Govor visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH, Christiana Schwarz-Schillinga na konferenciji za medije poslije završetka sastanka PIC-a

Zahvaljujem vam se na odzivu.


Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je upravo završio svoj sastanak i
ubrzo ćemo izdati naš komunike u kojem ćemo izložiti ključne tačke naše
diskusije.


Kao što sam ranije rekao diskusija je bila izuzetno korisna.


Glavna pitanja u diskusiji su bili tranzicija i program reformi, posebno onih
reformi koje su neophodne za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju sa Evropskom unijom.


Kao što vam je poznato ovo je bio zadnji sastanak Upravnog odbora Vijeća za
implementaciju mira prije razgovora u februaru naredne godine kada će se
politički direktorima sastati da bi još jednom razmotrili svoju odluku da
zatvore Ured visokog predstavnika, kao što je planirano, u junu 2007.
godine.


U revidiranju svoje odluke o zatvaranju OHR-a, politički direktori će
pažljivo ocjenjivati situaciju kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu.


Lideri svih političkih stranaka, koje su zastupljene u Parlamentarnoj
skupštini Bosne i Hercegovine, su prisustvovali današnjem sastanku.


Politički direktori su im naglasili koliko je značajno stvaranje koalicija i
formiranje vlasti i kako bi ispunili svoje odgovornosti prema građanima Bosne i
Hercegovine, koji su ih izabrali, i kako bi mogli provesti reforme od ključnog
značaja za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.


Iako je prošlo više od dva mjeseca od izbora koji su održani 1. oktobra, tek
se trebaju formirati vlasti na nivou države i Federacije, a proces reformi je
blokiran.


Politički direktori su takođe apelirali na političke lidere Bosne i
Hercegovine da se fokusiraju na ključne reforme koje su neophodne za Sporazum o
stabilizaciji i pridruživanju, a posebno reformu policije, pošto će, kao što je
to naglasila Evropska komisija, Komisija preporučiti zaključivanje ovog
Sporazuma tek onda kada bude postojao sporazum o reformi policije.


Direkcija za restrukturiranje policije upravo završava svoj izvještaj.


Politički direktori vjeruju da prijedlozi koje je do sada dala Direkcija za
reformu policije predstavljaju čvrstu osnovu za stvarnu i trajnu reformu
policije u skladu sa tri načela Evropske unije.


Upravni odbor je pozvao na konstruktivne razgovore među političkim strankama
da bi se omogućio rad Direkcije i usvajanje njenih prijedloga.


Politički direktori su čestitali Bosni i Hercegovini na pozivnici da se
pridruži NATO-ovom programu Partnerstvo za mir. Politički direktori su takođe
naglasili da članstvo u PfP-u sa sobom donosi dodatne obaveze i
odgovornosti.


Vlasti Bosne i Hercegovine, posebno u Republici Srpskoj, moraju ispuniti
svoje međunarodne i daytonske obaveze da u potpunosti surađuju sa Međunarodnim
tribunalom za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.


To znači da imaju proaktivnu ulogu u privođenju svih osoba koje su optužene
za ratne zločine, posebno Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te u razbijanju
mreža podrške.


Razgovarali smo i o značaju ustavne reforme kojom bi ova zemlja dobila
efikasnu strukturu koja bi omogućila da Bosna i Hercegovina donosi odluke
neophodne za ispunjavanje zahtjeva euroatlantske integracije.


Upravni odbor i dalje podržava usvajanje prvog paketa ustavnih amandmana,
koji su šest političkih stranaka dogovorile u martu, što prije. Taj paket
predstavlja prvi pozitivan korak u dugotrajnijem procesu koji će pomoći Bosni i
Hercegovini da ispuni zahtjeve koji proizilaze iz integracije u Evropu.


Upravni odbor je dao podršku i mom radu te radu Sjedinjenih Država na
omogućavanju ustavnih reformi, te pozdravio opredijeljenje Evropske  unije
i Sjedinjenih Država da zajedno rade u pružanju podrške daljoj fazi ustavnih
reformi.


Ako imate pitanja biće mi zadovoljstvo da odgovorim na
njih.

Europa.ba