Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

 


Visoki predstavnik poslao pismo mostarskim vlastima I političkim stranakama 


Visoki predstavnik je jučer poslao pismo predstavnicima mostarskih vlasti i političkih stranaka, u kojem je nabrojao pitanja koja nisu uspijeli riješiti kako je dogovoreno na sastanku održanom 4 jula.  


Na sastanku od 4 jula, dogovoreno je da će se za nesporna radna mjesta za državne službenike raspisati natječaj I da će se ona popuniti do početka oktobra. Visoki predstavnik je razočaran jer ova obaveza nije ispunjena, on je smatra prioritetom kada je upiranju dovršetak procesa ujedinjenja gradske administracije.  


Visoki predstavnik primjetio da su gradske vlasti odlučile da odvoje pitanje imenovanja od pitanja Zavoda za urbanizam, I na taj način oslobodili put za nastavak procesa imenovanja. Uzimajući to u obzir, Visoki predstavnik, ne može shvatiti zašto zahtjev za objavljivanje natječaja za slobodna radna mjesa nije upućen Agenciji za državnu službu.  


Na istom sastanku, od 4 jula, strane su se dogovorile da će konkretan prijedlog za ujedinjenje komunalnih preduzeća biti dostavljen do 31 jula. U pismu od 28 jula, gradonačelnik Bešlić I predsjednik Gradskog vijeća Ćorić, izvijestili su o tome da će biti osnovana stručna grupa, koja će se pozabaviti tim pitanje I dati preporuke Gradskom vijeću do 20 septembra. Iako, Visoki predstavnik razumije pravnu složenost ovog pitanja, on ne može prihvatiti to da uspostava radne grupe služi kao izgovor da se ne nastavi raditi na tom bitom pitanju.  


Visoki predstavnik, također je očekivao, da će do 1 avgusta dobiti izvještaj o napretku, kada je u pitanju harmonizacija statute HRT-a, javnih kuhinja I kulturnih institucija, u skladu sa amandmanima Gradskog vijeća na budžet od 29 maja. Visoki predstavnik, taj izvještaj nije dobio, a koliko zna nije postignuto ništa bitno u vezi sa ovim pitanjima.  


Stoga, sa izuzetkom vremenskog roka za otpuštanje viška radnika, ostvareno je vrlo malo konkretnih rezultata, na koje su se strane obavezale na sastanku od 4 jula.  


Rješavanje ovih pitanja jeste zajednička odgovornost političkih stranaka koje obnašaju vlast  Mostaru, I koje su je obnašale u posljednjih deset godina.  


“Do sada sam šutio, ali sada počinjem postavljati pitanje o iskrenosti I kompetentnosti stranaka da izvrše ono što je potrebno,” Visoki predstavnik  je rekao u svom pismu mostarskim vlastima I političkim strankama. “Politička situacija u Mostaru I dalje zauzima visoko mjesto u planu rada Vijeća za implementaciju mira.” 


Visoki predstavnik je jasno naveo, u svom pismu, da očekuje trenutno poduzimanje koraka kako bi se sva ova pitanja ponovo postavila na pravi kolosijek, od kojih je najvažniji postupak zapošljavanja državnih službenika, a da su daljnja odlaganja I intertnost neprihvatljivi. Visoki predstavnik je također rekao da neće prihvatiti stapanje ili dovođenje u vezu pitanja koja nisu povezana, ili prijetnju političkim blokadama od bilo koje stranke ili pojedinca. On neće oklijevati da javno imenuje I okrivi pojedince I političke stranke koje budu odgovorne za datu situaciju.  


Imajući na umu predstojeću izbornu kampanju, Visoki predstavnik, je naveo da će smatrati potencijalno destabilizirajućim za sigurnost Mostara svaki potez kojim bi se politička pitanja koja stoje pred Gradskim vijećem iskoristila za ovu ili onu kampanju. Istakao je da stabilnost I sigurnost Bosne I Hercegovine smatra svojim glavnim prioritetom, te da neće oklijevati da upotrijebi svoje bonske ovlasti ukoliko nešto od toga bude dovedeno u opasnost.   


Visoki predstavnik planira posjetiti Mostar, 28 avgusta, kada očekuje da će mu biti predočeni konkretni rezultati u svim pitanjima na koja se osvrnuo u svom pismu. 


 

Europa.ba