Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR/EUSR, Oleg Milišić 
EUFOR, David Fielder 


 


OHR/EUSR


Lideri koalicije treba da osiguraju puno funkcioniranje institucija


Ministri vanjskih poslova zemalja članica EU sinoć su pozdravili nedavne pozitivne događaje u Bosni i Hercegovini, uključujući i ponovno iskazanu opredijeljenost za reformu policije.


Međutim, istovremeno su još jednom izrazili zabrinutost političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i usporavanjem procesa reformi do kojeg je došlo u toku posljednjih godinu dana.


Ministri vanjskih poslova su istakli da je odgovornost političkih lidera da osiguraju puno funkcioniranje državnih institucija te da rade na reformama koje su ključne kako bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed, a njeni organi vlasti uistinu preuzeli punu odgovornost.


Ključna poruka bh. liderima je da su ministri vanjskih poslova EU spremni potpisati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH čim budu ispunjena četiri uvjeta. To su reforma policije, koja ispunjava tri principa navedena u Deklaraciji iz Mostara i Akcionom planu za reformu policije, okončanje reforme javne radio-televizije, suradnja sa haškim tribunalom i reforma javne uprave.


U tom smislu, današnji sastanak koji su organizirali lideri stranaka koje čine vladajuću koaliciju od ključnog je značaja.


Praksa je pokazala da je pozitivan ishod moguć kada se lideri parlamentarnih stranaka sastanu kako bi razgovarali o konkretnim reformama.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU prisustvuje današnjem sastanku u Banja Luci. On je pozdravio ovakve sastanke kao mehanizme koje su izradili koalicioni partneri kako bi koordinirali rad na reformama i iznašli kompromis koji će odražavati zajedničko gledište i uzajamni interes.


Ovi sastanci daju priliku političkim liderima BiH da obnove povjerenje javnosti i stvore pozitivnu političku atmosferu. Ono što je važno je da su oni istovremeno i prava prilika za rad na preduvjetima za integraciju u EU.


Cjelovit tekst zaključaka Vijeća za opšte poslove i vanjske odnose (GAERC) možete naći na EUSR internet stranici:


Zaključci Vijeća za opće poslove i vanjske odnose o Zapadnom Balkanu


 


EUFOR


Nije bilo izjave.


 


Pitanja i odgovori:


FENA, Fedžad Forto:


Bilo je dosta riječi u zadnje vrijeme da ste ponovo pokrenuli Antikorupcijski tim. A, inače se u zadnjih desetak godina ako se i o čemu govorilo, govorilo se o korupciji i kriminalu. Interesuje me hoćete li se očitovati o nedavnom slučaju u Vladi Federacije, konkretno sa ministrom Hećom koji je uputio sudu dopis da njegov pomoćnik, inače osuđen za korupciju, bude tri mjeseca još uvijek na raspolaganju Ministarstvu, citiram, «da završi poslove vezane za spajanje Elektroprivrede i rudnika.»  Mislim šta čovjek koji je osuđen – govorimo o optuženom, o osuđenom čovjeku – može uraditi? Da li će to biti predmet vašeg Antikorupcijskog tima?


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


U ovom momentu rano je da se govori o predmetima na kojim će raditi Antikorupcijski tim. Mislim da očigledno postoji jedna nejasnoća kada je riječ o toj ekipi koja će ustvari raditi analizu. Visoki predstavnik je i prije svog dolaska ovdje i prije preuzimanju mandata ovdje u OHR-u se odlučio da osnuje jednu malu grupu. Ali opet da podstaknem, ovo su analitičari, nisu ljudi koji će istraživati pojedinačne slučajeve. Za to postoje domaće institucije – policija, pravosuđe i sudovi – koji su nadležni u takvim slučajevima. Znači, takvo jedno pitanje svakako se mora uputiti domaćim institucijama, odnosno kada je riječ o takvim slučajevima to je nešto na čemu će raditi domaće institucije. A, mislim da će ekipa za analizu imati svoje ovlasti, odnosno određene poslove koje će ona raditi – ali ne u smislu da preuzima odgovornost od domaćih institucija.


FENA, Fedžad Forto:


Kada izanaliziraju ukupnu situaciju ili konkretni slučaj šta će biti sa tim analizama? Kome se one daju?


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


One se prvenstveno daju Visokom predstavniku.


FENA, Fedžad Forto:


Šta će on dalje raditi sa tim analizama?


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


To ćemo vidjeti. Sada neću špekulirati šta će možda biti u tom momentu.


FENA, Fedžad Forto:


Koja je onda svrha te analize? On pročita, a šta onda uradi kada je pročita?


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


Rekao sam, to ćemo vidjeti u tom momentu. Sada neću špekulirati o tome.


OBN, Almir Sarenkapa:


Dakle, imao bih dva pitanja. Prvo je u vezi sa prijedlogom da Nikola Špirić ponovo bude mandatar za sastav Vijeća ministara. Kakav je stav OHR-a o tom prijedlogu s obzirom da je, bar prema istraživanju Centra civilnih inicijativa, Vijeće ministara pod njegovom komandom, da tako kažem, ispunilo samo 25% od predviđenog plana?


Drugo pitanje je kakva se poruka zapravo šalje i domaćoj javnosti, ali i međunarodnoj zajednici ako Visoki predstavnik podržava ovakvo van-institucionalno djelovanje domaćih političara? Odluke se donose u ugostiteljskim objektima, a ne u parlamentima i skupštinama i vladama kojih ima u ovoj državi.


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


Što se tiče prvog pitanja, Ured visokog predstavnika ne ulazi u formiranje niti koalicije niti Vlade. Tu su stranke koje formiraju većinu nadležne da pronađu rješenje i mislim da je to apsolutno u njihovim ovlastima.


Što se tiče podržavanja ovakvih sastanaka, Visoki predstavnik je već, kao što ste rekli, i ranije izrazio podršku. Mislim da nema spoja ili prekršaja neke ingerencije institucija. Institucije su tu, one su te koje će na kraju morati donijeti bilo koju odluku. Hoćete li da vam dam primjer dogovora o Akcionom planu za policijsku reformu? Nemojte zaboraviti to se samo uvažilo o onom momentu kada je Vijeće ministara podržalo taj dogovor koji je ranije donesen. Znači, ovakvi sastanci su korisni u formiranju podrške za određene ciljeve, ali to ne omalovažava značaj institucija Bosne i Hercegovine i međunarodna zajednica te institucije u potpunosti podržava.


OBN, Almir Sarenkapa:


Možete li nam navesti jedan primjer u Evropi gdje su se krucijalne odluke donosile po kafanama?


OHR/EUSR, Oleg Milišić:


Siguran sam da dogovor među političkim liderima je normalno dešavanje u Evropi. Morao bi se malo raspitati da vam pronađem neke odgovore. Kažem vam, činjenica da se sastanci dešavaju ne omalovažava niti oduzima od institucija Bosne i Hercegovine bilo šta.

Europa.ba