Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milisic

ICTY, Matias Hellman

EUFOR, Achim Winkler

 


OHR


Visoki predstavnik najavio mjere kako bi se osiguralo formiranje vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu


Visoki predstavnik, Christian Schwarz-Schilling je prije deset dana uputio pismo političkim strankama koje imaju svoje zastupnike u Skupštini Srednjebosanskog i Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, apelirajući na njih da započnu proces formiranja vlasti i da do 18. maja 2007. godine dostave imena svojih kandidata za ministarske pozicije.


Iako su stranke u Skupštini Srednjebosanskog kantona ispoštovale ovaj rok, stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje stavljaju svoje političke interese prije svih ostalih pitanja i do sada nisu postigle značajan napredak u procesu formiranja nove vlasti. Sedam mjeseci nakon izbora ova situacija predstavlja sramotno gubljenje vremena i izdaju povjerenja birača.


U svom pismu visoki predstavnik je upozorio da će se angažirati na ovom pitanju ukoliko rok ne bude ispoštovan i ne bude ostvaren jasan napredak. Došlo je vrijeme za to.


Visoki predstavnik je odlučio da uvede mjere koje će postepeno postajati sve teže za pojedince i političke stranke koje su uključene u ovo pitanje.


Kao prvi korak, OHR je odlučio da danas javno prozove i na taj način okrivi one koji su odgovorni za postojeću situaciju.


Osnovni spor u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odnosi se na poziciju premijera oko koje se bore dvije najveće hrvatske stranke koje imaju podršku dvije bošnjačke stranke. Nijedna strana ne želi odustati od svojih pozicija, čak i ukoliko je cijena takvog ponašanja postepena dezintegracija Kantona. Birači nisu izašli na birališta u oktobru zato što su htjeli vidjeti borbu oko fotelja.


Sve stranke – HDZ BiH, HDZ 1990, SDA i SBiH mogu se okriviti, u različitoj mjeri, za postojeću situaciju u Kantonu.


Odgovornost moraju snositi predsjednici stranaka i predsjednici kantonalnih odbora ovih stranaka, odnosno Rade Bošnjak, predsjednik Kantonalnog odbora HDZ BiH, Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, Salko Sokolović, predsjednik Kantonalnog odbora SDA, Sulejman Tihić, predsjednik SDA, Stjepan Krešić, zamjenik predsjednika Kantonalnog odbora HDZ 1990, Božo Ljubić, predsjednik HDZ 1990, Safet Omerović, predsjednik Kantonalnog odbora SBiH i Haris Silajdžić, predsjednik SBiH, i oni moraju preuzeti odgovornost za trenutnu situaciju.


Potrebno je takođe skrenuti pažnju na apatiju koju su prema ovom pitanju pokazali predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine. Ljubo Zovko, Ramiz Jelovac i Snježana Milavić imaju jednostavnu obavezu koju trebaju ispuniti, odnosno trebaju odlučiti između sebe ko će od njih troje biti predsjedavajući Skupštine. Imali su dovoljno vremena da donesu tu odluku, međutim nisu ispunili svoju obavezu.


Ove političke stranke i pojedinci sada imaju šansu da preuzmu odgovornost i pokažu da razumiju kako su izabrani da rade u interesu građana a ne za svoje vlastite interese.


Ukoliko do utorka, 29. maja 2007. godine, ne bude rezultata, na snagu će stupiti novi niz mjera. S uvođenjem novih mjera će se nastaviti sve dok pitanje ne bude riješeno. Ove mjere će postepeno postajati sve teže za pojedinice kao i za političke stranke, što se duže bude nastavljala ova situacija u kojoj nova Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek nije izabrana.


 


ICTY


Dobro jutro iz Haškog tribunala.


Kao što ste vjerovatno već vidjeli, Vijeće za prosljeđivanje je prošle sedmice izdalo nalog kojim se obustavlja prebacivanje Sredoja Lukića u Bosnu i Hercegovini sve dok odluka o prosljeđivanju predmeta ne postane pravosnažna za obojicu optuženih. Tužilaštvo je 14. maja podnijelo odgovor na žalbeni podnesak Milana Lukića, a 17. maja je Milan Lukić podnio repliku na taj podnesak. Time su dostavljeni svi podnesci u žalbenom postupku. Primjerke svih navedenih dokumenata možete na zahtjev dobiti iz našeg ureda.


Dana 18. maja, odbrana Envera Hadžihasanovića je podnijela javnu verziju žalbenog podneska odbrane i replike na odgovor Tužilaštva.


Na jučerašnjoj statusnoj konferenciji u predmetu Rasima Delića predstavnici Tužilaštva su rekli da će biti spremni za početak suđenja između 5. i 10. jula, čemu se odbrana nije protivila. Sudsko vijeće nije još odredilo datum početak suđenja.


Danas u 15 sati 30 minuta bit će održana statusna konferencija u predmetu Vojislava Šešelja.


I još jedna stvar – imam nekoliko primjeraka ažuriranog informatora o Partnerstvu i tranziciji između MKSJ i domaćih sudova.


Hvala na pažnji.


 


EUFOR


Posjeta generala Sir John Reitha Sarajevu


General Sir John Reith, komandant operacija EU za operaciju ALTEA (EUFOR u BiH) dolazi u rutinsku posjetu GK EUFOR-a, kamp Butmir 24. i 25. maja 2007.g. Tom prilikom će biti informiran o trenutnoj situaciji i stanju novog multinacionalnog bataljona. Planiran je i susret sa visokim predstavnikom/ specijalnim predstavnikom EU, dr. Christian Schwarz-Schillingom koji će ga obavijestiti o trenutnoj situaciji u BiH. 


Multinacionalni bataljon smješten u kampu Butmir ove sedmice će izvesti veliku vježbu s naglaskom na raspoređivanje, ali će uključivati i bojevo gađanje i druge elemente vježbe. Vježba će se održati u blizini Banja Luke od 22. do 25. maja 2007.g.


Dodatne informacije


Kontraadmiral Hans-Jochen Witthauer, komandant EUFOR-a će ovoj jedinici predati njenu zastavu u ponedjeljak, 28. maja. O ovom događaju ćemo posebno izvjestiti medije u toku ove sedmice.

Europa.ba