Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Chris Bennett

ICTY, Matias Hellman

EUFOR, Lt Cdr Niel Mathiesen

 

 

OHR


Schwarz-Schilling u Sjedinjenim Državama


Kao što vam je poznato, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Christian Schwarz-Schilling, trenutno se nalazi u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama.


On se jučer u Washingtonu susreo sa arbitrom za Brčko Robertsom Owenom a danas će se, između ostalog, susresti i sa zamjenicom državnog sekretara za evropska pitanja u State Departmentu Rosemary di Carlo. Potom Christian Schwarz-Schilling putuje u New York.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije sutra će se u New Yorku sastati i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Banom Ki-moonom te generalnim podsekretarom za mirovne operacije Jean-Marie Guéhennom. Christian Schwarz-Schilling takođe će se obratiti i Vijeću sigurnosti UN-a.


Ujedinjene nacije će uživo prenositi obraćanje gospodina Schwarz-Schillinga na internetu. U sutrašnjem Obavještenju za medije ćemo dati detalje o tome kako možete pratiti njegovo obraćanje.


Sigurnosna situacija u Srebrenici


Ured visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije je u kontaktu sa Policijskom misijom Evropske unije u vezi sa navodnim incidentom u Ljeskoviku prošle sedmice.


Obaviješteni smo da je Policijska misija EU-a povećala svoje prisustvo u tom području te pozdravljamo ovu činjenicu.


Izgleda da informacije koje su sakupljene na terenu ukazuju na to da se incident nije dogodio na način kako je to prijavljeno. Ustvari, izgleda da nema dokaza da se incident uopšte dogodio.


Nastavićemo da pomno pratimo situaciju. Svi građani se moraju osjećati sigurno. Politički akteri se moraju suzdržati od manipuliranja informacijama i podizanja tenzija.


 


ICTY


Dobar dan iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


 


Kao što ste mogli vidjeti iz našeg sedmičnog pregleda aktivnosti, Vijeće za prosljeđivanje je 8. maja odobrilo zahtjev Tužilaštva za povlačenje zahtjeva u skladu s pravilom 11bis za prosljeđivanje predmeta protiv Dragana Zelenovića Bosni i Hercegovini. Kao što znate, Zelenović je priznao krivicu za silovanje i torturu počinjeno u Foči i osuđen je na 15 godina zatvora. Odbrana je najavila ulaganje žalbe na presudu o kazni.


 


Odluka o prosljeđivanju predmeta Milorada Trbića Bosni i Hercegovini je postala pravosnažna 12. maja, jer nijedna stranka nije uložila žalbu. Optuženi kao i dokazni materijali moraju biti prebačeni u Bosnu i Hercegovinu u roku od 30 dana.


 


Onda nekoliko riječi o predmetu Milana i Sredoja Lukića koji je Vijeće za prosljeđivanje odlučilo proslijediti Bosni i Hercegovini. Ja sam ranije objasnio da je samo Milan Lukić uložilo žalbu na tu odluku i da je sekretarijat Tribunala tražio upute od Vijeća za prosljeđivanje treba li u nastaloj situaciji Sredoja Lukića odvojeno prebaciti u Bosnu i Hercegovinu dok se rješava žalba koju je uložio Milan Lukić.


 


Sekretarijat je 1. maja proslijedilo Vijeću za prosljeđivanje pismo u kojem Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznosi svoje mišljenje da bi Milanu i Sredoju Lukiću trebalo suditi zajedno, između ostaloga iz razloga što bi dva izdvojena suđenja dovela do veće traume po žrtve koje bi svjedočile pred sudom.


 


Vijeće za prosljeđivanje je 9. maja naložilo da odbrana Sredoja Lukića i Tužilaštvo Tribunala do 11. maja dostave Vijeću svoje eventualne stavove po ovom pitanju. Tužilaštvo je dostavilo podnesak u kojem navodi svoje mišljenje o tome koje opcije Vijeće za prosljeđivanje ima na raspolaganju. Prema Tužilaštvu, Vijeće može razmotriti mogućnost da izdvoji predmet Sredoja Lukića da bi on mogao biti prebačen u Bosnu i Hercegovinu, ili može suspendovati izvršenje odluke o prosljeđivanju u odnosu na Sredoja Lukić dok se ne riješi žalba Milana Lukića.


 


Onda nekoliko stvari koje nisu vezane za prosljeđivanje predmeta.


 


Vidim da su agencije već prenijele vijest o odluci Žalbenog vijeća od petka kojom je Momčilu Krajišniku dozvoljeno da zastupa sam sebe u žalbenom postupku. Također prošlog petka, Žalbeno vijeće je izdalo odluku u predmetu Prlić kojom je odbacilo interlokutornu žalbu Tužilaštva protiv odluke Pretresnog vijeća da za 107 sati skrati vrijeme koje Tužilaštvo ima na raspolaganju za izvođenje dokaza.


 


Na samom kraju pomenut ću još da je 11. maja sudu podnesena javna verzija žalbenog podneska odbrane Nasera Orića. Kopije svih pomenutih dokumenata možete na zahtjev dobiti od iz moje kancelarije.


 


To je sve danas, hvala na pažnji.


 


 


 


EUFORNije bilo izjave


 


Pitanja i odgovori:


FENA, Lejla Alibegović:


 


Spomenuli ste da će se visoki predstavnik obratiti Vijeću sigurnosti UN-a. Možete li reći neke značajke njegovog obraćanja, znači koje će to biti teme, na šta će se fokusirati?


  


OHR, Chris Bennett:


 


On je već nekoliko puta bio na Vijeću sigurnosti i njegovi govori tamo su uvijek manje–više o sadašnjem stanju u Bosni i Hercegovini. Međutim, on će dati i jedan izvještaj Ujedinjenim narodima o događajima u Bosni od kad je on dao svoj zadnji govor tamo. Dakle, to znači da će to biti i o reformskom procesu u Bosni i Hercegovini, o problemima sa tranzicijom, o odluci, na primjer, da se ne zatvara Ured visokog predstavnika krajem juna kao što se to prije očekivalo. Ali, to će biti jedan, recimo širok pogled situacije u Bosni i Hercegovini sada. 

Europa.ba