Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Direkcija za reformu policije treba
naći rješenje koje ispunjava tri
principa EK


U proteklim danima bilo je nekih rasprava o reformi policije i radu
Direkcije. Sljedeći sastanak Direkcije planiran je za sutra.


Težiste rasprave na sastanku Direkcije za reformu policije je o prvom
principu koji glasi da sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva pitanja
policije moraju se nalaziti na državnom nivou. Važno je da javnost u BiH
razumije što to znači:


Prvi princip znači da će samo država, Parlamentarna skupština BiH, usvajati
zakone za sva pitanja vezana za policiju u BiH bez mogućnosti postojanja
entitetskih ili kantonalnih zakona vezanih za policijske poslove.


Također, samo će država usvajati budžet za sva pitanja policije, a sva
policijska tijela će biti financirana putem ovog budžeta. Ovo znači da
entitetska i kantonalna razina više neće biti nadležni da usvajaju budžete za
policiju.


Ukoliko policija želi biti učinkovita u borbi protiv kriminala u BiH te
ukoliko BiH želi biti učinkovit partner u medjunarodnoj borbi protiv kriminala
onda se važnost ove reforme ne smije potcijeniti. OHR je uvjeren da se unutar
Direkcije može pronaći rješenje koje poštuje tri principa Europske komisije.


Bh. političari su odgovorni pred bh. glasačima


Građani Bosne i Hercegovine brinu o svojim problemima i to čine u kontekstu
političke stabilizacije i oporavka privrede, su riječi koje će viši zamjenik
visokog predstavnika Peter Bac-Backer reći na prvoj interparlamentarnoj sjednici
Evropske unije i BiH danas popodne u Banja Luci.


Ambasador Bas-Backer će naglasiti, kao što je to i visoki predstavnik
naglasio 18. aprila u svom govoru pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, da
će bh. političari, kako Bosna i Hercegovina bude mijenjala Daytonsku strukturu u
strukturu koja je uspostavljena i pripada Bosni i Hercegovini, orijentiranu
prema evroatlantskim strukturama, nositi punu težinu političke odgovornosti.
Međunarodna zajednica neće više postupati kao alternativni nosilac vlasti.


Ambasador Bas. Backer će naglasiti –citiram- da «Samo u proteklih nekoliko
dana Parlament Bosne i Hercegovine nije prihvatio paket ustavnih promjena sa
malom razlikom glasova i nakon mjeseci detaljne i konstruktivne diskusije, a te
promjene bi omogućile vlastima Bosne i Hercegovine da efikasnije služe građanima
i takođe bi omogućile zemlji da ispuni zahtjeve integracije u Evropsku uniju, a
posebno veoma jake zahtjeve u polju zakonodavstva. Međunarodna zajednica se
čvrsto zalagala i jednoglasno govorila u prilog ustavnih amandmana. Međunarodna
zajednica je spremna da pruži pomoć kada se bude ponovo raspravljalo o ustavnim
reformama, a to pitanje se mora riještiti ako Bosna i Hercegovina želi da krene
dalje i brže putem ka evropskim integracijama. Sada je na građanima BiH da
razmotre novu situaciju i donesu svoj sud o tome kako su njihovi politički
predstavnici postupili prema ustavnim i drugim reformama te da svoje mišljenje
iskažu na izborima. To je pitanje odgovornost.»


Puni tekst govora ambasadora Bas-Backera će biti dostupan kasnije u toku dana
na OHR-ovoj web stranici. 


 


EUPM


EUPM izražava veliko zadovoljstvo što je došlo do prvog rješavanja krivičnog
djela zahvaljujući pozivu jednog građanina u okviru TV emisije “Neriješen
slučaj”.


Reagujući po primljenoj informaciji, članovi dobojske policijske stanice su
26. aprila uhapsili A.H. u Kotorskom. A.H. se nalazio na INTERPOL-ovoj
potjernici kao osumnjičeni za ubistvo počinjeno 1997. u Sloveniji.


“Ovo je jasan primjer da je aktivno učešće građana u TV emisiji Neriješen
slučaj od presudne važnosti i njihova saradnja sa lokalnom policijom može
dovesti do hapšenja počinilaca krivičnih djela” rekao je brigadni general
Vinćenco Kopola (Vincenzo Coppola) šef misije EUPM-a.


EUPM je došao na ideju da se u BiH realizuje TV emisija “Neriješen slučaj”.
Emisija je po prvi put emitovana 5. oktobra 2005. na BHT1 uz financijsku pomoć
Ambasade Velike Britanije. “Neriješen slučaj” se emituje jednom mjesečno
(srijedom) na BHT1.


“Želio bih iskoristiti ovu priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine da
raspoloživim podacima aktivno pomognu policiji u rasvjetljavanju zločina.
Građani mogu pozvati besplatni telefonski broj Krimolovci 0800 020 505 te pruže
određenu informaciju i pri tom ostanu potpuno anonimni” podsjeća general
Kopola.


Sljedeće izdanje TV emisije Neriješen slučaj će biti emitovano u srijedu 3.
maja na BHT1.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.

Europa.ba