Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Visoki predstavnik: Moraju se izvući pouke iz Srebrenice


Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling je izrazio svoju nadu da će
današnja ceremonija obilježavanja 11. godišnjice masakra u Srebrenici pružiti
neku vrstu utjehe porodicama i prijateljima osoba koje se danas ukopavaju i da
se moraju izvući pouke iz onoga što se dogodilo u Srebrenici.


“Tuga neće biti manja i žrtve neće biti zaboravljene – ali naša je dužnost
prema ubijenim osobama da osiguramo da se iz ove tragedije ponesu pouke,” rekao
je gospodin Schwarz-Schilling u svojoj izjavi.


Visoki predstavnik je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Vijeće ministara
odredilo 11. juli kao dan žalosti u čitavoj Bosni i Hercegovini  te rekao
da bi želio da institucije u Bosni i Hercegovini nastave raditi u skladu sa tom
odlukom.


“Ovo je važno,” rekao je gopsodin Schwarz-Schilling. “Iskreno se nadam da će
uskoro institucije ove zemlje odlučiti da odrede jedan dan u godini kao dan
sjećanja na žrtve u Srebrenici, kao i na sve građane Bosne i Hercegovine koji su
izgubili živote.”


U svojoj izjavi visoki predstavnik je objasnio da je i nakon 11 godina još
uvijek skoro nemoguće u potpunosti shvatiti ono što se dogoodilo u
Srebrenici.


“Svaki put kada pomislim na Srebrenicu,” rekao je gospodin Schwarz-Schilling.
“moram da se upitam šta smo još mi mogli i trebali uraditi, šta sam ja
mogao i trebao uraditi, da bi spriječili pokolj u gradu koji je, na kraju, bio
proglašen sigurnosnom zonom UN-a.”


“Iznevjerili smo žrtve genocida dok su bili živi a iznevjerićemo ih i nakon
smrti ako ne osiguramo da ostaci svakog od njih budu sahranjeni sa dostojanstvom
te da počinioci – svaki od njih – budu dovedeni pred lice pravde.”


Visoki predstavnik je objasnio pozadinu tranzicije OHR-a


Želio bih vašu pažnju usmjeriti na članak visokog predstavnika koji je 7.
jula objavljen u Balkan Investigative Reporting Network. Ovaj članak, u
kojem visoki predstavnik detaljno objašnjava  pozadinu odluke Vijeća za
implementaciju mira da zatvori OHR krajem juna naredne godine, govori o nekim
pitanjima koja su povezana sa ovom odlukom te se može vidjeti na
BIRN web strani.


U ovom članku visoki predstavnik, između ostalog ,naglašava slijedeće: • Vrijeme je da Bosna i Hercegovina sa implementacije
  mira pređe na evroatlantske integracije;
 • Ova nova faza predstavlja napredovanje, a ne promjenu smjera
 • Zatvaranje OHR-a ne znači da će se međunarodna
  zajednica povući iz Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica će i dalje
  ostati u potpunosti angažirana uz pojačani angažman Evropske unije, kroz
  proces stabilizacije i pridruživanja, rad proširenog Ureda specijalnog
  predstavnika Evropske unije i stalno prisustvo EUFOR-a, Policijske
  misije  Evropske unije, NATO-a i drugih međunarodnih faktora;
 • Sada postoji jasan vremenski okvir u kojem lideri
  Bosne i Hercegovine moraju preduzeti odlučne korake da racionaliziraju i
  konsolidiraju institucije zemlje, osiguraju njenu ekonomsku održivost te dalje
  slijede put ka evroatlantskim integracijama;
 • Ne postoji opcija da se čeka zatvaranje OHR-a da bi se sabotirao mirovni
  proces.

 


EUFOR


Prošle sedmice EUFOR je bio angažovan na otkrivanju velikih količina municije
i naoružanja koji se još uvijek nalaze skriveni po kućama i selima. Sve
operativne grupe i dalje provode operaciju Žetva u lokalnim zajednicama. Ovim
operacijama stanovništvu se daje prilika da predaju municiju i malokalibarsko
naoružanje da bi ga EUFOR uništio na bezbjedan način. Ove operacije i dalje su
uspješne, a samo u jednoj kući prošle sedmice MNOG (SZ) je pronašla:


1 x M53 automatsku pušku


1 x M80 64mm minobacač


2 x AK47 punih redenika


2 x M52 ručnih bombi


2 x M75 granata


1 x PMA3 minu


2 x M60 osa/zolja


200gTNT


oko 250 metaka


EUFOR ove operacije izvodi zajedno sa lokalnim organima vlasti i EUPM-om. Sve
veća uloga lokalnih organa vlasti u ovim operacijama je još jedan dokaz da su
spremni preuzeti odgovornost za bezbjednost svih građana u BiH.


Prošle sedmice EUFOR je pronašao i veliko tajno skladište municije u MNOG
(JI) u Miševini. Municija je pronađena u jednoj rupi u šumi nakon dojave
mještanina. Između ostalog, pronađen je veliki broj minobacačkih granata, te
veliki broj protivpješadijskih i protivtenkovskih mina da bi se mogao napuniti
jedan kamion. Ta municija je uklonjena s tog područja, a uskoro će biti uništena
na bezbjedan način.


Ove pronađene količine ukazuju na to da se u ovoj zemlji municija i
naoružanje još uvijek kriju i skladište. Kao dio svog mandata da građanima BiH
obezbjedi stabilno i bezbjedno okruženje, EUFOR će nastaviti provoditi OPERACIJU
ŽETVA, te će reagovati na sve dobivene obavještajne podatke koji bi mogli voditi
otkrivanju skrivenih zaliha naoružanja.


 


Novinarska pitanja


Fedžad Forto, FENA


Da li je visoki predstavnik danas u Srebrenici?


OHR


Kao što smo ranije rekli, nažalost, visoki predstavnik nije u državi.


Fedžad Forto, FENA


Protekla okupljanja u Srebrenici, bila su procijenja kao visokorizična sa
sigurnosnog aspekta. Da li postoji slična procjena za današnji događaj? Da li
ste angažovani u sigurnosne operacije oko Srebrenice danas?


EUFOR


Mi smo angažovani. Tamo su pripadnici EUFOR-a iz tog područja kao i komandant
EUFORA Chiarini. EUFOR obezbjeđuje sigurnost. Trudimo se da to ne bude
upadljivo. Radimo zajedno sa lokalnim vlastima.


Fedžad Forto, FENA


Da li je sigurnosna situacija u Srebrenici danas regularna, ili?


EUFOR


Danas je malo drugačije, očito, ali ne značajno drugačije.

Europa.ba