Obraćanje visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU u BiH, Christiana Schwarz-Schillinga građanima BiH

NE OBJAVLJIVATI DO 20.00 SATI

Dobro veče.


Večeras vam se obraćam direktno, zato jer smo dosegli ključnu tačku u razvoju
Bosne i Hercegovine.


Želim apelovati na svakog od vas da glasa na izborima u nedjelju.


I želim vas uvjeriti da će međunarodna zajednica nastaviti pružati podršku
kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da zauzme svoje mjesto u srcu evropske
porodice, gdje i pripada.


Prošao sam period tranzicije Njemačke iz diktatorskog režima u
demokratiju.


Kao član njemačkog Parlamenta, više od 25 godina, bio sam svjedok izuzetnog
poslijeratnog razvoja Njemačke i Evrope, kao i transformacije koja je uslijedila
nakon pada komunizma.


Upravo zbog tog iskustva ja svim srcem vjerujem u parlamentarnu demokratiju.


Vjerujem da je demokratska debata, dugoročno gledano, efikasnija i
djelotvornija od brzih, improvizovanih rješenja nametnutih izvana.


Također, znam koliko je važno učestvovati u demokratskom procesu.


Gotovo 2,8 miliona građana Bosne i Hercegovine imaju pravo glasa.


Ali na posljednjim općim izborima glasalo je svega 1,3 miliona građana.


Svi oni koji odluče da ne glasaju, dozvoljavaju drugima da odlučuju o
njihovoj budućnosti.


Izbori u nedjelju su od posebnog značaja i zbog promjene uloge međunarodnog
prisustva.


Oni koji u nedjelju budu izabrani moraće preuzeti odgovornost za budućnost
ove zemlje.


Njihov zadatak i dužnost će biti da povedu Bosnu i Hercegovinu ka Evropi.


Od kada sam preuzeo dužnost visokog predstavnika i specijalnog predstavnika
EU u BiH, radim na tome da vašim izabranim zvaničnicima pomognem da ispune tu
dužnost.


Nisam imao ulogu alternative izabranim zvaničnicima.


Nakon izbora, nastavit ću raditi sa ljudima koje vi izaberete.


I nastavit ću vršiti svoju ulogu čuvara Daytonskog mirovnog sporazuma.


Dayton

možemo i dalje
nadograđivati i usavršavati ga, ali ni ja ni međunarodna zajednica nećemo
dozvoliti kršenje mirovnog sporazuma.


Kao što vam je poznato, planirano je da se Ured visokog predstavnika zatvori
u junu naredne godine.


Vijeće za implementaciju mira će ponovo razmotriti ovu odluku u februaru,
uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini ali i u široj
regiji.


Budite uvjereni da će međunarodna zajednica ostati angažovana i posvećena
Bosni i Hercegovini.


Međutim, da bi ova zemlja krenula naprijed, čvrsto vjerujem da vi, građani
Bosne i Hercegovine, morate uzeti svoju budućnost u vlastite ruke.


Evropska unija će učiniti sve što je potrebno kako bi vam pomogla u ovoj
tranziciji.


Budućnost ove zemlje je u Evropi. Ne postoji alternativa.


Pažljivo ocijenite kandidate i analizirajte njihove programe. Izaberite one
koji će najbolje služiti vašim interesima i interesima vaše zemlje na njenom
putu ka Evropi.


Apelujem na sve vas. Glasajte.


Hvala.

Europa.ba