EU Program za oporavak od poplava isplatio grantove vrijedne 1.5 miliona eura za 56 preduzeća stradalih u poplavama

Prošle sedmice završena je isplata grantova za ukupno 56 malih i srednjih preduzeća (MSP) u okviru EU Programa za oporavak od poplava. Dodijeljeni grantovi će pomoći odabranim preduzećima da ponovo pokrenu poslovne aktivnosti, nakon poplava u maju 2014. godine, kao i u očuvanju i otvaranju radnih mjesta koja su bila ugrožena poplavama. Grantovi su isplaćeni u rasponu od 5.100 do 46.000 eura (10.000 – 90.000 KM) po pravnom licu, a sva odabrana preduzeća sufinansiraju ovu investiciju EU (link: lista MSP-a).

Očekuje se da će ova investicija, vrijedna 1.472,520.62 eura (2.880,000.00 KM), rezultirati očuvanjem i otvaranjem do 2.000 radnih mjesta u poplavljenim područjima BiH. “Da bismo postigli ovaj cilj i tako podstaknuli ekonomski oporavak lokalnih zajednica nakon poplava, EU je pružila podršku samo zdravim preduzećima – onima koja nemaju poreznih dugovanja, koja su poslovala bez gubitaka prije poplava i koja već imaju uspostavljene komercijalne veze sa dobavljačima, nizom drugih MSP-a i mikro-proizvođačima”, kaže Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

Prvi rezultati ove investicije EU su već vidljivi. Preduzeće Voćar d.o.o iz Brčko distrikta BiH, specijalizirano za proizvodnju prehrambenih proizvoda, na listi je primatelja granta EU. Osnovano kao mali porodični biznis 1989. godine, vremenom je postalo preduzeće srednje veličine koje svoje proizvode izvozi u države Zapadnog Balkana, članice EU i SAD.  Direktor Esed Musić ističe da je grant EU u iznosu od 80.000 KM bio od ključne važnosti u održavanju razine proizvodnje i radnih mjesta. “Sredstva su iskorištena za nabavku sirovina za održavanje kontinuiteta proizvodnog procesa i zadržavanje 43 uposlenika koja trenutno imamo na platnom spisku”, dodaje Musić.

Za Sašu Vajića, direktora preduzeća za proizvodnju rasvjetnih tijela, istraživanje i razvoj u sektoru LED tehnologije Saša-trade d.o.o iz Doboja, grant EU je bio prva finansijska pomoć koju je preduzeće primilo od svog osnivanja 1998. godine. “Ovo je bila pravovremena i efikasna pomoć u iznosu od 50.000 KM, koju smo iskoristili da osiguramo nesmetani nastavak poslovanja. Zahvaljujući ovim sredstvima, zadržali smo postojeće i povećali broj uposlenika sa 30 na 35 osoba,” ističe Vajić.

Timovi EU Programa za oporavak od poplava će blisko nadgledati način korištenja grant sredstava, a odabrana preduzeća podliježu procesu kontinuirane provjere i posjeta u cilju osiguranja prikladnog i efikasnog utroška sredstva EU, kao i da se nastave pridržavati obaveze plaćanja poreza. “U slučaju da se utvrde bilo kakve neregularnosti ili narušavanje ugovornih obaveza, odobreni grantovi mogu biti povučeni i dodijeljeni drugoj kompaniji,” zaključuje McGuffie.

EU Program za oporavak od poplava je pokrenut s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog Programa je 43.52 miliona eura, od čega je 42.24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć dio je finansijskih sredstava koje je Evropska unija obećala na donatorskoj konferenciji u Briselu održanoj u julu 2014. godine. Aktivnosti su usmjerene na sanaciju do 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 građana, ustanove koje pružaju javne usluge i infrastrukturu (uključujući škole, medicinske ustanove, objekte za vodosnabdijevanje i kanalizaciju, manje puteve i mostove) na 50 lokacija, kao i na pružanje pomoći u zadržavanju i generiranju oko 2.000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika se zasniva na Procjeni potreba za oporavkom, javnim pozivima i saradnji sa lokalnim predstavnicima vlasti, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starije osobe, porodice sa djecom i osobe s poteškoćama u razvoju. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu EU Programa za oporavak od poplava
 

Europa.ba