Savjetodavni panel EU programa za oporavak od poplava na drugom sastanak razmatrao napredak u naporima za oporavak od poplava

Na drugom sastanku Savjetodavnog panela EU programa za oporavak od poplava, održanom danas u Sarajevu, razmatran je napredak u naporima za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini, razmijenjene su informacije o dosadašnjim rezultatima, a razgovaralo se i o budućim prioritetima. Posebno su istaknute sanacija stambenih jedinica, ažuriranje procjene štete, jačanje zaštite od poplava i nastavak efikasne koordinacije.

EU program za oporavak od poplava je do 4. februara 2015. ostvario sljedeće ključne rezultate širom područja koja su pogođena poplavama u Bosni i Hercegovini:

– 1.170 domova je sanirano, a radovi  na sanaciji dodatnih 171 domova su trenutno u toku.
– 78 javnih objekata je sanirano, a u toku su radovi na 26 javnih objekata.
– 37 objekata komunalne infrastrukture je sanirano, a radovi na 42 objekata su u toku.
– završene su isplate bespovratnih sredstava za svih 56 odabranih  malih i srednjih preduzeća (u ukupnom iznosu od EUR 1.47 miliona), što će pomoći u zadržavanju i generiranju više od 1.800 radnih mjesta.

Nakon sastanka, Massimo Mina, šef Sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju u Delegaciji EU u BiH, izjavio je:

“Evropska unija smatra da je koordinacija i saradnja sa relevantnim domaćim vlastima od presudne važnosti u upravljanju naporima EU za oporavak od poplava kao i u usmjeravanju te pomoći. Današnji sastanak Savjetodavnog panela nam je dao priliku da ocijenimo napredak i rezultate koje smo do sada zajedno sa vlastima postigli, te da razgovaramo o načinima produbljivanje naše daljnje saradnje. Drago nam je da ima dosta vidljivih i opipljivih rezultata na terenu, ali jasno je da su potrebni daljnji održivi napori u ključnim područjima kao što su sanacija stambenih jedinica i normalizacija životnih uslova kako bi se pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Također je bitna bliska saradnja u budućnosti u jačanju otpornosti od poplava kako bi ove zajednice bile sigurne od budućih poplava, posebno u kontekstu 25 miliona eura bespovratnih sredstava koje je EU izdvojila za Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti.”

Savjetodavni panel je ključna komponentna upravne strukture EU programa za oporavak od poplava. Sastoji se od ključnih domaćih institucija koje su odgovorne za napore u oporavku od poplava na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta BiH, kao i predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH u, svojstvu donatora, i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), u svojstvu partnera u implementaciji programa.

Savjetodavni panel je uspostavljen u oktobru 2014. kako bi se osigurala maksimalna sinergija u aktivnostima na oporavku od poplava između Evropske unije i domaćih vlasti na svim nivoima, a također služi kao forum za razmjenu informacija o tekućim i planiranim aktivnostima na oporavku od poplava.

EU program za oporavak od poplava pokrenut je sa ciljem normalizacije uvjeta života u lokalnim zajednicama i osiguranja da pomoć dođe do osoba koje su najugroženije nakon majskih poplava u 2014. godini. Sredstva se koriste za sanaciju javnih usluga i infrastrukture, stambenih jedinica za najugroženije, i za društveni i privredni oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost ukupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24  miliona eura osigurala Evropska unija. Ova pomoć je dio sredstava koja se Evropska unija obavezala izdvojiti na Donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu ove godine. Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migraciju (IOM).

Za više informacija posjetite stranicu EU programa za oporavak od poplava i Facebook stranicu EU programa za oporavak od poplava

Europa.ba