnja/aprila. Veleposlanik Bas-Backer će se ujutro sresti s
gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i predsjednikom Gradskoga vijeća Mostara
Muratom Ćorićem.


Veleposlanik Bas-Backer će potom obaviti duži razgovor s predstavnicima
civilnoga društva u Nansen Dijalog Centru. Težište razgovora će biti na napretku
koji je postignut u uspostavljanju “Mostarske platforme” – institucionalni i
sustavni mehanizam za komunikaciju između gradskih vlasti, predstavnika
nevladinoga i gospodarskog sektora.


Nakon ovoga, viši zamjenik Visokog predstavnika će sudjelovati u raspravi
“Dvosmjerna ulica”, u kojoj će mladi Mostara imati mogućnost postavljati mu
pitanja o njegovome radu i dužnostima.


Detalji o prilikama za medije su u obavijesti za medije koju sam vam donijela

Europa.ba