Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

EUPM, Monja Koluder

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Visoki predstavnik će govoriti o ustavnoj reformi i decertificiranim
policajcima


Visoki predstavnik danas boravi u New Yorku, gdje će se prvi put u svojstvu
visokog predstavnika obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Nakon toga
će se sastati sa generalnim sekretarom UN-a Kofijem Annanom.


Visoki predstavnik će u svome obraćanju ukazati na neophodnost ustavne
reforme, kao i potrebu da se problem decertificiranih policajaca riješi prije
završetka mandata OHR-a.


On će istaknuti da je reforma ustava prioritet za BiH te da će usvajanje
predloženih amandmana poslati značajan signal u pogledu spremnosti zemlje da
izvrši reformu na putu ka Evropi, kao i spremnosti da svojim građanima služi na
bolji i kvalitetniji način.


Visoki predstavnik također će naglasiti kako bi odbijanje ustavne refome
predstavljalo ozbiljan korak unazad za BiH.


Visoki predstavnik će izjaviti kako je odlučio preuzeti aktivnu ulogu u
drugoj fazi ustavne reforme, ali i naglasiti da se druga faza ovog procesa može
graditi samo na osnovu uspješno okončane prve faze.


Što se tiče problema decertificiranih policajaca, visoki predstavnik će
izraziti odlučnost da se ovo pitanje riješi prije okončanja mandata OHR-a. On
će, međutim, istaknuti da se ovaj problem ne može riješiti bez podrške UN-a.


Visoki predstavnik će izjaviti da u potpunosti podržava pristup Vlade BiH u
rješavanju ovog pitanja, te naglasiti kako ima punu podršku EU za iznalaženje
rješenja.


“Ne možemo zagovarati principe vladavine zakona, odgovornosti za reforme i
preuzimanje odgovornosti od strane domaćih organa vlasti općenito, a u isto
vrijeme proturječiti tim principima vlastitim aktivnostima,” visoki predstavnik
će naglasiti u svome u obraćanju.


Visoki predstavnik sutra putuje u Washington, gdje će se sastati sa
zvaničnicima Svjetske banke i State Departmenta.


Obraćanje visokog predstavnika Vijeću sigurnosti UN-a će biti distribuirano u
toku poslijepodneva.


 


EUPM


Policijska misija Evropske unije sponzoriše Kids festival


Policijska misija Evopske unije je glavni sponzor ovogodišnjeg Kids
festivala, koji će se održati u Sarajevu od 9. do 15. juna 2006. Kao najveća
samostalna manifestacija na području cijele jugoistočne Evrope, koju godišnje
posjeti preko 30.000 djece  iz svih krajeva BiH, Kids festival predstavlja
jedinstvenu kombinaciju obrazovanja i zabave.


Ovo sponzorstvo predstavlja dio aktivnosti bh policijskih snaga na podizanju
svijesti javnosti o opasnosti od droge uz podršku EUPM-a.


Pored niza različitih aktivnosti upriličenih za djecu iz cijele BiH koji će
biti gosti na Kids festival, EUPM sa zadovoljstovm ima priliku najaviti da će
jedan programski dan -15. juni – biti proglašen Danom policije.


Ovo će biti prilika za agencije za provođenje zakona da direktno stupe u
kontakt sa djecom i z komunikaciji s njima razmijene poruke o štetnosti droge,
sigurnosti u saobraćaju i druge poruke važne za sigurno odrastanje mališana.


Policijska misija Evropske unije vjerujekako aktivno
učešćepolicijeuovomeprojektu zasigurno
doprinosistvaranjupozitivneslikeopolicijiijačanjupovjerenjagrađanauagencijezaprovođenje
zakona. Tojemjestogdjesvakademokratskapolicijaipripada – usredištudruštva,
uzgrađanekoje štiti.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.

Europa.ba