Višegrad unaprijedio sistem odbrane od poplava uz podršku Evropske unije

Višegrad: Kako bi se unaprijedio sistem preventivne odbrane od poplava na bujičnim vodotocima rijeka Rzav, Kamišina i Rača,  Opština Višegrad, Grad Užice i Opština Bajina Bašta zajednički su implementirali dvogodišnji projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, čiji su rezultati predstavljeni danas u Višegradu.

Projekat je omogućio unaprijeđenje infrastrukture ali i podizanje svijesti građana o načinu reagovanja u situacijama izazvanim poplavama i drugim vanrednim situacijama, a finansirala ga je Evropska unija u ukupnoj vrijednosti od 962.000 evra na teritoriji obje države.

S obzirom da su poplave idenfitikovane kao jedan od najvećih rizika katastrofa za građane u Bosni i Hercegovini, posebno mi je zadovoljstvo danas biti ovdje i vidjeti konkretne rezultate pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini za oporavak od poplava i upravljanje poplavama“, naglasio je šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH, Ričard Maša.

Načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je značaj ovog projekta za cjelokupnu lokalnu zajednicu i izrazio zadovoljstvo na uspješnoj realizaciji i dobroj saradnji tokom implementacije projekta.

„Višegrad je unaprijedio sistem odbrane od poplava izgradnjom obaloutvrde na rijeci Rzav, kao i kroz obuku pripadnika Civilne zaštite koja je spremna da djeluje u slučaju poplava na najvišem zadatku“, naveo je Đurević.

Koordinator projekta iz Opštine Višegrad, Radmilo Mihajlović, je pojasnio da je ovim projektom obnovljena infrastruktura za odbranu od poplava.

,,Izgrađeno je 680 metara pletera u koritu rijeke Kamišine u Mokroj Gori za sprečavanje zasipanja riječnog korita, rekonstruisane su i sanirane konsolidacione pregrade na potezu od lokacije Jatarice u dužini od dva kilometra, izgrađena je obalutvrda i uređeno korito rijeke Rače na lokaciji ušća rijeke Rače u Drinu i regulisana je rijeka Rzav u zoni sportske dvorane izgradnjom obaloutvrde i pratećom adaptacijom u dužini od 348 metara“, dodao je Mihajlović.

Od posebnog značaja za sve tri opštine je da se uspostavio sistem rane najave poplavnog talasa u slivovima rijeka Rzava i Rače, a nabavljene su i instalirane dvije kišomjerne stanice za ranu najavu poplavnog talasa na lokacijama u Mokroj Gori i planini Tari. Jedinice civilne zaštite sa po 11 pripadnika u sve tri jedinice lokalne samouprave, su formirane, obučene i opremljene, a nabavljena je i zaštitna oprema kao i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama.

Europa.ba