Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacijaOHR/EUSR, Frane Maroevic

EUFOR, David Fielder 

OSCE, Mersiha Causevic

 


OHR/EUSR
Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine

 


Prekosutra, u četvrtak, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Miroslav Lajčak, pokreće otvorenu javnu debatu sa građanima BiH o procesu evropskih integracija ove zemlje.


 


Iskustvo zemalja koje su se nedavno pridružile Evropskoj uniji pokazuje da uključivanje svih sektora društva u raspravu o integracijama može osnažiti i ubrzati proces pristupanja. Evropa i jeste projekt građana namijenjen građanima. Stoga je izuzetno važno omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da preuzmu aktivnu ulogu u procesu integracije sa  Evropskom unijom.


 


Da bi se podstakla prava javna debata o evropskim integracijama, Miroslav Lajčak poziva građane BiH da se pridruže dijalogu sa njim kao specijalnim predstavnikom Evropske unije, i što je još značajnije, da razgovaraju o svojoj viziji BiH i njenoj evropskoj budućnosti.


 


Cilj je da se čuje glas nedržavnih aktera, kreatora javnog mnijenja i društvenih grupa koje su zainteresirane za evropske integracije, a koje trenutno nisu uključene u domaću debatu.


 


Prvi događaj je konferencija u četvrtak u Holiday Inn-u, na kojoj će se okupiti kreatori politike i ostali subjekti koji u njenom donošenju imaju udijela, uključujući razne profile građanskog društva, poslovnu zajednicu, porodicu evropskih država i druge aktere iz međunarodne zajednice.


 


Konferencija počinje u 9.30 i otvoriti će je:


Nj.E. gospodin Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH


 


Nj.E. gospodin Miroslav Lajčák, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik i


 


Nj.E. gospođa Nataša Vodušek, ambasador Republike Slovenije u BiH


 


Nj.E. gospodin Dimitris Kourkoulas


šef Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini


 


Nakon otvaranja slijede dvije panel diskusije. Prva: «Zašto ne postoji EU-BiH debata u ovoj zemlji?» gdje sudjeluju:


 


gospodin Haris Pašović, reditelj, Inicijativa “Evropa sada”,


Nj.E. gospodin Igor Davidović, glavni pregovarač BiH o SSP sa EU,


gospodin Draško Ignjatić, glavni urednik Informativnog programa Televizije Republike Srpske,


gospođa Duška Jurišić, novinar-urednik na RTV FBiH,


I druga na kojoj ćemo čuti nešto o iskustvima susjednih zemalja. Kako su one pokrenule debatu o svojoj evropskoj budućnosti? Učestvuju:


 


gospodin Goran Svilanović, bivši ministar vanjskih poslova Srbije i Crne Gore,


gospodin Hido Biščević, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju za jugoistočnu  Evropu,


gospodin Aleksandar Pejović,  direktor Direkcije za EU, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Crne Gore,


i gospodin Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH.


Nakon konferencije širom BiH bit će održano ukupno 16 javnih debata. Specijalni predstavnik EU i visoki predstavnik će se zajedno sa ambasadorima država članica EU pridružiti učesnicima debata kako bi razgovarali o izazovima i mogućnostima koje prate EU integracije.


Kako će članstvo u Europskoj uniji pomoći:


           jačanju sigurnosti i demokracije u BiH?


           poboljšanju u gospodarstvu, poticanju investicija i stvaranju novih radnih mjesta?


           boljem regionalnom razvoju i suradnji? 


           stvaranju boljih mogućnosti za mlade i viših obrazovnih standarda?


 


Jedan od glavnih ciljeva ovih debata je podsticaj konstruktivnom dijalogu među građanima i da se na taj način čuje i njihov glas.


 


Debate počinju u Doboju  21. 2. ove godine.


 
 


OSCEObrazovanje u Bosni i Hercegovini treba biti sveobuhvatno, a ne isključivo


 


Među ljudskim pravima i osnovnim slobodama koje se garantuju svim građanima  Bosne i Hercegovine u članu II Aneksa četiri Daytonskog sporazuma su: sloboda mišljenja, savjesti i religije; sloboda izražavanja; sloboda mirnog okupljanja; i sloboda udruživanja sa drugima.  


 


Nedavno su, čini se, određeni organi obrazovne vlasti Kantona Sarajevo predložili uvođenje vjeronauke u nastavni plan obdaništa. U teoriji, ovo nije pogrešno, osim dodavanja predmeta u predškolski nastavni plan i program za koji bi većina stručnjaka rekla da se ne mora uvoditi, dok djeca ne odrastu, ali ovo povlači pitanja o isključivosti i diskriminaciji, jer saznanja jasno ukazuju da bi takvi sati bili u potpunosti islamski orijentirani.


 


U multinacionalnoj i multireligijskoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, ovo je prijetnja osnovnim slobodama garantiranim Ustavom ove zemlje, koji također određuje da: „uživanja prava i sloboda određenih ovim članom ili međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovoga Ustava bit će osigurana svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su spol, rasa, boja, jezik, religija, političko ili drugo opredjeljenje, bez obzira na nacionalno ili društveno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugim statusom.“


 


Također, nedavno usvojeni Okvirni zakon o predškolskom obrazovanju određuje: “Predškolske institucije će razvijati, promovirati i poštivati nacionalne i vjerske slobode, običaje, toleranciju i kulturu dijaloga.“


 


U interesu nepristrasnosti i poštivanja trenutno važećeg pravnog i ustavnog poretka, jedino logično bi bilo za kantonalne vlasti da uvedu vjersko obrazovanje u predškolske institucije u Kantonu za sve religije i vjeroispovijesti prisutne u Bosni i Hercegovini. U interesu pravilne pedagogije, bilo bi razumnije odgoditi takvo uvođenje dok učenici ne dođu do određene dobne granice i intelektualne zrelosti, kako bi bili u mogućnosti to pravilno prihvatiti.


 


Prema tome, predlažemo da političke i vjerske vođe ove zemlje usmjere svoju energiju i napore na nešto od suštinske važnosti za njihovu budućnost u Evropi – a to je transformacija državnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz institucija koje naglašavaju različitosti među ljudima, u institucije koje njeguju osjećaj da državljani ove zemlje mogu imati i više od jednog identiteta – da naprimjer, mogu biti skakači s mosta, Mostarci, Bošnjaci ili Hrvati ili Srbi, i Bosanci i Hercegovci u isto vrijeme – i još uvijek dijeliti osjećaj zajedničke odanosti državi.


 


Ukoliko ne njeguje i ne stvara osjećaj pripadnosti među svojim građanima, bez obzira na njihovu rasu ili religiju ili kulturu, Bosna i Hercegovina ima malo mogućnosti napretka ka zauzimanju željenog mjesta u evropskom porodici demokratskih država.


 


 


EUFOR


 


Nije bilo izjave.

Europa.ba