Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Banja Luci


Rokovi za Mostar


Kao rezultat konstruktivnih razgovora koje je juče imao u Mostaru, visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling se složio da privremeno suspenduje nametanje dodatnih finansijskih sankcija prema političkim strankama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a koje su danas trebale stupiti na snagu.


Tokom dviposatnog sastanka sa visokim predstavnikom, sve političke stranke su se saglasile da danas imenuju predsjednika kantonalne skupštine, a dogovoreni su i rokovi za izbor novog kantonalnog premijera.


Vremenski okvir izgleda ovako: danas, 7. juna,  treba da budu imenovani predsjednik i potpredsjednici kantonalne skupštine. U ponedjeljak, 11 juna, stranke treba da dostave nominacije za mjesto premijera. Predsjednik, u dogovoru sa potpredsjednicima skupštine, treba da objavi ime zvaničnog kandidata kantonalnoj skupštini u petak, 15. juna. Vlada kantona treba da bude imenovana u petak, 22.  juna, a Vlada treba biti odobrena od strane kantonalne skupštine.


Ukoliko bilo koji od ovih rokova bude propušten, sankcije će automatski stupiti na snagu, na način najavljen odlukom visokog predstavnika od 29. maja.


U međuvremenu, raspodjela sredstava strankama HDZ BiH, HDZ -1990, SDA i S BiH iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, te budžeta F BiH i BiH je i dalje suspendovana.

Europa.ba