Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

EUFOR, Nicholas Foster

ICTY, Matias Hellman

 


OHR


Schwarz-Schilling u Njemačkoj


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Christian
Schwarz-Schilling, se nalazi u Njemačkoj u kratkoj posjeti uoči sjednice Vijeća
za implementaciju mira naredne sedmice.


Gospodin Schwarz-Schilling trenutno prisustvuje konferenciji Hrišćanske
demokratske unije (CDU), čiji je on član, u Drezdenu.


Večeras će visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije
učestvovati na sastanku radne grupe CDU-u za vanjske odnose u Berlinu.


Sutra ujutro će se visoki predstavnik, zajedno sa Joachimom Ruckerom,
specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN-a na Kosovu, obratiti Komisiji
za vanjske odnose Bundestaga u vezi sa trenutnom situacijom na Balkanu.


U svom obraćanju, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije
će naglasiti ključne teme sastanka Vijeća za implementaciju mira naredne
sedmice, koji će se održati u Briselu u srijedu i četvrtak.


Sastanak Vijeća za implementaciju mira


Naredni sastanak Vijeća za implementaciju mira će se održati u Briselu 6. i
7. decembra, i jedna od važnijih tačaka dnevnog reda će biti formiranje
koalicija.


Svi lideri političkih stranaka u novoizabranom Predstavničkom domu BiH su
pozvani da prisustvuju sastanku, kao i sadašnji premijer Adnan Terzić.


U mnogim zemljama je potrebno vrijeme da bi se formirale koalicije. Međutim,
situacija ne ostaje nepromijenjena; stoga je u interesu lidera da uspostave
funkcionalne i efikasne vlasti što je prije moguće.


Jasno je da će neki od ovih lidera raditi direktno sa Vijećem za
implementaciju mira tako da je od velikog značaja uspostava dobre suradnje.


Ovo je takođe zadnji sastanak Vijeća za implementaciju mira prije februarskog
sastanka na kojem će Vijeće za implementaciju mira ponovo razmotriti  svoju
odluku da zatvori OHR u junu 2007. godine. Vijeće za implementaciju mira će
razmotriti da li postoje indikacije političke spremnosti lidera da ubrzaju
cjelokupan program reformi.


 


EUFOR


Žetva za sigurniju budućnost


Ove sedmice su, uz pomoć građana BiH, izuzete dodatne količine nelegalnog
naoružanja iz lokalnih zajednica koje će biti uništene na bezbjedan način. U
protekla četiri dana uništeno je: 41 komad malokalibarskog oružja, 394 ručne
bombe i 42.000 komada municije koji su prikupljeni u sklopu kampanje “Žetva”
koju su zajednički sproveli civilna zaštita, lokalna policija i EUFOR na
području Sokoca i Vogošće.


Događaji iz proteklih sedmica svima su pokazali kakve užasne i tragične
posljedice mogu imati ta sredstva kada ih pronađu djeca. U periodu od 29.
novembra do 2. decembra, vlasti BiH, zajedno sa lokalnom policijom i EUFOR-om
nastavit će sprovoditi operacije prikupljanja municije i naoružanja na području
Ilidže i Bileće.  Pozivamo sve građane na saradnju prilikom uklanjanja tih
po život opasnih sredstava iz njihovih sredina.  Pripadnici EUFOR-a će
raditi na sabirnim punktovima i ići od vrata do vrata u tim mjestima kako bi
prikupili suvišno naoružanje i municiju bez dozvole. 


EUFOR pozdravlja povjerenje i podršku pojedinaca koji pomažu lokalnim
vlastima u ovom procesu i smatra da takvi postupci ukazuju na porast povjerenja
građana u sigurno i stabilno okruženje. Svako ko posjeduje informacije o mjestu
na kom se nalazi naoružanje ili municija bez dozvole treba o tome obavijestiti
lokalnu policiju ili civilnu zaštitu. 


 


ICTY


Dobar dan svima iz Haškog tribunala.


Jutros je u Hagu Žalbeno vijeće Tribunala potvrdilo da je Blagoje Simić
krivično odgovoran za progon nesrpskih civila koji je izvršen u Bosanskom Šamcu
1992. i 1993. godine. Simić je bio predsjednik Kriznog štaba i predsjednik
Skupštine opštine u u Bosanskom Šamcu.


Žalbeno vijeće je Simića osudilo za pomaganje i podržavanje progona putem
protivpravnog hapšenja i zatočavanja nesrpskih civila, zatvaranja nesrpskih
civila u nehumanim uslovima, prisilnog rada bosanskih Hrvata i bosanskih
Muslimana, kao i prisilnog preseljavanja nesrpskih civila. 


Uz protivno mišljenje jednog od sudija, Žalbeno vijeće je smanjilo Simićevu
kaznu sa 17 na 15 godina nakon što je usvojilo nekoliko tačaka žalbe odbrane.


Žalbeno vijeće je poništilo nalaz da je Simić bio učesnik udruženog
zločinačkog poduhvata, jer je utvrdilo da je zbog formalnih propusta optužnice
suđenje žaliocu bilo nepravično, iz razloga što je Simić tek na kraju izvođenja
dokaza Tužilaštva obavješten da se tereti za učešće u udruženom zločinačkom
poduhvatu.


Žalbeno vijeće je također poništilo osuđujuću presudu izrečenu Simiću za
progon putem surovog i nehumanog postupanja, uključujući premlaćivanje i
mučenje.


Ove zaključke je Žalbeno vijeće usvojilo većinom glasova, uz protivno
mišljenje dvojice sudija.


U ovom predmetu je utvrđeno da su dana 17. aprila 1992. godine pripadnici
srpskih paravojnih snaga i policije silom su preuzeli vlast u toj opštini i
osnovali “Krizni štab Srpske opštine Bosanski Šamac”. Krizni štab je kasnije
preimenovan u “Ratno predsjedništvo” i predstavljao je najviši organ civilne
vlasti u opštini Bosanski Šamac. Nesrpski civili su progonjeni nakon preuzimanja
vlasti u opštini.


Imam za vas primjerke saopštenja povodom ove presude kao i sažetka presude
koju je predsjedavajući sudija pročitao u sudnici.


Za zainteresovane možemo emailom poslati i fotografije Blagoja Simića sa
današnjeg izricanja presude.


Također imam za vas kopije nedavnih saopštenja u vezi sa odbacivanjem
zahtjeva optužbe za preispitivanje presude Tihomiru Blaškiću i u vezi sa
dodjeljivanjem branioca Vojislavu Šešelju.


Još jednom podsjećam da će prekosutra u 16 sati biti izrečena presuda
Žalbenog vijeća u predmetu Stanislavu Galića.


To je sve od mene danas, hvala na pažnji.

Europa.ba