Zaključci Vijeća u vezi sa Bosnom i Hercegovinom

Sastanak Vijeća za vanjske poslove

Brisel, 16. mart 2015.

Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke:
„1. U kontekstu svojih zaključaka od 15. decembra 2014. godine, Vijeće pozdravlja usvajanje Izjave o opredjeljenosti od strane Predsjedništva BiH dana 29. januara, te njeno potpisivanje od strane lidera političkih stranaka i naknadno usvajanje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 23. februara 2015. godine tokom posjete visoke predstavnice Mogherini Sarajevu.

2. S obzirom na obaveze koje je Bosna i Hercegovina ovime preuzela te u skladu sa zaključcima od 15. decembra 2014. godine, Vijeće napominje da su zadovoljeni sadržani uslovi i saglasno je nastaviti sa zaključkom i stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom.

3. Vijeće poziva lidere Bosne i Hercegovine da u cijelosti ispunjavaju svoje obaveze, uključujući i one koje se odnose na prilagodbu predstojećeg SSP-a, da ostanu angažirani u odnosima s Evropskom unijom u okviru obnovljenog pristupa i zadrže pozitivan zamah tako što će raditi na izradi inicijalnog programa reformi u dogovoru s Evropskom unijom. Ovaj program reformi, koji je potrebno izraditi i provesti također i u dogovoru s civilnim društvom, treba uključiti reforme u okviru kriterija iz Kopenhagena i usaglašenih pitanja u vezi sa funkcionalnosti (uključujući mehanizam koordinacije sa Evropskom unijom). Kako bi Evropska unija razmatrala zahtjev za članstvo, potrebno je ostvariti značajan napredak u provedbi programa reformi, uključujući i Sporazum za rast i zapošljavanje.“

Europa.ba