2015. Evropska godina za razvoj

Evropska unija je najveći donator službene pomoći za razvoj (ODA) u svijetu. Četiri godine nakon usvajanja Plana za promjenu (plana Evropske komisije da preraspodjeli svoju razvojnu pomoć kako bi osigurala da dosegne sektore i države kojima je najpotrebnija), 2015. godina je idealna za donatore i druge zainteresovane strane da sagledaju do sada ostvareno, i najvažnije šta još treba uraditi.

I pored trenutne ekonomske krize, podrška razvoju i dalje je visoka u cijeloj EU, dok oko 85% građana EU tvrdi da Evropa treba nastaviti da pomaže zemljama u razvoju, uprkos ekonomskoj krizi, prema nedavnom istraživanju Eurobarometra.

2015. Evropska godina razvoj će biti ključna prilika da se podigne svijest o razvoju širom Evrope, i da evropski porezni obveznici znaju da je svaki euro potrošen na razvoj od koristi kako ljudima koji žive u nekim od najsiromašnijih zemalja svijeta, tako i samim građanima EU.

Moto Evropske godine za razvoj je Naš svijet. Naše dostojanstvo. Naša budućnost.

Za više informacija posjetite: http://ec.europa.eu/europeaid/european-year-development-2015_en

Europa.ba