Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Kevin Sullivan

EUFOR, Karen Halsey

ICTY, Matias Hellman

 


OHR


Visoki predstavnik se obratio Političkom i sigurnosnom odboru Vijeća
Evropske unije


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Christian
Schwarz-Schilling se danas u Briselu, zajedno sa generalom Vicenzom Coppolom,
šefom Policijske misije Evropske unije, obratio Političkom i sigurnosnom odboru
Vijeća Evropske unije. 


Ovaj sastanak se upravo završio.


Drugog dana svoje dvodnevne posjete Briselu, g. Schwarz-Schilling je
Političkom i sigurnosnom odboru VijećaEvropske unije predočio najnovije
informacije u vezi sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini (BiH), pri
čemu se dotakao i implikacija prošlonedjeljne odluke Vijeća za implementaciju
mira (PIK) o zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) koje će uslijediti 30.
juna 2007. godine.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je direktno
citirao tekst komunikea PIK-a u vezi sa zatvaranjem OHR-a, naglasivši da se
Upravni odbor PIK-a “saglasio da u februaru 2007. godine potvrdi svoju odluku o
zatvaranju OHR-a, pri čemu će uzeti u obzir ukupnu situaciju u BiH i
regionu.”


U svom obraćanju visoki predstavnik je takođe izložio argumente zašto bi
Evropska unija trebala osnažiti svoju prisutnost u BiH tako što će pojačati
prisutnost Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije i osigurati dovoljne
resurse za njegovo nesmetano funkcioniranje, s tim da će se ove aktivnosti
odvijati paralelno sa aktivnostima na postepenom smanjenju broja osoblja
OHR-a.


“Smatram da se u okviru aktivnosti na obezbjeđenju resursa za nesmetano
funkcioniranje Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije treba uzeti u obzir
i proces smanjenja broja osoblja OHR-a”, rekao je Schwarz-Schilling u svom
obraćanju Političkom i sigurnosnom odboru.


G. Schwarz-Schilling je takođe govorio o reformi policije naglasivši da je to
jedan od preduslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
(SSP) sa Evropskom unijom. Tri principa koja je Evropska komisija odredila za
reformu policije su sljedeća: sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva
pitanja policije moraju se nalaziti na državnom nivou; nema političkog uplitanja
u operativni rad policije; i funkcionalna lokalna policijska područja moraju se
utvrditi na temelju tehničkih kriterija za rad policije, pri čemu se operativno
zapovjedništvo provodi na lokalnom nivou.


Viši zamjenik visokog predstavnika u posjeti Banja
Luci
 


Viši zamjenik visokog predstavnika, ambasador Peter Bas-Backer, danas će
posjetiti Banja Luku gdje će se sastati sa premijerom Miloradom Dodikom i
ministrom obrazovanja Antonom Kasipovićem. Tokom ovih sastanaka viši zamjenik
visokog predstavnika Bas-Backer će razgovarati o reformi obrazovanja, posebno o
sadašnjem statusu zakona o visokom obrazovanju. Saopštenje za medije sa više
podataka će uslijediti tokom dana nakon sastanka.  


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


ICTY


Izjava je dostupna samo u audio-video formatu.

Europa.ba