Sporazum za rast i zapošljavanje: Mladi predstavnici političkih stranaka u posjeti Delegaciji Europske unije u BiH i Uredu specijalnog predstavnika Europske unije

Nakon radionice pod nazivom „Sporazum za rast i zapošljavanje – naglasak na nezaposlenost mladih i perspektive u BiH“, održane u Konjicu u januaru 2015. godine, mladi predstavnici 17 političkih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine posjetili su prostorije Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika EU u Sarajevu u srijedu, 4. marta.

Tokom popratnog dešavanja, imali su priliku da razgovaraju o BiH u procesu europskih integracija s otpravnikom poslova Delegacije EU u BiH, dr. Renzom Daviddijem. Razgovor se dotakao glavnih faktora koji doprinose nezaposlenosti mladih u BiH, mjera koje treba poduzeti za unaprjeđenje rada službi za zapošljavanje u BiH i mogućnostima za unaprjeđenje uslova za nove mogućnosti zapošljavanja. Diskusiju je moderirao ekonomski analitičar Erol Mujanović.

Nakon radionice u Konjicu, mladi predstavnici političkih stranaka zajednički su identificirali ne samo faktore koji negativno utječu na položaj mladih na tržištu rada, već dali i jasne preporuke u smislu politika koje bi trebale poboljšati položaj mladih u zemlji, čime se doprinosi smanjenju nacionalne stope nezaposlenosti mladih koja iznosi 60%.

Vidite preporuke u publikaciji Sporazum za rast i zapošljavanje – nezaposlenost mladih i perspektive u BiH

Europa.ba