Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Chris Bennett

ICTY, Matias Hellman

EUFOR, Lt Cdr Niel Mathiesen

 


OHR


Prenos nadležnosti


Ured visokog predstavnika (OHR) je zabrinut nedavnim izjavama Vlade Republike Srpske u vezi sa sporazumima oko prenosa nadležnosti.

Do danas su izvršena samo tri zvanična sporazuma o prenosu nadležnosti i to u oblasti pravosudne reforme, reforme odbrane i indirektnog oporezivanja, a međunarodna zajednica nije nametnula niti jedan od ovih dogovora. Štaviše, mogućnost da se jednostrano povuče iz sporazuma o prenosu nadležnosti, koji su prethodno doneseni demokratskim pristankom zakonodavnih tijela oba entiteta, je pravno upitna. To može utvrditi samo Ustavni sud Bosne i Hercegovine.


Na osnovu ovih sporazuma o prenosu nadležnosti Bosna i Hercegovina je ostvarila niz važnih prednosti. Sporazumi o prenosu nadležnosti su doprinijeli napretku u euro-atlantskim integracijama. Sve ono što je proisteklo iz sporazuma o prenosu nadležnosti uključuje pozivnicu za pristupanje NATO-ovom Partnerstvu za mir, povećanje prihoda putem jedinstvenog računa i prikupljanja poreza putem Uprave za indirektno oporezivanje, jednaka pravila i propise u vezi sa sudijama i tužiocima. Aktivnosti na povlačenju iz sporazuma o prenosu nadležnosti bi ugrozile ove prednosti i evropska perspektiva Bosne i Hercegovine bi mogla postati upitna.


Ambasador Bond boravi u Srebrenici


Ambasador Clifford Bond, izaslanik visokog predstavnika za područje Srebrenice, trenutno boravi u Srebrenici. Između ostalog, on se jučer sastao sa povratnicima i predstavnicima nevladinih organizacija. Ambasador Bond će se danas tokom prijepodneva sastati s načelnikom opštine Srebrenica i predsjedavajućim Opštinskog vijeća, kao i sa šefom policije u Srebrenici. Tokom poslijepodneva ambasador Bond će se sastati sa načelnikom opštine Bratunac i predsjedavajućim Opštinskog vijeća Bratunac, kao i sa šefom policije u Bratuncu.


Ambasador Bond će sutra posjetiti škole i dom zdravlja u Srebrenici i održati još nekoliko sastanaka. Ambasador Bond će se u četvrtak sastati s predstavnicama udruženja «Žene Srebrenice».


Ambasador Bond smatra da su ovi njegovi prvi sastanci izuzetno značajni, u smislu prikupljanja informacija, i korisni. Međutim, ambasador Bond želi komunicirati s medijima samo onda kada bude imao konkretne informacije koje će im prezentirati.


ICTY


Dobar dan iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Presuda ŽalbenogvijećaupredmetuprotivbivšihoficiraVojskeRepublikeSrpske (VRS) VidojaBlagojevićaiDraganaJokićabićeizrečenausutrau 11 satiusudniciITribunala. OvajpredmetsetičeSrebrenice. Upućujemvasnanašejučerašnjeobavještenjezamedije, ipozivamsve novinare da izricanje presude prate uživo preko Internet stranice Tribunala. Kao i obično, ubrzo nakon izricanja presude, izdaćemo saopštenje za javnost.


Zatim, nekoliko drugih dešavanja:


Prošle sedmice, Tužilaštvo je završilo izvođenje dokaza u predmetu Dragomira Miloševića. Dana 3. maja 2007., strane u postupku su iznijele svoje usmene podneske u skladu s pravilom 98bis. Tokom te rasprave, Pretresno vijeće je odbacilo prijedlog za donošenje oslobađajuće presude protiv Dragomira Miloševića u skladu s pravilom 98bis. To znači da će odbrana morati odgovoriti na sve optužbe navedene u optužnici, tj. za teror, ubistvo, nehumana djela i protivpravne napade na civile, kao zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.


Vidjeli ste naše saopštenje za javnost od 27. aprila u vezi sa odlukom Vijeća za prosljeđivanje da se predmet Milorada Trbića proslijedi Bosni i Hercegovini. U podnesku od 2. maja Trbić je najavio da ne namjerava uložiti žalbu na tu odluku.


Kao što sam prije dvije sedmice rekao, u predmetu Milana i Sredoja Lukića, Milan Lukić je uložio žalbu na odluku od 5. aprila da se ovaj predmet proslijedi Bosni i Hercegovini, dok je Sredoje Lukić odlučio da se neće žaliti na tu odluku. Sekretarijat Tribunala je 25. aprila podnio podnesak u kojem od Vijeća za prosljeđivanje traži pojašnjenje i upute da li u postojećim okolnostima može da nastavi sa pripremama za prebacivanje Sredoja Lukića. Koliko mi je poznato, Vijeće za prosljeđivanje do sada nije dalo odgovor po tom pitanju.


U predmetu Dragana Zelenovića, odbrana je 27. aprila podnijela obavijest o ulaganju žalbe na presudu o kazni od 4. aprila kojom je Zelenović osuđen na 15 godina zatvora za zločine silovanja i mučenja počinjene u Foči 1992. godine. Odbrana tvrdi da prilikom odmjeravanja kazne olakšavajuće okolnosti nisu valjano uzete u obzir.


Toliko od mene. Hvala na pažnji.


 


EUFOR


Potpisivanje sporazuma o tranzitu sa vladom Crne Gore i informacija o rezervnim snagama


Jučer, 7.maja 2007. godine, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, kontraadmiral Hans-Jochen Witthauer, potpisao je međunarodni sporazum sa ministrom vanjskih poslova Crne Gore, g. Milanom Ročenom, prema kojem će snagama EUFOR-a biti dozvoljen tranzit preko teritorija Crne Gore.


Ovaj tehnički sporazum podržava aktivnosti Evropske unije na promoviranju mira i sigurnosti na području Balkana. Republika Crna Gora odlučila je odobriti tranzit cestovnim i zračnim saobraćajem za snage EUFOR-a, uz kratku najavu, kako bi, u slučaju potrebe, pružili podršku NATO snagama na Kosovu (KFOR).


Ovaj praktični sporazum dio je serije sporazuma sa susjednim zemljama i olakšat će pokrete snaga EUFOR-a u regiji.


Ovaj sporazum također će se primjenjivati i na pokrete snaga KFOR-a ukoliko budu trebale pružiti pomoć jedinicama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Ostale strateške rezervne snage uključuju bataljone u Njemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj.


Rezervne snage EUFOR-a održavaju visok nivo pripravnosti kako bi, u svakom trenutku, bile spremne za raspoređivanje u Bosni i Hercegovini.


U svrhu uvježbavanja pružanja podrške EUFOR-u, jedinica KFOR-a iz Prištine prošlog vikenda je doputovala u Sarajevo preko teritorija Srbije. U bazi Butmir susreli su se sa komandnim elementima rezervnih bataljona iz Njemačke, Italije i Velike Britanije. Ovo je bila prva u nizu vježbi rezervnih snaga koje će kulminirati raspoređivanjem cijelog bataljona na područje BiH i na taj način potvrditi sposobnost EUFOR-a da odgovori na svaki ozbiljan izazov sigurnosti i stabilnosti u okruženju.

Europa.ba