Javni poziv za učešće u sanaciji male poljoprivredne proizvodnje kroz EU program za oporavak od poplava

EU program za oporavak od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka i Brčko). Pomoć će uključivati sredstva u direktnoj vezi sa individualnim potrebama u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane.
 
Pojedinačni iznos sredstava za koje se može podnijeti zahtjev iznosi od 500 KM do 3.000 KM po fizičkom licu/domaćinstvu.
 
Sredstva dobivena kroz EU program za oporavak od poplava se mogu isključivo iskoristiti u sljedeće svrhe:

1. Sitna stoka (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 3.000 KM)
  a. Nabavka jednodnevnih pilića, brojlera za tov, koka nosilja te ostale peradi radi uspostavljanja osnovnog jata.
 
2. Sadni materijal (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 1.000 KM)
  a. Nabavka sadnog materijala za povrtlarske kulture (paradajz, paprika, krastavac, salate itd) za ponovno uspostavljanje proizvodnje
  b. Nabavka sadnog materijala za voćarske kulture za ponovno uspostavljanje proizvodnje (jagode, kornišon, maline itd).
 
3. Plastenici do 100m2 (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 2.500 KM)
  a. Nabavka plastenika
  b. Nabavka sistema za navodnjavanje
 
4. Mehanizacija i oprema za poljoprivrednu proizvodnju (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 1.500 KM)
  a. Nabavka uništene i/ili oštećene opreme
  b. Nabavka dodataka za poljoprivredne mašine

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

Europa.ba