Transkript konferencije za medije visokog predstavnika nakon sastanka sa predstavnicima Mostara

Visoki predstavnik, Christian
Schwarz-Schilling:

Hvala što ste se odazvali na ovu konferenciju za novinare.


Upravo smo završili sa konstruktivnom diskusijom. Izvršili smo uvid u pomake
ostvarene nakon našeg posljednjeg sastanka; utvrdili smo buduće ciljeve; i
razgovarali smo o nedavnim incidentima nasilja u Mostaru.


Na sastanku održanom 25. maja postavio sam tri pitanja po kojima je bilo
potrebno načiniti pomake do 20. juna, prije sastanka Vijeća za implementaciju
mira.


Ta pitanja su bila gradski budžet, sistematizacija gradske administracije i
osnivanje jedinstvenog javnog komunalnog preduzeća.


Budžet je usvojen 29. maja. Međutim, on je povezan sa
zadatkom usklađivanja djelatnosti
HTV
-a, kulturnih institucija i i javnih
kuhinja sa Statutom.


Gradsko vijeće je 21. juna usvojilo plan sistematizacije, omogućavajući
otvaranje nekoliko radnih mjesta unutar državne službe. Budući da i dalje
postoji spor u pogledu pitanja institucije za urbanizam, također je odlučeno da
se upražnjena radna mjesta predviđena za odjeljenje za urbanizam ne popunjavaju
do razrješenja spora.


Iako mi je drago da je pronađeno privremeno rješenje, zabrinut sam da sami
spor još uvijek nije riješen.


Gradsko vijeće je 21. juna usvojilo i plan djelovanja u pogledu viška
radnika. Moja zabrinutost se ogleda u činjenici da se plan oslanja na kredite
Svjetske banke koje tek treba odobriti Parlament Federacije.


U vezi sa javnim komunalnim preduzećem poduzeti su određeni napori. Međutim,
nisu ostvareni dovoljni pomaci u smislu osnivanja jedinstvenog javnog komunalnog
preduzeća.


Nakon naših razgovora očekujem slijedeće:  • Prvo, trenutno oglašavanje 35 nespornih upražnjenih
    radnih mjesta u državnoj službi u saradnji sa Agencijom za državnu službu, te
    odluke u skladu sa rokovima predviđenim zakonom.
  • Drugo, rokovi za otpuštanje viška radnika.
  • I treće, plan djelovanja u pogledu osnivanja jedinstvenog javnog
    komunalnog preduzeća.

Očekujem da se informacije o tačkama 1 i 2 dostave u moj ured u Mostaru
najkasnije do 11. jula. Svaka od ovih stavki također treba da bude potvrđena i u
Gradskom vijeću.


Dogovorili smo se da će se informacija o tački 3 prezentirati do 31. jula.


Isto tako očekujem pomake po pitanju usklađivanja statuta

HTV -a, kulturnih institucija i javnih kuhinja
do roka koji je utvrdilo Gradsko vijeće, tj. 1. avgusta. Nakon toga ćemo
utvrditi datum narednog sastanka.


Siguran sam da će do toga sastanka doći; veoma sam zadovoljan da sada
razgovaramo u konstruktivnoj atmosferi.


Također sam ohrabren činjenicom da je Gradsko vijeće jednoglasno osudilo
nasilje u i oko Mostara do kojeg je došlo u proteklim sedmicama, uključujući i
nemire nakon fudbalske utakmice Brazil-Hrvatska, napad na imama u Balinovcu, te
nedavni incident u Potocima.


Reakcija Gradskog vijeća bila je odgovorna i urgiram na sve političke i
vjerske lidere u gradu Mostaru da se odrede po ovom pitanju i kategorično osude
nasilje u cjelini.


Imajući u vidu prošlost Mostara, obaveza je svih vjerskih i političkih lidera
da zastupaju jasan stav da ovo nije budućnost Mostara. Do promjena u svijesti
ljudi će doći, ali politički i vjerski lideri moraju uputiti jasne poruke
javnosti u kojima će podvući da ovo nije prihvatljivo.


 


Gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić:


Prije svega moram reći da je Mostar prepoznatljiv po mnogo loših stvari koje
su se desile u prošlom vremenu, ali ja vjerujem da će Mostar smoći snage i izaći
sa jednim novim pozitivnim pristupom. A to smo pokazali u vrlo kratko vrijeme da
u Mostaru još uvijek ima snage, da se stanje može popraviti i da možemo
zajednički raditi za dobrobit građana grada Mostara.


Kao što je rekao visoki predstavnik, mi smo došli danas razgovarati o
nekoliko pitanja koja su postavljena pred nas na prošlom sastanku. Mi smo
izvijestili visokog predstavnika da smo ta pitanja koja su bila tada stavljena
pred nas dobrim dijelom razriješili, a da ćemo dinamiku provedbe do kraja
određenih reformi u gradu Mostaru poštovati ono što smo na sjednicama Gradskog
vijeća odlučili i da će se to do kraja godine okončati. Ovo posebno ponavljam
kada je u pitanju prijem državnih službenika sa kojima treba popuniti Gradsku
administraciju i rješavanje viška namještenika u gradu Mostaru. Što se tiče
javnih komunalnih poduzeća moram reći da smo napravili jedan napredak, da smo
pri kraju približno da riješimo pitanje registracije odlagališta krutog otpada
pod nazivom poduzeća «Uborak Mostar», a da ćemo o ovom drugom pitanju –
zajedničkom komunalnom poduzeću koje će se baviti prikupljanjem i prevoženjem
krutog otpada – donijeti strategijsku odluku do kraja ovog mjeseca. Mislim da
ćemo na taj način vidjeti put do jasnog rješenja ovih problema.


Moram istaći isto tako da smo razgovarali o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u
gradu Mostaru i da smo uistinu jedinstveno nastupili da grad Mostar treba imati
jedno stabilno stanje, da mi osuđujemo sve incidente koji su se dogodili u
Mostaru i da tražimo energičnije mjere od Ministarstva unutarnjih poslova i
pravosuđa, posebno tužilaštva, da se počinitelji sankcioniraju kako se ubuduće
ne bi davalo povoda drugima koji misle na sličan način.


Nadam se da će današnja atmosfera, koja je bila jako pozitivna, ostaviti
pozitivan trag i na rad gradskog vijeća i vjerujemo da će na slijedećem sastanku
biti isto tako dobra atmosfera. Zahvalio bi se ovom prilikom visokom
predstavniku i međunarodnoj zajednici za zainteresiranost za stanje u Mostaru, i
vjerujem da mi imamo dovoljno snage i uz malu pomoć međunarodne zajednice da
mnogo toga možemo napraviti. Hvala lijepo.


 


Pitanja novinara:


Dragan Simović, Agencija SRNA:


Pitanje za gospodina visokog predstavnika, ali i za gradonačelnika. Kako ste
zadovoljni povratkom prijeratnih građana Mostara koji nisu Hrvati ili Bošnjaci?


Visoki predstavnik:


Da li je to pitanje za gradonačelnika?


Dragan Simović, Agencija
SRNA:


Pa, kada je već pričao gospodin gradonačelnik. Dakle koliko imate Srba
zaposlenih u Gradskoj upravi i koliko ima Srba povratnika?


I može li još jedno pitanje – sportsko? Šta je sa stadionom pod Bijelim
brijegom, kada će to biti riješeno?


Gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić:


Što se tiče povratka Srba u grad Mostar, ja moram reći da sam ja osobno
zadovoljan u posljednje vrijeme sa povratkom Srba. Mi u gradu Mostaru već sada
smatramo da imamo negdje oko sedam i pol tisuća Srba. Prije godinu i pol dana
negdje oko četiri i pol tisuće, i mislim da je s tim situacija dosta dobra.


Što se tiče rada u Gradskoj administraciji mi smo i danas na ovom sastanku
razgovarali o mogućnosti, među državnim službenicima, prijema određenog broja
Srba kako bi se nacionalni debalans popravio i vjerujem da ćemo kroz Federalnu
agenciju za izbor državnih službenika popraviti stanje. Ne kažem da ćemo ga
dovesti u idealno stanje, ali mislim da je Mostar i u tome u Bosni i Hercegovini
grad koji prednjači, jer mislim da je i u Gradskoj administraciji
najmultietničnija struktura kada su u pitanju visoke pozicije, a vjerujem da
ćemo na ovaj način popraviti i onu nižu razinu.


Što se tiče pitanja stadiona pod Bijelim brijegom, mi razgovaramo o tome i
mislim da smo na dobrom putu i to da razriješimo. Ali postoje neki ugovori i
neke određene obaveze, i oko toga tražimo određeno rješenje.


Predstavnik Gradskog vijeća Mostara:


Evo, ja kao predstavnik Gradskog vijeća želim kazati da pozitivne inicijative
i atmosfera koja vlada u Gradskom vijeću u proteklom periodu sigurno će se
nastaviti i u narednom periodu. Vijeće je pokazalo svoju potpunu odgovornost
naspram prethodnih nekoliko sjednica i današnjom sjednicom svoju potpunu
predanost da donosi odluke koje su u interesu svih građana grada Mostara i na
taj način doprinese napretku grada kao cjeline.


Današnji rokovi koji su utvrđeni, Vijeće će sigurno odraditi u skladu sa
prijedlozima koji dolaze od kabineta gradonačelnika i na taj način ispoštovati
rokove koje je samo Gradsko vijeće utvrdilo kada su u pitanju ove stvari o
kojima smo danas razgovarali.


Ja želim i ovdje također potencirati obavezu i drugih nivoa vlasti, posebno
kada je u pitanju bezbjedonosna situacija u gradu, da odrade svoj dio posla, a
Gradsko vijeće će svojom posebnom tematskom sjednicom koju je danas potvrdilo
analizirati ukupnu situaciju u gradu, utvrditi vlastite mjere i odgovornosti
onih koji bi trebali poduzeti sve da spriječimo sve moguće ekscese u gradu
Mostaru i da na taj način doprinesemo i kvalitetnijoj turističkoj sezoni i
ukupnim međuljudskim odnosima u samom gradu. 


Visoki predstavnik:


Hvala vam mnogo. Mislim da bi smo sada trebali dozvoliti našim gostima da se
vrate u Mostar kako bi stigli na utakmicu. I svakako mislim da ih ja ne bi
trebao spriječiti da stignu da gledaju utakmicu između Njemačke i Italije.
Dakle, hvala vam mnogo. Doviđenja.

Europa.ba