Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Prvi zamjenik visokog predstavnika apeluje da se izvrsi
centralizacija supervizije bankarskog sektora BiH prije oktobarskih
izbora


Prvi zamjenik visokog predstavnika, Larry Butler, danas će apelirati na
entitetske parlamente da donesu potrebne zakone za transfer nadležnosti koji će
omogućiti uspostavu centralnog sistema za superviziju bankarskog sektora, i to
prije oktobarskih izbora.


Jedinstveni sistem za superviziju bankarskog sektora dodatno će zaštiti
štediše te će, ojačavši sigurnost bankarskog sistema i kreditnu sposobnost,
pomoći podsticanje ulaganja i otvaranje novih radna mjesta. Uspostavljanje
takvog sistema je preduvjet za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju.


Trenutno se banke u BiH nalaze pod supervizijom dvije entitetske agencije za
bankarstvo. Zbog činjenice da je međuentitetsko bankarstvo već postalo norma,
postojanje dvije regulatorne agencije za bankarstvo postalo je suvišno i
kontraproduktivno. Skupo je i neefikasno održavati dvije regulatorne agencije za
bankarstvo. Skupo je i neefikasno održavati odvojene organizacije – a
troškovi će i dalje rasti u budućnosti kada BiH, u sljedećih nekoliko godina,
počne primjenjivati direktive EU u oblasti bankarstva. Za to će biti potrebna
posebna ekspertiza, koja će biti skuplja ukoliko je budu morale pružati dvije
organizacije umjesto jedne.


Ako oba entitetska parlamenta usvoje potrebne sporazume u sljedećih nekoliko
sedmica, moderan sistem za superviziju bankarstva po evropskim standardima moći
će se uspostaviti prije oktobarskih izbora, i to pod pokroviteljstvom Centralne
banke umjesto odvojenih entitetskih agencija za bankarstvo.


Postoji konsenzus među svim većim strankama u BiH da će centralizacija
sistema supervizije bankarskog sektora biti od koristi štedišama i dati
podsticaj investitorima, a Udruženje bankara, u kome su okupljene banke iz
cijele zemlje, već je javno izrazilo svoju podršku ovom potezu.


U današnjem obraćanju četvrtoj skupštini Udruženja bankara BiH ambasador
Butler predočiće argumente za centralizaciju sistema supervizije bankarskog
sektora. Kod mene se nalaze primjerci njegovog govora.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.

Europa.ba