Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Sastanak u Briselu mogucnost za napredak


Kao što znate, Politički direktori Vijeća za implementaciju mira danas
i sutra se sastaju u Briselu. Sastankom će predsjedavati Visoki predstavnik
i Specijalni predstavnik EU,  Christian Schwarz-Schilling. Iako
neuobičajeno, učesnici iz BiH, predvodjeni Adnanom Terzićem, predsjedavajućim
Vijeća ministara, neće biti samo predstavnici vlasti, već i predstavnici političkih
stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BIH. 


Ovo je posljednji sastanak Političkih direktora Vijeća za implementaciju
mira, prije njihovog sastanka u februaru, kada će Vijeće za implementaciju mira
razmotriti i odlučiti da li da potvrdi svoju odluku o zatvaranju OHR u junu
2007.


Svi predstavnici političkih stranaka će biti pozvani
da naprave kratku prezentaciju Vijeću za implementaciju mira. Ovo odstupanje
od uobičajenog formata sastanka odražava stratešku raskrsnicu na kojoj se
BiH nalazi na svom putu prema euro-atlantskim integracijama. Više od dva
mjeseca nakon opštih izbora, i manje od tri mjeseca prije razmatranja odluke 

PIC -a o zatvaranju
OHR-a, Vlade na nivou države i Federacije još nisu formirane, a ključne reforme koje
moraju biti provedene prije potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju, i prije nego što BiH može napraviti sljedeći korak prema
poslije-ratnom oporavku, su stavljene na čekanje.


Blokiranje u procesu reformi je neodrživo. Ono šteti izgledima zemlje
za stabilnost i prosperitet u bliskoj budućnosti, i to se mora razriješiti
u  narednih nekoliko dana – a ne mjeseci. Sastanak sa

PIC -om omogućava liderima stranaka
da ostvare napredak u formiranju koalicija i provođenju reformi u okviru šireg
plana reformi u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju.


Politički direktori će jasno staviti do znanja predstavnicima stranaka, da
međunarodno okruženje u kojem BiH funkcionira nije statično – što je BiH sporija
po pitanju reformi uslovi postaju teži. 


Politički direktori će također biti jasni da je
medjunarodna zajednica spremna raditi produktivno sa svim onim strankama koje su spremne
da završe finalnu fazu porocesa  Sporazuma o stabilizaciji i priudruživanju i da
odblokiraju proces reformi.


Danas i sutra, će se između ostalog razgovarati o hitnoj potrebi da
se uspostavi Fiskalno Vijeće BiH i da budžetske strukture na svim nivoima vlasti,
budu usklađene sa dostupnim finansijskim izvorima, zatim o potrebi da se završi
policijska reforma, i naposlijetku o reaktiviranju procesa ustavnih
reformi, koje su bile vrlo blizu uspješnog zaključenja  prošlog proljeća.


Kao i obično komunike će biti objavljen na kraju sutrašnjeg sastanaka, a
dvije prilike za novinare će također biti organizovane tokom sutrašnjeg dana.


Visoki predstavnik će se obratiti medijima zajedno sa predsjedavajućim Vijeća
ministara Adnanom Terzićem, nakon sastanka

PIC
-a sa predstavnicima političkih stranaka u
1300 sati u četvrtak 7 decembra.


Visoki predstavnik će također imati pres konferenciju odmah nakon završetka
sastanka PIC -a u 14:45.


Obje pres konferencije ce se odrzati u Briselu u zgradi Justus
Lipsius.

Europa.ba