Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Banja Luci

Visoki predstavnik se sastaje sa Olijem Renom


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske Unije, Kristijan Švarc-Šiling, će se sutra u Sarajevu sresti sa komesarom Evropske unije za proširenje, Olijem Renom, kako bi razgovarali o napretku Bosne i Hercegovine u ispunjavanju kriterijuma za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.


Ključni uslov za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je, naravno, reforma policije. U naporima da se po ovom pitanju postigne napredak, visoki predstavnik, Kristijan Švarc-Šiling, i prvi zamjenik visokog predstavnika, Rafi Gregorijan, su tokom zadnjih nekoliko dana imali seriju konsultacija sa političkim liderima.  Tokom ovih razgovora, međunarodna zajednica je jasno stavila do znanja da strane moraju poštovati obaveze koje su preuzele političkim sporazumom iz oktobra 2005, a posebno da se pridržavaju tri principa Evropske unije, kako bi ispunili uslove za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


Ukoliko narednih dana i sedmica ne dođe do napretka, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa značajnim usporavanjem svojih pokušaja da ostvari čvršće veze sa Evopskom unijom. Takođe, i dalje će zaostajati za drugim zemljama u regionu. Crna Gora će danas parafirati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Bivšoj Jugoslovenskoj  Republici Makedoniji je već dodijeljen status kandidata, a Hrvatska velikim koracima napreduje ka punom članstvu u Evropskoj uniji.


Ovo pokazuje da  Evropska unija  nagrađuje one koji imaju potrebnu političku volju da odgovore izazovima evropskih integracija. Građani Bosne i Hercegovine ne smiju zaostajati za svojim susjedima.  Vrijeme ističe!

Europa.ba