Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Kevin Sullivan

OSCE, Mersiha Čaušević-Podžić

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Reforma policije, isto kao i funkcionalna Državna granična služba, znači
veću  sigurnost za građane


Visoki predstavnik će danas poslijepodne prisustvovati svečanosti kojom se
obilježava današnji 6. juni kao dan Državne granične službe.


Zadatak Državne granične službe, tj. zaštita granica Bosne i Hercegovine i
osiguranje potpune slobode kretanja za građane, je izazovan  a činjenica da
je ona postala efikasna organizacija sposobna da ispuni ovaj zadatak je nešto
što bi trebalo umiriti građane.


Državna granična služba je samostalna državna organizacija sa jasnim sistemom
komande  kontrole i resursima koji su neophodni za obilazak granica Bosne i
Hercegovine. Kao što vam je poznato, da bi se došlo do ove faze bila je potrebna
velika, često oštra politička debata. Tada su, kao i sada kada je u pitanju
reforma policije, prezentirani argumenti, posebno od strane Republike Srpske da
i pored očigledne koristi za građane od stvaranja jedne efikasne organizacije
koja će štititi njihove interese, strategija rješavanja problema na državnom
nivou sa rješenjem na državnom nivou predstavlja neku vrstu slabljenja
integriteta entiteta.


Međutim, Državna granična služba BiH se sada gleda u pozitivnom
kontekstu. Ona funkcionira. Ona je u službi građana. Ona se sada bori protiv
pošasti kriminalnih mreža koje se bave trgovinom ljudima, krijumčarenjem,
pranjem novca, izbjegavanjem plaćanja poreza i drugim krivičnim djelima. A
Republika Sarpska nije ugrožena kao što su mnogi političari nekada tvrdili da će
biti.


Zahvaljujući Državnoj graničnoj službi i drugim agencijama poput SIPA-e,
zahvaljujući potpuno kompjuteriziranom sistemu kontrole i izdavanja viza stranim
državljanima, zahvaljujući ključnim reformama u pravosudnom sektoru, te uvođenju
zaštićene lične dokumentacije, sada je moguće izvršiti lobiranje u EU za
olakšavanje viznog režima kako bi bh. građani lakše putovali u Evropu – nešto
što je, kao što vam je poznato, visoki predstavnik energično radio i još uvijek
radi.   


Rezultat toga je bio da se Evropska unija saglasila da BiH bude u prvoj grupi
država iz regiona koje će biti uzete u razmatranje za liberalizaciju viznog
režima.


Zabrinutost EU u pogledu viza je jednostavna: ona želi osigurati da BiH može
efikasno zaštititi svoje granice i boriti se protiv kriminala na cijeloj svojoj
teritoriji prije nego što razmotri ukidanje svojih vlastitih zaštitnih
mjera.


Da bi dobili vizne olakšice, bh. organi vlasti moraju pokazati svoju
ozbiljnost u pogledu sigurnosti.


Ovo me vraća na reformu policije. Ako je ikada ijedna reforma imala jasnije
koristi, to je onda sigurno ova reforma. Ona će ojačati sposobnost BiH da se
bori protiv kriminala; to će imati očit i veoma velik pozitivan uticaj na
svakodnevni život u ovoj zemlji; ona će također poslati pozitivan signal o
namjerama i odlučnosti organa vlasti.


Zbog toga je odluka predstavnika Republike Srpske u Direkciji za reformu
policije da ne učestvuju aktivno u radu razočaravajuća. Ova reforma će pomoći u
borbi protiv kriminala i u dobijanju viznih olakšica, a pokušaj da se ona gurne
postrance zbog uočene političke koristi je jednostavno neodgovorna.


Regionalne razvojne agencije trebaju bolju saradnju organa
vlasti


Visoki predstavnik i šef Misije Evropske komisije Michael Humphreys će sutra
učestvovati u radu okruglog stola u Sarajevu sa direktorima regionalnih
razvojnih agencija BiH. Okruglim stolom će predsjedavati prvi zamjenik visokog
predstavnika Larry Butler.


Svaka od pet regionalnih razvojnih agencija je izradila svoju razvojnu
strategiju pri čemu je posebno naglasila pozitivne aspekte i ekonomske
mogućnosti regiona iz kojeg dolazi, a svaka od ovih agencija je aktivno
angažirana i na razvoju poslovanja i promoviranju ulaganja. Iako su agencije
ostvarile određeni uspjeh, još uvijek je potrebno poduzeti brojne aktivnosti
kako bi regionalni razvoj rezultirao otvaranjem radnih mjesta, što je bio i
slučaj u drugim zemljama čija je ekonomija prošla kroz tranziciju. Učesnici
sutrašnje diskusije će se fokusirati na iskustva regionalnih razvojnih agencija
o tome šta se u njihovoj praksi pokazalo uspješnim a šta ne, kao i na potrebe
agencija, posebno u smislu ostvarivanja bolje i produktivnije saradnje s
različitim nivoima vlasti.


Tokom poslijepodneva OHR će izdati saopštenje s konkretnijim informacijama o
ovom sastanku.


Visoki predstavnik podsjeća političare da su nova radna mjesta
prioritet 
  


Visoki predstavnik će sutra takođe govoriti na skupštini Vanjskotrgovinske
komore BiH. Visoki predstavnik će između ostalog naglasiti da Bosna i
Hercegovina uživa snažnu podršku uprkos nepostojanju adekvatne
administrativne podrške za izvoznike i uprkos hitnoj potrebi za
poboljšanje fizičke i saobraćajne infrastrukture. Visoki predstavnik će
naglasiti činjenicu da se stopa ekonomskog rasta, kao i izvoza, značajno i
postepeno povećava, dakle zamislite šta bi se moglo postići, u smislu
otvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja životnog standarda, ukoliko bi
politički organi vlasti poslušali poduzetnike i zaista hitno i odlučno počeli
usvajati i provoditi ekonomske reforme.


Reforme na koje će pomenuti visoki predstavnik između ostalog uključuju i
Zakon o državnom fiskalnom vijeću, Zakon o obligacijama, Zakon o platama, Zakon
o lijekovima i centralizaciju funkcije supervizije banaka. Svi ovi zakoni bi
mogli biti usvojeni do kraja ljeta. To se može postići ukoliko političari počnu
da tretiraju pitanje otvaranja novih radnih mjesta kao jedno od prioritetnih
pitanja za njihovo izborno
tijelo.        


 


OSCE


Mediji – ključ demokratskih i transparentnih izbora


U okviru dolazećih Općih izbora u Bosni i Hercegovini, Parlamentarna
skupština BiH, u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, organizirat će dvodnevni
seminar za više od 30 novinara, parlamentarnih izvještača iz cijele BiH i Ureda
za informiranje javnih institucija. Ovi novinari redovno izvještavaju iz 
Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH i Narodne skupštine
Republike Srpske.


U demokratskim društvima, izbori se ne mogu održati bez medija. Predstavnici
medija su osnovni element koji informira o strankama i kandidatima, kao i o
samom izbornom procesu. 


Na dvodnevnoj sesiji, predstavnici Centralne izborne komisije BiH,
Komunikacione regulatorne agencije i Vijeća za štampu, predstavit će Izborni
zakon, kao i nove amandmane koji se odnose na Kodeks za medije. Oni će također
naglasiti važnost saradnje sa novinarima koji izvještavaju o radu različitih
nivoa vlasti.  


Gospodin Jan George Frajkor, profesor Škole novinarstva, Carlton univerziteta
u Kanadi,  također će se obratiti učesnicima i podijeliti svoja iskustva sa
kanadskih i slovačkih izbora, kao i o press galerijama koje rade u okviru
parlamenata. 


 


EUFOR


EUFOR je Ministarstvu odbrane BiH prepustio predsjedanje sastankom o
rješavanju viška lakog naoružanja i municije. Prvi sastanak pod predsjedanjem
Ministarstva odbrane BiH biće održan danas, 6. juna 2006.
godine.

Europa.ba