Porodice useljavaju u nove domove: “Kao da smo došli u drugi svijet”

Kroz Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, 44 poplavama pogođene lokalne zajednice u BiH bit će podržane u oporavku..

više

Višegrad unaprijedio sistem odbrane od poplava uz podršku Evropske unije

Projekat je omogućio unaprijeđenje infrastrukture ali i podizanje svijesti građana o načinu reagovanja u situacijama izazvanim poplavama i dr...

više

Predstavljen izvještaj o evaluaciji EU Programa za oporavak od poplava u BiH

U Izvještaju se zaključuje da je Program bio efikasno implementiran i da je u velikoj mjeri doprinio rehabilitaciji poplavljenih područja.

više

Objavljen dokumentarni film o EU Programu za oporavak od poplava

Na završnoj konferenciji održanoj 22. februara 2016. godine, EU Program za oporavak od poplava je premijerno prikazao dokumentarni film koji sa...

više

EU dalje radi na unapređenju upravljanja rizicima od poplava u BiH nakon uspješne realizacije Programa za oporavak od poplava

Ovaj Program predstavlja prvi dio pomoći koju se EU obavezala izdvojiti na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu 20...

više

EU Program za oporavak od poplava predstavio ukupne rezultate, ostvaren pozitivan uticaj na živote više od 610.000 ljudi u BiH

U Sarajevu je 16.2.2016. godine održan završni sastanak Savjetodavnog panela EU Programa za oporavak od poplava na koj...

više

Obnova mosta je za građane Olova bila prioritet

U sklopu EU Programa obnovljena su 63 mosta, 51 putna dionica i 31 objekt za vodosnabdjevanje i sanitaciju koje koristi više od 610.000 ljudi...

više

Tematska priča: Nakon poplava obnovljene zdravstvene ustanove pružaju bolje usluge

Putem jedne od pet komponenti EU Programa koja se bavi obnovom javnih institucija i usluga koje one pružaju između ostalog obnovljeno je i šes...

više


Europa.ba