Izjava visokog predstavnika poslije sastanka Vijeća za implementaciju mira

Dobar dan. Hvala vam što se došli; danas je značajan dan za Bosnu i
Hercegovinu.


Tokom protekla dva dana vodili smo izuzetno konstruktivne razgovore ovdje u
Uredu visokog predstavnika, a i u zgradi Parlamenta BiH. 


Odlučio sam da vam se, zajedno s političkim direktorima zemalja-članica
Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, obratim ovdje ispred zgrade Ureda
visokog predstavnika.


Želim da vas obavijestim da smo odlučili zatvoriti Ured visokog predstavnika.


Ured visokog predstavnika će biti zatvoren 30. juna sljedeće godine, a
pripreme za njegovo zatvaranje počinju odmah. Situacija će još jednom biti
razmotrena u februaru, odnosno u prvim mjesecima 2007. godine, nakon čega će
odluka o zatvaranju OHR-a biti potvrđena.


Tokom proteklih 11 i po godina ova institucija je mnogo toga postigla i želim
se zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos.


Takođe bih želio izraziti svoju zahvalnost zaposlenicima OHR-a, međunarodnim
zaposlenicima a posebno Bosancima i Hercegovcima koji su tokom proteklih godina
uložili dosta napora i čija je opredjeljenost, požrtvovanost i stručnost pomogla
da Bosna i Hercegovina dođe u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi.


Priroda angažmana međunardne zajednice u Bosni i Hercegovini se sada mora
promijeniti, s obzirom da ova zemlja sve više prelazi iz faze implementacije
mira u fazu euroatlanskih integracija.


Ovo je put koji ide od Dejtona, preko Sarajeva, Banja Luke, Mostara kao i
svakog grada, mjesta i sela u BiH, do Brisela.


Zatvaranje Ureda visokog predstavnika ne znači da se međunarodna zajednica
povlači iz Bosne i Hercegovine. Daleko od toga.


Međunarodna zajednica će ostati potpuno angažirana u BiH, uz snažnije
prisustvo Evropske unije i daljnje prisustvo EUFOR-a, Policijske misije EU,
NATO-a i drugih međunarodnih organizacija.


Ja ću ostati u BiH, u svojstvu specijalnog predstavnika Evropske unije, i
nastaviti raditi na koordiniranju aktivnosti međunarodne zajednice, pomagati da
se ostvari daljnji napredak i pružati savjete organima vlasti BiH.


Međutim, angažman međunarodne zajednice u BiH se mijenja, i to suštinski.


Šta to znači za građane Bosne i Hercegovine?


To znači šansu.


Sada je vrijeme da građani BiH iskoriste ovu šansu i u potpunosti preuzmu
odgovornost za sudbinu svoje zemlje. 


Građani BiH to mogu učiniti direktno, na oktobarskim izborima.


U periodu do oktobarskih izbora građani kandidate moraju procijenjivati na
osnovu jasnih kriterija.


Mogu li kandidati riješiti probleme, ili je veća vjerovatnoća da će kreirati
probleme?


Dozvolite mi da još jednom istaknem da će međunarodna zajednica nastaviti
svoj angažman u BiH. Međunarodna zajednica želi sarađivati s bh. partnerima na
ostvarivanju napretka u okviru ambicioznog plana reformi koje će donijeti
dobrobit građanima ove zemlje i omogućiti dalje napredovanje Bosne i Hercegovine
na putu prema euroatlanskim integracijama.


Građani se moraju zapitati da li je neki političar za ili protiv provođenja
reformi?


Prilično je jednostavno vidjeti kakvi su stavovi političara. Dovoljno je
pratiti koji će političari raditi, i tokom ljetnjih mjeseci, kako bi osigurali
napredak u riješavanju sljedećih pitanja:  • donošenje Zakona o visokom obrazovanju
  • donošenje Zakona o obligacijama
  • donošenje Zakona o lijekovima
  • osiguranje centralizacije funkcije supervizije banaka
  • razriješenje spora o raspodjeli prihoda
  • ostvarivanje napretka u reformi PBS-a
  • ostvarivanje napretka u reformi policije.

Tokom današnjeg sastanka razgovarali smo o potrebi ostvarivanja potpune
saradnje s Haškim tribunalom, kao i pune implementacije Odluka Doma za ljudska
prava. Ovaj problem je i dalje prisutan i biće prisutan sve do konačne
implementacije odluka.


Poruka koju Vijeće za implementaciju mira danas upućuje političkim liderima
BiH je vrlo jednostavna:


Sarađujte s nama! 


Postoje goruća pitanja koja utiču na egzistenciju građana BiH, pitanja kao
što su zapošljavanje, socijalna zaštita i obrazovanje.


Rješavajte ova pitanja putem reformi. Mi ćemo vam pomoći. 


Granice BiH su uspostavljene, a njena unutrašnja struktura može se mijenjati
jedino putem dogovora sva tri konstitutivna naroda. Politički lideri imaju
zadatak da ovu činjenicu pretvore u pozitivnu stvarnost putem otvaranja novih
radnih mjesta i poboljšanja životnog standarda.


Poruka sa današnje sjednice Vijeća za implementaciju mira je da smo spremni
da sarađujemo sa svim bh. partnerima koji žele ostvariti napredak u odvijanju
reformi.


Hvala.  

Europa.ba