Izjava za medije visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU, Christiana Schwarz-Schillinga

U proteklih nekoliko sedmica obavljao sam konsultacije u relevantnim prijestolnicama o budućnosti OHR-a i bonskim ovlastima. Prije svega, o ovom pitanju sam razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Nakon pažljivih i detaljnih razmatranja, postepeno sam došao do zaključka da je situacija u regionu i Bosni i Hercegovini takva da bonske ovlasti i OHR trebaju ostati u nekom obliku. Taj sam stav prenio u prijestolnicama i takav stav ću i dalje podržavati.


U isto vrijeme, od ključnog je značaja da Bosna i Hercegovina nastavi svoj put ka Evropskoj uniji i da EU pojača svoj angažman u ovoj zemlji. Očekujem da će prisustvo EU biti pojačano kroz novi Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.


Nastavit ću konsultacije sa relevantnim prijestolnicama i bh. liderima, u okviru priprema za konačnu odluku koju će donijeti Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira krajem februara.


U isto vrijeme, želim naglasiti da je napredak u reformi ustava od ključnog značaja za budućnost ove zemlje.


Mora se pokrenuti sveobuhvatan i temeljit proces koji će omogućiti Bosni i Hercegovini da nastavi sa reformom svog ustava korak po korak. Međunarodna zajednica treba pružiti tehničku i finansijsku pomoć, kako bi omogućila da u ovaj proces budu uključeni svi sektori bh. društva, relevantni stručnjaci te da se Parlamentu omogući centralna uloga u tom procesu.


Međunarodna zajednica, Evropa i SAD, moraju tijesno sarađivati kako bi pružile svoju sveobuhvatnu podršku i omogućile liderima i građanima Bosne i Hercegovine da postignu napredak u odvijanju ove reforme.


Na osnovu sastanaka koje sam do sada imao jasno je da moji argumenti nailaze na pozitivnu reakciju Vlada u glavnim evropskim gradovima i da dobijaju podršku. Svi smo odlučni u namjeri da osiguramo daljnju stabilnost Bosne i Hercegovine, i sposobnost ove zemlje da nastavi ostvarivati napredak na svom putu ka Evropi.


Tranzicija u 2007. godini je još uvijek moguća. To znači da sredinom ove godine možemo imati novi početak. Nakon razgovora s kancelarkom Merkel, 11. januara, uputio sam joj pismo kako bih je obavijestio da iz tog razloga neću tražiti produženje mandata nakon 30. juna ove godine.


Vijeće za implementaciju mira je nadležno za donošenje odluka i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira će krajem februara donijeti sve odluke koje se odnose na mandat i relevantna personalna rješenja.


Osiguraću da se tranzicija nesmetano odvija.


Uvjeren sam da će moji argumenti prevladati. Ono što je važno, to je budućnost Bosne i Hercegovine a ne ja kao pojedinac.

Europa.ba