Uloženo 1,6 miliona eura u opremanje škola i vrtića oštećenih u poplavama kroz EU program za oporavak od poplava

EU program za oporavak od poplava investirao je 1,6 miliona eura u namještaj i opremu za ukupno 124 predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini koje, prema procjenama, pohađa oko 58.500 djece i učenika. Ova investicija je dodatak radovima u okviru ovog Programa na sanaciji strukturalnih oštećenja prouzročenih poplavama u obrazovnim ustanovama. Partner Evropske unije u realizaciji aktivnosti opremanja obrazovnih ustanova je UNICEF, organizacija sa opsežnim iskustvom u kreiranju sigurne i stimulativne sredine za obrazovanje djece na globalnom nivou.

Zavisno od razmjere štete i broja učenika, investicije po objektu su u rasponu od 2.000 do 54.000 eura, dok prosječna investicija po školskom objektu iznosi 12.800 eura. Finansijska sredstva EU se koriste za nabavku edukativnih materijala poput udžbenika i didaktičke opreme za kabinete, laboratorije i radionice, te namještaja za kabinete, opreme za dvorane za tjelesni odgoj i igračke. Do sada u cijelosti je opremljeno 85 obrazovnih ustanova, dok će dodatnih 39 dobiti opremu i namještaj tokom proljeća.

„Za Evropsku uniju je od samog početka bilo vrlo važno da proces sanacije obrazovnih ustanova nakon poplava bude sveobuhvatan i uzme u obzir sve aspekte obrazovanja i učenja. Fizička sanacija školskih objekata nije dostatna, te smo zato doznačili i finansijska sredstva za nabavku namještaja i opreme za obrazovne ustanove, kao što kvalitetan proces učenja i predavanja i zahtijeva“, kaže Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

U Janji je u okviru EU programa za oporavak od poplava za opremanje osnovne i srednje škole uloženo oko 31.000 eura, što je unaprijedilo sam proces školovanja: „Ovo je sada stimulativnija sredina za učenje, koja bolje odražava potrebe učenika u 21. vijeku”, kaže srednjoškolka Sandra iz Janje. Učinak je, također, vidljiv i u prostorijama Prve osnovne škole u Maglaju, gdje je u opremu i namještaj uloženo 20.000 eura. „Ova pomoć će doprinijeti da naša djeca steknu potrebna znanja i olakšati rad nas nastavnika u budućnosti”, ističe nastavnik Mirza Bradarić.

U skladu s principom Programa „Graditi bolje”, finansijska sredstva EU nisu uložena samo u nabavku namještaja i opreme za škola u kojima su vodene bujice odnijele cjelokupni kabinetski fond, već je također iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga zamijenjen namještaj i oprema koji su preživjeli poplave, ali za koje se utvrdilo da su oštećeni i zastarjeli.

Sad kada su namještaj, edukativni materijali i didaktička oprema nabavljeni i većinom u upotrebi, fokus Programa je usmjeren na opremanje dvorana za tjelesni odgoj i laboratorija, čime će proces opremanja obrazovnih ustanova biti završen.

„Trenutno finaliziramo procjenu potreba kad je riječ o opremanju dvorana za tjelesni odgoj, nakon čega ćemo pokrenuti proceduru za nabavku opreme. Fokus će nakon toga biti usmjeren na opremanje školskih laboratorija za hemiju i biologiju u područjima pogođenim poplavama”, zaključuje McGuffie.

EU program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, sanacije stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog Programa je 43.52 miliona eura, od čega je 42.24 miliona osigurala Evropska unija. Ova pomoć dio je finansijskih sredstava koje je Evropska unija obećala na donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu 2014. godine. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija posjetite stranicu EU Programa za oporavak od poplava i Facebook stranicu EU Programa za oporavak od poplava

Europa.ba