Izjava Christiana Schwarz-Schillinga, visokog predstavnika za BiH na konferenciji za štampu u Mostaru

Hvala vam što ste došli.


Ono što ću upravo najaviti ne predstavlja mi zadovoljstvo, ali bezizlazna
situacija u kojoj se ovaj grad našao ne ostavlja mi drugog izbora.


Ne predstavlja mi zadovoljstvo jer, otkako sam postao visoki predstavnik i
specijalni predstavnik EU, težio sam tome da promoviram koncept odgovornosti, a
ono što sam danas primoran uraditi protivno je tome.


Tokom moje posljednje posjete Mostaru 28. avgusta, jasno sam dao do znanja da
ću, ukoliko gradski organi ne budu u stanju okončati imenovanja u državnu
službu, postići dogovor u vezi sa javnim komunalnim preduzećima i riješiti
pitanje HTV-a, intervenirati kako bi se stavila tačka na takvu neodrživu
situaciju.


Ova pitanja sprečavaju ujedinjenje grada, budući da direktno utiču na
sposobnost Gradskog vijeća da donosi odluke i da se bavi svojim redovnim poslom
i rješava javna pitanja u interesu građana Mostara.


Da ne budem nepravedan prema Gradskom vijeću, ono jeste u međuvremenu
okončalo imenovanja u državnu službu, i sada je na Agenciji za državnu službu
Federacije BiH da oglasi upražnjena mjesta u okviru predviđenog roka.


Međutim, stranke nisu riješile status HTV-a, a nisam zadovoljan ni činjenicom
da nisu našli rješenje za javna komunalna preduzeća.


Dvadesetosmog avgusta Gradskom vijeću sam dao mogućnost da ili riješi
neriješena pitanja ili pak podnese zvanični zahtjev za arbitražu. Međutim,
uprkos nekoliko pokušaja Gradskog vijeća da dođe do rješenja, takav zahtjev nije
podnesen.


U trenutnoj atmosferi u ovom gradu, lako je upirati prstom. Ali svaki član
Gradskog vijeća mora prihvatiti sopstvenu odgovornost za neuspjeh, a ja ne mogu
dopustiti da ćorsokak u kome smo se našli odvede Mostar u još dublju krizu.


Stoga danas imenujem Norberta Wintersteina na funkciju specijalnog izaslanika
za Mostar, u skladu sa Odlukom visokog predstavnika o provođenju
reorganizacije Grada Mostara
.


Mislim da vam je svima poznat gospodin Winterstein i njegovo iskustvo u
Mostaru. On je, naravno, bio ključni član Administracije Evropske unije u
Mostaru pod vođstvom Hansa Koschnika a kasnije je bio na čelu komisije koja je
nosila njegovo ime i koja je pripremala teren za Statut Grada Mostara.


Specijalni izaslanik nema ulogu supervizora i nije zamjena za gradske vlasti,
za gradonačelnika i Gradsko vijeće; ova tijela ostaju u potpunosti funkcionalna
i odgovorna.


Specijalni izaslanik treba pronaći rješenja za HTV, kao i na ujedinjenju
javnih komunalnih preduzeća, te da omogući da se poduzmu svi koraci koji su
potrebni da bi se okončala imenovanja u državnu službi. Moguće je da će se
baviti i drugim srodnim pitanjima.


On će pristupiti ovim zadacima u tri faze, prvo je tu da u bliskoj suradnji
pruži svoje usluge kao medijatora i da zajedno sa strankama radi na iznalaženju
rješenja. Drugo, strane još uvijek mogu zvanično tražiti od njega arbitražu koja
će biti konačna i obvezujuća.  


Kao treće, u slučaju da politički dogovor o ovim pitanjima bude nemoguć u
nekom razumnom roku, gosp. Winterstein može, u svojstvu specijalnog izaslanika,
strankama predložiti sopstvena rješenja. Ukoliko ti prijedlozi ne budu
prihvaćeni, ova pitanja će se vratiti meni na razmatranje.


Ovaj pristup dozvoljava maksimalan stepen vlasništva, ali još uvijek
rezervira mogućnost za konačna rješenja kroz vanjsku intervenciju, ukoliko
preuzimanje vlasništva ne uspije.


Gosp. Winterstein će u toku sljedeće dvije sedmice razmotriti situaciju,
nakon čega će izraditi plan rada za period do kraja svog mandata. Njegov mandat
će trajati tri mjeseca do kraja ove godine, i neće se produžavati.


Mostar je važan – najviše je važan ljudima koji u njemu žive, ali važan je i
ostalima drugdje u Bosni i Hercegovini, a istovremeno je on moćan simbol koji je
važan i van granica ove zemlje.


Štaviše, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom posljednjem sastanku
konkretno je tražio od mene da poduzmem odlučne mjere, ukoliko se one pokažu
neophodnim, kako bi se proces ujedinjenja nastavio.


Ovo je grad koji može biti uspješan; može opet postati
energično i šaroliko urbano središte. Mjere koje sam upravo naveo pomoći će da
to zaista postane stvarnost.


Mislim da je sve jasno, ali biće mi drago da odgovorim na dodatna pitanja ako
ih imate, kao i gosp. Winterstein.


Hvala.

Europa.ba